Arbeidsongeschiktheids­verzekering voor Agrarische Zelfstandigen

Kunt u als zelfstandig ondernemer in de sector agrarisch & groen door ziekte of een ongeval uw bedrijf niet meer runnen? Dan kunnen familieleden, buren of vrienden tijdelijk helpen. Maar bij langer verzuim biedt onze Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Agrarische Zelfstandigen (AVAZ) uitkomst. De AVAZ beschermt uw inkomen als overbrugging bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

Op deze pagina leggen we het volgende uit over de AVAZ: 

AVAZ arbeidsongeschiktheidsverzekering Sazas

Wat is de arbeids­ongeschiktheids­verzekering (AVAZ)?

Met de arbeidsongeschiktheidsverzekering AVAZ bent u als zelfstandig ondernemer in de agrarische en groene sector verzekerd als u uw werk niet meer kunt uitvoeren. U ontvangt dan een tijdelijke AOV-uitkering (uitkering vanuit de arbeidsongeschiktheidsverzekering) dat het inkomen dat u misloopt (deels) vervangt. Zeker als uw bedrijf uw enige bron van inkomsten is, kan deze verzekering erg waardevol voor u zijn.

 

Waarom verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid met AVAZ?

Onze arbeidsongeschiktheidsverzekering AVAZ is er voor zelfstandigen binnen de agrarische en groene sector. De verzekering keert uit na een half jaar arbeidsongeschiktheid en heeft een maximale uitkeringsduur van vijf jaar. Daarna stopt de uitkering. Zo is uw inkomen tijdelijk geregeld om in deze overbruggingsperiode belangrijke besluiten nemen over de toekomst van uw bedrijf.

 

Voor wie is de AVAZ arbeidsongeschiktheids­verzekering?

De AVAZ ongeschiktheidsverzekering van Sazas is voor Agrarisch Zelfstandigen. Hiermee worden agrariërs bedoeld zoals boeren (landbouwers, veehouders) en hoveniers. Ook meewerkende echtgenote(s)(n) kunnen een AVAZ-verzekering sluiten. Dat houdt in dat ook zij recht hebben op een inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

 

Voordelen van deze arbeidsongeschiktheids­verzekering (AOV)

 • Tijdelijke overbrugging bij arbeidsongeschiktheid;
 • 50% korting op zelfstandigenpakket uitgebreid;
 • Hulp bij re-integratie; 
 • Meewerkende echtgenoot of partner kan ook verzekerd worden; 
 • Forse besparing op uw premie ten opzichte van een reguliere AOV tot een hoge eindleeftijd; 
 • De premie is fiscaal aftrekbaar; 
 • Keuze uit drie verzekerde jaarbedragen; 
 • Keuze uit drie eigenrisicoperioden; 
 • Instappen tot 60-jarige leeftijd; 
 • Snelle en gemakkelijke aanvraagprocedure; 
 • Ongevallendekking. 

 

Wat is wel en niet gedekt door deze arbeidsongeschiktheids­verzekering?

Als u voor de Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Agrarisch Zelfstandigen kiest, wilt u natuurlijk weten wat er wel of niet is gedekt. Hieronder sommen wij het voor u op:

 

Wel gedekt:

 • Verzekerde jaarbedragen
  U kiest één van de drie verzekerde jaarbedragen. Dit zijn € 19.800,-, € 32.700,- of € 44.400,-. Elk jaar wordt het door u gekozen bedrag aangepast aan de inflatie. Zo blijft uw verzekerd bedrag op peil. 
 • Eigenrisicoperiode
  U kiest uit eigenrisicoperiodes van zes maanden, een jaar of twee jaar. Deze periode geldt vanaf de eerste ziektedag en neemt u voor eigen rekening. Let op: u ontvangt in deze periode geen uitkering. De eigenrisicoperiode geldt per keer dat u arbeidsongeschikt wordt. Hoe langer uw eigenrisicoperiode, hoe lager uw premie.
 • Uitkeringsduur
  U kiest één van de drie uitkeringsduren: twee, drie of vijf jaar. Na deze periode stopt de uitkering. Het wijzigen van de gekozen uitkeringsduur is mogelijk per contractvervaldatum zoals vermeld in het verzekeringscontract.

 

Niet gedekt:

 • Als u de premie niet betaalt.
 • Als u door eigen schuld arbeidsongeschikt wordt.
 • Of bijvoorbeeld bij fraude of misleiding.

Lees meer over wat wel en niet gedekt is met dit product en volgens de voorwaarden:

 

Wanneer keert de arbeidsongeschiktheids­verzekering AVAZ uit?

Als u voor minimaal 25% arbeidsongeschikt bent, krijgt u een uitkering.

