Verzuimexpert

Is er binnen uw bedrijf sprake van hoog verzuim, dan kan de Verzuimexpert u helpen met het in kaart brengen van het volledig verzuimbeeld. Hierin worden onder andere de volgende gegevens meegenomen: 

  • analyse verzuimcijfers over de afgelopen jaren;
  • opbouw kort en lang verzuim;
  • contracten (vast en tijdelijk) en soort verzuim;
  • verzuimkennis van de directe leidinggevende.

Op basis van alle informatie uit deze gegevens gaat de Verzuimexpert met u in gesprek en bekijkt u samen welke acties en/of interventies er nodig zijn. Dat kan bijvoorbeeld een training zijn, coachgesprek, werkplekonderzoek, of verstrekken van een verzuimprotocol. Na een bepaalde periode neemt de Verzuimexpert dan weer contact met u op om de verzuimsituatie opnieuw te bespreken. In het tweede gesprek gaat de aandacht uit naar de recente verzuimontwikkelingen. Op basis hiervan worden nieuwe vervolgacties bepaald (als dit nodig is).

Als klant van Sazas maakt u gratis gebruik van de ondersteuning door de Verzuimexpert.

Bjukje-de-heer-verzuimexpert

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Verzuimexpert? Als u het onderstaande formulier invult, dan nemen wij contact met u op. U kunt ook bellen met onze klantenservice: 088 56 79 100.