Arbeidsongeschiktheids­verzekering voor Agrarische Zelfstandigen

Kunt u als zelfstandig ondernemer in de sector Agrarisch Groen door ziekte of een ongeval uw bedrijf niet meer runnen? Dan kunnen familieleden, buren of vrienden tijdelijk helpen. Maar bij langer verzuim biedt onze Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Agrarische Zelfstandigen (AVAZ) uitkomst. De AVAZ beschermt uw inkomen als overbrugging bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

Wilt u een AVAZ-verzekering afsluiten of meer informatie ontvangen? Laat dan hier uw gegevens achter, wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. Liever direct contact? Onze klantenservice is op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 17.30 uur.

Informatie aanvragen

AVAZ arbeidsongeschiktheidsverzekering Sazas

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Met de arbeidsongeschiktheidsverzekering AVAZ bent u als zelfstandig ondernemer in de agrarische en groene sector verzekerd als u uw werk niet meer kunt uitvoeren. U ontvangt dan een tijdelijke AOV-uitkering (uitkering vanuit de arbeidsongeschiktheidsverzekering) dat het inkomen dat u misloopt (deels) vervangt. Zeker als uw bedrijf uw enige bron van inkomsten is, kan deze verzekering erg waardevol voor u zijn.


Wat is er gedekt met de AVAZ-verzekering van Sazas?

Verzekerd jaarbedrag

U kiest één van de drie verzekerde jaarbedragen. Dit zijn € 19.800,-, € 32.700,- of € 44.400,-. Elk jaar wordt het door u gekozen bedrag aangepast aan de inflatie. Zo blijft uw verzekerd bedrag op peil. 

Eigenrisicoperiode

U kiest uit eigenrisicoperiodes van 6 maanden, 1 jaar of 2 jaar. Deze periode geldt vanaf de eerste ziektedag en neemt u voor eigen rekening. Let op: u ontvangt in deze periode geen uitkering. De eigenrisicoperiode geldt per keer dat u arbeidsongeschikt wordt. Hoe langer uw eigenrisicoperiode, hoe lager uw premie.

Uitkeringsduur

U kiest 1 van de 3 uitkeringsduren: 2, 3 of 5 jaar. Na deze periode stopt de uitkering. Het wijzigen van de gekozen uitkeringsduur is mogelijk per contractvervaldatum zoals vermeld in het verzekeringscontract.

Re-integratie

Bij re-integratie ondersteunen wij u graag. Bijvoorbeeld via een arbeidskundige dienst of andere deskundigen die wij aanwijzen. Bij arbeidsongeschiktheid kunt u zorgbemiddeling krijgen. Als u hiervoor kiest, kunnen wij u adviseren over medische en paramedische behandelingen die de duur van de arbeidsongeschiktheid kunnen verkorten. Hierover overleggen wij met uw behandelend arts of specialist.

Verzekerd jaarbedrag

U kiest één van de drie verzekerde jaarbedragen. Dit zijn € 19.800,-, € 32.700,- of € 44.400,-. Elk jaar wordt het door u gekozen bedrag aangepast aan de inflatie. Zo blijft uw verzekerd bedrag op peil. 

Eigenrisicoperiode

U kiest uit eigenrisicoperiodes van 6 maanden, 1 jaar of 2 jaar. Deze periode geldt vanaf de eerste ziektedag en neemt u voor eigen rekening. Let op: u ontvangt in deze periode geen uitkering. De eigenrisicoperiode geldt per keer dat u arbeidsongeschikt wordt. Hoe langer uw eigenrisicoperiode, hoe lager uw premie.

Uitkeringsduur

U kiest 1 van de 3 uitkeringsduren: 2, 3 of 5 jaar. Na deze periode stopt de uitkering. Het wijzigen van de gekozen uitkeringsduur is mogelijk per contractvervaldatum zoals vermeld in het verzekeringscontract.

Re-integratie

Bij re-integratie ondersteunen wij u graag. Bijvoorbeeld via een arbeidskundige dienst of andere deskundigen die wij aanwijzen. Bij arbeidsongeschiktheid kunt u zorgbemiddeling krijgen. Als u hiervoor kiest, kunnen wij u adviseren over medische en paramedische behandelingen die de duur van de arbeidsongeschiktheid kunnen verkorten. Hierover overleggen wij met uw behandelend arts of specialist.

Wat is er niet gedekt met de AVAZ-verzekering?

Wanneer u de premie niet betaalt, u door uw eigen schuld arbeidsongeschikt wordt, wanneer er sprake is van fraude of misleiding of al arbeidsongeschikt bent bij aanvang van de verzekering. Dan keert de verzekering niet uit. Kijk voor alle uitsluitingen in onze voorwaarden.

Verzekeringskaart AVAZ-verzekering


Wat zijn de voordelen van onze AVAZ-verzekering?

De belangrijkste voordelen op een rij:

 • Tijdelijke overbrugging bij arbeidsongeschiktheid;
 • 50% korting op zelfstandigenpakket uitgebreid;
 • Hulp bij re-integratie; 
 • Meewerkende echtgenoot of partner kan ook verzekerd worden; 
 • Forse besparing op uw premie ten opzichte van een reguliere AOV tot een hoge eindleeftijd; 
 • De premie is fiscaal aftrekbaar; 
 • Keuze uit 3 verzekerde jaarbedragen; 
 • Keuze uit 3 eigenrisicoperioden; 
 • Instappen tot 60-jarige leeftijd; 
 • Snelle en gemakkelijke aanvraagprocedure; 
 • Ongevallendekking. 