Hoogte van de AOV uitkering

De hoogte van de uitkering bij arbeidsongeschiktheid hangt af van twee factoren:

 • Hoeveel u nog kunt werken;
 • De hoogte van uw verzekerd bedrag.
Om de hoogte te bepalen vermenigvuldigen we uw arbeidsongeschiktheidspercentage met uw verzekerd bedrag. Ook heeft de AVAZ een ongevallendekking: deze keert éénmalig uit bij overlijden (€ 25.000,-) of invaliditeit (€ 50.000,-) door een verzekerd ongeval.
Arbeidsongeschiktheidsverzekering Voor Agrarische Zelfstandigen

Wat kost de arbeidsongeschiktheids­verzekering voor agrariërs?

Uw premie is afhankelijk van de keuzes die u maakt binnen de arbeidsongeschiktheidsverzekering AVAZ. Deze factoren zijn als volgt:

 • Wat is uw leeftijd;
 • De gekozen eigenrisicoperiode;
 • Het gekozen verzekerd jaarbedrag;
 • De gekozen uitkeringsduur.

Onder de downloads vindt u het premieoverzicht AVAZ. Daarin kunt u zien welke premie hoort bij uw leeftijd en de gemaakte keuzes.


Premie arbeidsongeschiktheids­verzekering fiscaal aftrekbaar

Sluit u een AOV af die periodiek uitkeert, bijvoorbeeld maandelijks? Dan kunt u de premies die u betaalt, aftrekken. Maar dit doet u niet als kostenpost voor uw onderneming, ook al sluit u de verzekering af als ondernemer. U geeft het aan als ‘uitgave voor andere inkomensvoorzieningen’ in uw aangifte inkomstenbelasting.

De uitkeringen die u periodiek ontvangt, geeft u in uw aangifte aan als ‘inkomsten uit vroegere dienstbetrekking’ (en dus niet als ‘winst uit onderneming’). Wij houden dan loonbelasting in op de uitkeringen die u periodiek van ons ontvangt. Die ingehouden loonbelasting kunt u verrekenen als voorheffing in uw aangifte inkomstenbelasting.


Gezondheidsverklaring AOV 

Voor de acceptatie voor deze arbeidsongeschiktheidsverzekering is een gezondheidsverklaring nodig. Stuurt u deze niet op? Dan kunt u geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten en stopt de aanvraag.


Waarom een gezondheidsverklaring voor aanvraag van deze AOV?

Als u de verzekering wilt afsluiten dan vragen wij informatie over uw gezondheid met een gezondheidsverklaring. U vult uw persoonlijke en medische informatie in en stuurt deze rechtstreeks aan onze medisch adviseur. Deze beoordeelt vervolgens uw medische gegevens. Hierna geeft de medisch adviseur een advies aan Sazas over het risico dat Sazas loopt als u de verzekering afsluit. Heeft u een grotere kans dan gemiddeld om arbeidsongeschikt te worden? Dan is dat een hoger risico voor Sazas. Het kan zijn dat u dan een hogere AOV-premie gaat betalen. Of in het ergste geval krijgt u geen verzekering.

Mogelijke adviezen na gezondheidsverklaring

Er zijn verschillende adviezen mogelijk na het ontvangen van uw gegevens in de gezondheidsverklaring:

 • Uw risico om arbeidsongeschikt te worden is niet hoger dan gemiddeld. We sluiten de verzekering voor u af, zonder bijzondere voorwaarden of een hogere premie.
 • Uw risico om arbeidsongeschikt te worden is hoger dan gemiddeld. Sazas bepaalt of u een hogere premie moet betalen of dat er bijvoorbeeld beperkende voorwaarden gelden.
 • Uw risico om arbeidsongeschikt te worden is duidelijk te hoog. De medisch adviseur adviseert ons dan om u niet te verzekeren.

Dit zijn adviezen. Wij als verzuimverzekeraar beslissen uiteindelijk over uw aanvraag.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering AVAZ

Lees hier meer over de gezondheidsverklaring die u invult voor de Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Agrarisch Zelfstandigen. 


Arbeidsongeschiktheids­verzekering Agrarisch Zelfstandigen afsluiten?

Stuur ons dan het volledig ingevulde aanmeldformulier met de gezondheidsverklaring. U betaalt eenmalig afsluitkosten van € 81,-. U leest hier meer over in de Vergelijkingskaart AFM, die u onderaan deze pagina onder 'Downloads' vindt.


Meer informatie over de AVAZ

Wilt u meer weten over de AVAZ arbeidsongeschiktheidsverzekering van Sazas? Download onderaan deze pagina de brochure. Of vul het onderstaande formulier in; wij nemen dan snel contact met u op. U kunt ook direct zelf contact opnemen met onze Klantadviseurs via info@sazas.nl of 088 56 79 100.