Poortwachtergarantie

U kunt er als werkgever van op aan dat we bij ziekte van uw medewerker voor u klaarstaan. Om u te helpen, maar ook bij het voldoen aan de eisen die de Wet verbetering poortwachter stelt. 

Dat is belangrijk. Want als uw medewerker langdurig arbeidsongeschikt wordt en u na twee jaar te maken krijgt met UWV, kunt u erop vertrouwen dat wij dat proces zorgvuldig met u hebben doorlopen. Sazas ondersteunt u hierbij. En dit doen wij altijd in samenwerking met u.

Wij zijn uw verzuimspecialist: we staan voor de kwaliteit van onze dienstverlening en zijn overtuigd van onze ketenaanpak. Dat is de aanpak waarin wij met onze vaste partners samenwerken op het gebied van preventie, verzuimbegeleiding, verzekeren en verzuimoplossingen. Daarom geven wij Poortwachtergarantie als u onze verzuimoplossing  HandenVrij Compleet afneemt.
Poortwachtergarantie

Wat is de Poortwachtergarantie?

Als uw medewerker na twee jaar ziekte nog niet, of nog niet volledig aan het werk is, dan beoordeelt UWV of u én uw medewerker voldoende hebben gedaan aan de re-integratie. Dit is de Poortwachtertoets. 

Als UWV oordeelt dat er onvoldoende re-integratieactiviteiten zijn uitgevoerd, dan verplicht UWV u  het loon van uw medewerker maximaal één jaar door te betalen. Dit gebeurt helaas steeds vaker. En let op: uw verzuimverzekering vergoedt dit derde jaar loondoorbetaling niet. De kosten van deze loonsanctie van UWV komen dus volledig voor uw eigen rekening. Met onze Poortwachtergarantie loopt u dit risico niet: krijgt u een loonmaatregel van UWV opgelegd dan betalen wij deze voor u.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Poortwachtergarantie? AAls u het onderstaande formulier invult, dan nemen wij contact met u op. U kunt ook bellen met onze klantenservice: 088 56 79 100.