Belangrijke informatie bij het afsluiten van een AVAZ-verzekering

Wilt u een AVAZ-verzekering afsluiten? Houd er dan rekening mee dat voor de acceptatie van deze arbeidsongeschiktheidsverzekering een gezondheidsverklaring nodig is.

Lees hier meer over de gezondheidsverklaring die u invult voor de Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Agrarisch Zelfstandigen.

Wat zijn de kosten van een AVAZ-verzekering?

Uw premie is afhankelijk van de keuzes die u maakt binnen de arbeidsongeschiktheidsverzekering AVAZ. Deze factoren zijn als volgt:

 • Wat is uw leeftijd;
 • De gekozen eigenrisicoperiode;
 • Het gekozen verzekerd jaarbedrag;
 • De gekozen uitkeringsduur.

Bekijk het premieoverzicht AVAZ, daarin kunt u zien welke premie hoort bij uw leeftijd en de gemaakte keuzes.

Hoe kan ik de Arbeidsongeschiktheids­verzekering Agrarisch Zelfstandigen afsluiten?

Stuur ons dan het volledig ingevulde aanmeldformulier met de gezondheidsverklaring. U betaalt eenmalig afsluitkosten van € 85,-. Meer over de AVAZ-verzekering vindt u onder downloads.

Liever persoonlijk advies of meer informatie ontvangen? Neem contact op met onze klant adviseurs. Zij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 17.30 uur.


Veelgestelde vragen AVAZ-verzekering

Waarom verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid met AVAZ?

Onze arbeidsongeschiktheidsverzekering AVAZ is er voor zelfstandigen binnen de agrarische en groene sector. De verzekering keert uit na afloop van de met u afgesproken eigenrisicotermijn en stopt automatisch na de afgesproken uitkeringsduur. Zo is uw inkomen tijdelijk geregeld om in deze overbruggingsperiode belangrijke besluiten te nemen over de toekomst van uw bedrijf.

Voor wie is de AVAZ arbeidsongeschiktheidsverzekering?

De AVAZ ongeschiktheidsverzekering van Sazas is voor Agrarisch Zelfstandigen. Hiermee worden agrariërs bedoeld zoals boeren (landbouwers, veehouders) en hoveniers. Ook meewerkende echtgenote(s)(n) kunnen een AVAZ-verzekering sluiten. Dat houdt in dat ook zij recht hebben op een inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

Wanneer keert de arbeidsongeschiktheids­verzekering AVAZ uit?

Als u voor minimaal 25% arbeidsongeschikt bent, krijgt u een uitkering.

Wat is de hoogte van de AOV-uitkering?

De hoogte van de uitkering bij arbeidsongeschiktheid hangt af van twee factoren:

 • Hoeveel u nog kunt werken;
 • De hoogte van uw verzekerd bedrag.
Om de hoogte te bepalen vermenigvuldigen we uw arbeidsongeschiktheidspercentage met uw verzekerd bedrag. Ook heeft de AVAZ een ongevallendekking: deze keert éénmalig uit bij overlijden (€ 25.000,-) of invaliditeit (€ 50.000,-) door een verzekerd ongeval.

Is de premie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar?

Sluit u een AOV af die periodiek uitkeert, bijvoorbeeld maandelijks? Dan kunt u de premies die u betaalt, aftrekken. Maar dit doet u niet als kostenpost voor uw onderneming, ook al sluit u de verzekering af als ondernemer. U geeft het aan als ‘uitgave voor andere inkomensvoorzieningen’ in uw aangifte inkomstenbelasting. De uitkeringen die u periodiek ontvangt, geeft u in uw aangifte aan als ‘inkomsten uit vroegere dienstbetrekking’ (en dus niet als ‘winst uit onderneming’). Wij houden dan loonbelasting in op de uitkeringen die u periodiek van ons ontvangt. Die ingehouden loonbelasting kunt u verrekenen als voorheffing in uw aangifte inkomstenbelasting.

Waarom een gezondheidsverklaring voor aanvraag van deze AOV?

Voor de acceptatie voor deze arbeidsongeschiktheidsverzekering is een gezondheidsverklaring nodig. Stuurt u deze niet op? Dan kunt u geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten en stopt de aanvraag. U vult uw persoonlijke en medische informatie in en stuurt deze rechtstreeks aan onze medisch adviseur. Lees verder...

Meer informatie over de AVAZ-verzekering

Wilt u een AVAZ-verzekering afsluiten of meer informatie ontvangen? Als u het onderstaande formulier invult, dan nemen wij contact met u op. U kunt ook direct contact met ons opnemen via 088 56 79 100.


Ook interessant voor u:

 • Sazas, uw verzuimspecialist voor het mkb

  Verzuimverzekering

  Met onze verzuimverzekering dekt u het financiële risico van de loondoorbetaling en re-integratiekosten af.

  Verzekering
 • Medewerkers van een kwekerij bekijken het verzuimprotocol

  Verzuimprotocol

  Het verzuimprotocol wordt ook wel ‘verzuimreglement’ of ‘spelregels verzuim’ genoemd. Bedrijven zijn volgens de Wet verbetering poortwachter verplicht er een te hebben. Bekijk hier de checklist en download een voorbeeld.
  Kennisbank