Arbeidsongeschiktheids­verzekering voor Agrarische Zelfstandigen

Kan een zelfstandig ondernemer in de sector agrarisch & groen door ziekte of een ongeval het bedrijf niet meer runnen? Dan kunnen familieleden, buren of vrienden tijdelijk helpen. Maar bij langer verzuim biedt onze Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Agrarische Zelfstandigen (AVAZ) uitkomst. De AVAZ beschermt het inkomen als overbrugging bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

Op deze pagina leggen we het volgende uit over de AVAZ: 

AVAZ

Wat is de arbeidsongeschiktheids­verzekering (AVAZ)?

Met de arbeidsongeschiktheidsverzekering AVAZ zijn zelfstandig ondernemers in de agrarische en groene sector verzekerd als zij hun werk niet meer kunnen uitvoeren. Zij ontvangen dan een tijdelijke AOV-uitkering (uitkering vanuit de arbeidsongeschiktheidsverzekering) dat het gemiste inkomen (deels) vervangt. Zeker als dat bedrijf hun enige bron van inkomsten is, kan deze verzekering erg waardevol zijn.

Waarom verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid met AVAZ?

Onze arbeidsongeschiktheidsverzekering AVAZ is er voor zelfstandigen binnen de agrarische en groene sector. De verzekering keert uit na een half jaar arbeidsongeschiktheid en heeft een maximale uitkeringsduur van vijf jaar. Daarna stopt de uitkering. Zo is het inkomen tijdelijk geregeld zodat ondernemers in deze overbruggingsperiode belangrijke besluiten kunnen nemen over de toekomst van het bedrijf.

Voor wie is de AVAZ arbeidsongeschiktheids­verzekering?

De AVAZ ongeschiktheidsverzekering van Sazas is voor Agrarisch Zelfstandigen. Hiermee worden agrariërs bedoeld zoals boeren (landbouwers, veehouders) en hoveniers. Ook meewerkende echtgenote(s)(n) kunnen een AVAZ-verzekering sluiten. Dat houdt in dat ook zij recht hebben op een inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

Voordelen van deze arbeidsongeschiktheids­verzekering (AOV)

 • Tijdelijke overbrugging bij arbeidsongeschiktheid;
 • 50% korting op zelfstandigenpakket uitgebreid;
 • Hulp bij re-integratie;
 • Meewerkende echtgenoot of partner kan ook verzekerd worden;
 • Forse besparing op de premie ten opzichte van een reguliere AOV tot een hoge eindleeftijd;
 • De premie is fiscaal aftrekbaar;
 • Keuze uit drie verzekerde jaarbedragen;
 • Keuze uit drie eigenrisicoperioden;
 • Instappen tot 60-jarige leeftijd;
 • Snelle en gemakkelijke aanvraagprocedure;
 • Ongevallendekking.

Wat is wel en niet gedekt door deze arbeidsongeschiktheids­verzekering?

Als een ondernemer voor de Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Agrarisch Zelfstandigen kiest, wil hij of zij natuurlijk weten wat er wel of niet is gedekt. Hieronder sommen wij het op:

Wel gedekt:

 • Verzekerde jaarbedragen
  De ondernemer kiest één van de drie verzekerde jaarbedragen. Dit zijn € 18.500,-, € 30.200,- of € 41.400,-. Elk jaar wordt het gekozen bedrag aangepast aan de inflatie. Zo blijft het verzekerde bedrag op peil.
 • Eigenrisicoperiode
  De ondernemer kiest uit eigenrisicoperiodes van zes maanden, een jaar of twee jaar. Deze periode geldt vanaf de eerste ziektedag en neemt de ondernemer voor eigen rekening. Let op: hij of zij ontvangt in deze periode geen uitkering. De eigenrisicoperiode geldt per keer dat de ondernemer arbeidsongeschikt wordt. Hoe langer de eigenrisicoperiode, hoe lager de premie.
 • Uitkeringsduur
  De ondernemer kiest één van de drie uitkeringsduren: twee, drie of vijf jaar. Na deze periode stopt de uitkering. Het wijzigen van de gekozen uitkeringsduur is mogelijk per contractvervaldatum zoals vermeld in het verzekeringscontract.

