Premiebeleid

Sazas staat voor een stabiel en transparant premiebeleid. Ons premiemodel is gebaseerd op solidariteit. Twee onderdelen bepalen de hoogte van de premie:

 • De bedrijfsgrootte
  Klanten worden hierbij naar grootte ingedeeld in drie groepen, namelijk kleine, middelgrote en grote bedrijven. De indeling van grootte is afhankelijk van het aantal medewerkers en hun lonen. Voor deze groepen wordt een groepspremie bepaald.
 • Het risicoprofiel
  Naast de bepaling van groepspremies heeft elk bedrijf ook zijn eigen schaderisico. Dat heet het risicoprofiel. Daarin zijn verzuimpercentages en verzuimuitkeringen van het bedrijf zelf van belang.
Premiebeleid

Bepaling van de premie

We leggen u graag uit hoe onze premie wordt bepaald voor kleine, middelgrote en grote bedrijven.

 • Kleine bedrijven

Voor de groep kleine bedrijven (gemiddeld 5 medewerkers) met een loonsom tot € 100.000 wordt voor alle deelnemende kleine bedrijven een groepspremie bepaald. Dit gebeurt aan de hand van het totaal van alle uitkeringen in die groep. Dat is de basis van de jaarlijkse premievaststelling.

De eigen verzuimuitkeringen en het verzuimpercentage bepalen welk risicoprofiel een bedrijf heeft. Jaarlijks wordt aan de hand van de ontwikkeling in het risicoprofiel een verhoging of verlaging van de premie toegepast. Onze Klant Adviseurs van de klantenservice lichten dat graag aan u toe.

 • Middelgrote bedrijven

Bij middelgrote bedrijven (gemiddeld 10 - 25 medewerkers) met een loonsom tot € 500.000, wordt ook een groepspremie bepaald aan de hand van alle uitkeringen in die groep. Naast de groepspremie wordt een deel van de eigen schade meegerekend bij de jaarlijkse premievaststelling.

 • Grotere bedrijven

Grote bedrijven (gemiddeld meer dan 25 medewerkers) met een loonsom van meer dan € 500.000 worden altijd beoordeeld op de eigen verzuimcijfers en de eigen gerealiseerde schade. Deze bedrijven zijn, ondersteund door ons, zelf in staat om actief aan verzuimbeheersing te doen. Daarom passen we bij deze bedrijven geen groepspremies toe.

 • Nieuwe klanten

Bij nieuwe klanten ontbreekt voor Sazas het schadeverleden en telt uitsluitend een afgeleide van de groepspremies. Zij starten de verzekering met een instappremie. Die instappremie wordt na verloop van tijd op basis van het risicoprofiel afgestemd.

Ons stabiele en transparante premiebeleid

Wij vinden het belangrijk dat het voor u altijd duidelijk is waarom de premie van uw klant(en) stijgt of daalt. Bijvoorbeeld als gevolg van de ontwikkeling van het risicoprofiel of als uw klant meer of minder verzuim of schade heeft. Maar ook als gevolg van een hogere of lagere groepspremie. Ons beleid is erop gericht om een zo stabiel en helder mogelijk premiebeleid te voeren met zo min mogelijkl premieschommelingen.

De premiehoogte is verder afhankelijk van:

 • inflatie;
 • het gekozen dekkingspercentage;
 • het gekozen eigenrisicoperiode;
 • het verzekerde loon en eventueel de hoogte van de werkgeverslasten die meeverzekerd worden.

Er kan daarnaast worden gekozen voor premie op basis van vast verzekerd loon of op basis van eindafrekening. Bij de laatste optie kunt na afloop van het jaar het werkelijke loon opgeven. Dit is vooral handig voor bedrijven die werken met oproepkrachten en wisselende lonen.