Verzuimoplossing HandenVrij Compleet

Met HandenVrij Compleet begeleiden we uw zieke medewerker vanaf de eerste ziektedag. Ons gezamenlijke doel: een gezonde terugkeer op de werkvloer. U blijft als werkgever zelf eindverantwoordelijk voor de verplichtingen vanuit de Wet verbetering poortwachter, maar met onze Poortwachtergarantie garanderen wij dat u hieraan voldoet.


Welke onderdelen bevat HandenVrij Compleet?

Onze verzuimoplossing HandenVrij Compleet bestaat uit:


Verzuimverzekering

Met onze verzuimverzekering verzekert u zichzelf van doorbetaling van uw personeel bij ziekte. De verzuimverzekering keert uit als één van uw werknemers ziek is. U kunt onze verzuimverzekering volledig afstemmen op uw persoonlijke voorkeuren.

Arbodienstverlening en re-integratie

Met onze preventieve aanpak houden wij uw medewerkers gezond. Ook begeleiden wij uw zieke medewerkers met als doel: een gezonde terugkeer op de werkvloer. Bij Compleet begeleiden we uw zieke medewerker vanaf de eerste ziektedag.

Interventies

Een interventie bevordert de terugkeer naar het werk (re-integratie). Of kan voorkomen dat uw medewerker door ziekte uitvalt. Voor interventies werken wij samen met gespecialiseerde interventiebureaus.

Onze experts

Als klant van Sazas staan onze experts voor u klaar. De Verzuimexpert of WIA-expert helpen u bij uw verzuimbeheersing. En de Regresspecialist helpt bij het instellen van verhaal als de arbeidsongeschiktheid veroorzaakt is door iemand anders.

Werknemersverzekeringen


Inkomen Gezond

Aanvulling van het inkomen wanneer een medewerker arbeidsongeschikt raakt.

WGA-hiaat

Met de WGA-hiaatverzekering dekken wij het WGA hiaat af en vullen wij het loon aan tot minstens 70% van het verzekerde jaarloon.

WIA-excedent

Met de WIA-excedentverzekering vullen wij de WIA-uitkering aan voor arbeidsongeschikte medewerkers met een inkomen boven de WIA-loongrens.
Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: