Samenstelling verzuimoplossing

Bij Sazas kunt u kiezen voor een complete verzuimoplossing. Deze kunnen wij aanpassen aan de voorkeuren van uw klant. De gemaakte keuzes bepalen de hoogte van de premie.

Samenstelling van de verzuimverzekering

De premie voor de gekozen dekking (bijvoorbeeld 100% eerste jaar en 70% tweede jaar) is een jaarpremie. Bij het meeverzekeren van werkgeverslasten verhogen we het premiepercentage. Wordt 25% werkgeverslasten meeverzekerd, dan verhogen we de verzuim jaarpremie ook met 25%. De te verzekeren loonsom verhogen wij niet. Ook kunt u kiezen voor een langere of kortere eigenrisicoperiode. Lees meer over de keuzes die u kunt maken bij de verzuimverzekering.

Samenstelling verzuimoplossing

Facturatie per kwartaal of per maand

Wij factureren standaard en zonder extra kosten per kwartaal. Betaalt uw klant liever per maand? Dat kan natuurlijk ook. Voor maandfacturen berekenen wij een opslag van 2% van het factuurbedrag.

Arbodienstverlening en vergoeding re-integratiekosten

Met arbodienstverlening Compleet vergoeden wij de kosten voor zinvolle interventies en re-integratietrajecten volledig.

Werknemersverzekeringen

Aanvullend op de verzuimverzekering en arbodienstverlening kunt u ook werknemersverzekeringen afsluiten. Deze helpen het inkomen van uw medewerkers op peil te houden als zij lang arbeidsongeschikt zijn. Afhankelijk van uw sector en de loondoorbetalingsplicht kunt u kiezen uit drie varianten: