Samenstelling verzuimoplossing

Bij Sazas kunt u kiezen voor een complete verzuimoplossing. Deze kunnen wij aanpassen aan de voorkeuren van uw klant. De gemaakte keuzes bepalen de hoogte van de premie.

Samenstelling van de verzuimverzekering

De premie voor de gekozen dekking (bijvoorbeeld 100% eerste jaar/70% tweede jaar) is de verzuim jaarpremie. Bij het meeverzekeren van werkgeverslasten verhogen we het premiepercentage. Wordt 25% werkgeverslasten meeverzekerd, dan verhogen we de verzuim jaarpremie ook met 25%. De te verzekeren loonsom verhogen wij niet. Ook kunt u kiezen voor een langere of kortere eigenrisicoperiode. Lees meer over de keuzes die u kunt maken bij de verzuimverzekering.

Samenstelling verzuimoplossing

Facturatie per kwartaal of per maand

Wij factureren standaard en zonder extra kosten per kwartaal. Betaalt uw klant liever per maand? Dat kan natuurlijk ook. Voor maandfacturen berekenen wij een opslag van 2% van het factuurbedrag.


Arbodienstverlening en vergoeding re-integratiekosten

Heeft u gekozen voor de arbodienstverlening Compleet? Dan worden de kosten voor interventies en re-integratietrajecten - indien zinvol - volledig door Sazas vergoed. Bij arbodienstverlening Basis geldt deze vergoeding - indien zinvol - alleen over het eerste ziektejaar. Lees meer over de keuzes die u kunt maken bij de arbodienstverlening.


Werknemersverzekeringen

Aanvullend op de verzuimverzekering en arbodienstverlening kunt u ook werknemersverzekeringen afsluiten. Deze helpen het inkomen van uw medewerkers op peil te houden als zij voor langere tijd arbeidsongeschikt zijn. Afhankelijk van de sector en de loondoorbetalingsplicht is er keuze uit vier varianten: