Verzuimoplossing HandenVrij MKB verzuim-ontzorg

Met onze gecertificeerde verzekering Handenvrij MKB verzuim-ontzorg kunnen wij u maximaal ontzorgen. Deze verzekering is speciaal voor het mkb, en dan met name de kleinere werkgever. Met een loonsom tot 1 miljoen euro op jaarbasis kunt u deze verzekering afsluiten. Wij begeleiden u en uw zieke medewerker dan vanaf de eerste ziektedag. Ons gezamenlijke doel: een gezonde terugkeer van uw medewerker op de werkvloer. U blijft zelf verantwoordelijk voor de plechten vanuit de Wet verbetering poortwachter, maar wij nemen alle zorg en regelwerk uit handen. Daarbij garanderen wij met onze Poortwachtergarantie dat u aan alle verplichtingen van deze wet voldoet. Daarnaast heeft u met deze verzekering ook meer zekerheid over uw premie (premiedemping).  Bij een loonsom hoger dan 1 miljoen euro op jaarbasis is ons Handenvrij Compleet pakket een goed alternatief.


Welke onderdelen bevat HandenVrij MKB verzuim-ontzorg?

Onze verzuimoplossing HandenVrij MKB verzuim-ontzorg bestaat uit:


MKB verzuim-ontzorgverzekering

Hiermee verzekert u de loondoorbetaling van uw personeel bij ziekte. De verzuimverzekering keert uit als een medewerker ziek is. U kunt deze verzekering volledig afstemmen op uw persoonlijke voorkeuren. Daarnaast profiteert u van premiedemping. Dit houdt in dat het verzuim binnen uw bedrijf niet direct een-op-een wordt doorberekend in de premie van de MKB verzuim-ontzorgverzekering. Dit verzuim weegt maar beperkt mee in het bepalen van de premie: het wordt dus ‘gedempt’. Deze verzekering komt standaard met een complete arbodienstverlening.

Arbodienstverlening en re-integratie

De MKB verzuim-ontzorgverzekering bestaat naast een verzekering ook standaard uit een complete arbodienstverlening. Dit houdt in dat we u en uw zieke medewerkers begeleiden vanaf het begin. We nemen u alle verplichte zaken rondom verzuimbegeleiding, re-integratie en casemanagement uit handen. U wordt hierbij maximaal ontzorgd. Ook worden de re-integratie- en interventiekosten vergoed als de bedrijfsarts of casemanager deze activiteiten inzet. Zie voor meer informatie de pagina over de MKB verzuim-ontzorgverzekering.

Interventies

Een interventie bevordert de terugkeer naar het werk (re-integratie). Of kan voorkomen dat uw medewerker door ziekte uitvalt. Voor interventies werken wij samen met gespecialiseerde interventiebureaus.

Onze experts

Als klant van Sazas staan onze experts voor u klaar. De Verzuimexpert of WIA-expert helpen u bij uw verzuimbeheersing. En de Regresspecialist helpt bij het instellen van verhaal als de arbeidsongeschiktheid veroorzaakt is door iemand anders.

Werknemersverzekeringen


PLUS-verzekering

Aanvulling op het inkomen van uw medewerkers bij ziekte.

WIA Excedent-verzekering

Aanvulling op het inkomen van een zieke medewerker met een inkomen boven de WIA-loongrens.