Niet gedekt:

 • Als de ondernemer de premie niet betaalt.
 • Als de ondernemer door eigen schuld arbeidsongeschikt wordt.
 • Of bijvoorbeeld bij fraude of misleiding.

Lees meer over wat wel en niet gedekt is met dit product en volgens de voorwaarden:

 

Wanneer keert de arbeidsongeschiktheids­verzekering AVAZ uit?

Als de verzekerde ondernemer voor minimaal 25% arbeidsongeschikt is, krijgt hij of zij een uitkering.
 

Hoogte van de AOV uitkering

De hoogte van de uitkering bij arbeidsongeschiktheid hangt af van twee factoren:
 
 • Hoeveel de ondernemer nog kan werken;
 • De hoogte van het verzekerd bedrag.
Om de hoogte te bepalen vermenigvuldigen we het arbeidsongeschiktheidspercentage met het verzekerd bedrag. Ook heeft de AVAZ een ongevallendekking: deze keert éénmalig uit bij overlijden (€ 25.000,-) of invaliditeit (€ 50.000,-) door een verzekerd ongeval.
Arbeidsongeschiktheidsverzekering Voor Agrarische Zelfstandigen

Wat kost de arbeidsongeschiktheids­verzekering voor agrariërs?

De premie is afhankelijk van de keuzes die de ondernemer maakt binnen de arbeidsongeschiktheidsverzekering AVAZ. Deze factoren zijn als volgt:

 • De leeftijd;
 • De gekozen eigenrisicoperiode;
 • Het gekozen verzekerd jaarbedrag;
 • De gekozen uitkeringsduur.

Onder de downloads vindt u het premieoverzicht AVAZ. Daarin kunt u zien welke premie hoort bij welke leeftijd en de gemaakte keuzes.

Premie arbeidsongeschiktheids­verzekering fiscaal aftrekbaar

Sluit een ondernemer een AOV af die periodiek uitkeert, bijvoorbeeld maandelijks? Dan kan hij of zij de premies aftrekken. Maar niet als kostenpost voor de onderneming, ook al sluit men de verzekering af als ondernemer. In de aangifte inkomstenbelasting geeft de ondernemer het aan als ‘uitgave voor andere inkomensvoorzieningen’.

De uitkeringen die de ondernemer periodiek ontvangt, geeft hij of zij in de aangifte aan als ‘inkomsten uit vroegere dienstbetrekking’ (en dus niet als ‘winst uit onderneming’). Wij houden dan loonbelasting in op de uitkeringen die hij of zij periodiek van ons ontvangt. Die ingehouden loonbelasting kan de ondernemer verrekenen als voorheffing in de aangifte inkomstenbelasting.

Gezondheidsverklaring AOV 

Voor de acceptatie voor deze arbeidsongeschiktheidsverzekering is een gezondheidsverklaring nodig. Stuurt de ondernemer deze niet op? Dan kan hij of zij geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten en stopt de aanvraag.

Waarom een gezondheidsverklaring voor aanvraag van deze AOV?

Als een ondernemer de verzekering wilt afsluiten dan vragen wij informatie over de gezondheid met een gezondheidsverklaring. Hij of zij vult de persoonlijke en medische informatie in en stuurt deze rechtstreeks aan onze medisch adviseur. Deze beoordeelt vervolgens de medische gegevens. Hierna geeft de medisch adviseur een advies aan Sazas over het risico dat Sazas loopt als deze ondernemer de verzekering afsluit. Heeft hij of zij een grotere kans dan gemiddeld om arbeidsongeschikt te worden? Dan is dat een hoger risico voor Sazas. Het kan zijn dat de ondernemer dan een hogere AOV-premie gaat betalen. Of in het ergste geval krijgt hij of zij geen verzekering.

Mogelijke adviezen na gezondheidsverklaring

Er zijn verschillende adviezen mogelijk na het ontvangen van de gegevens in de gezondheidsverklaring:

 • Het risico om arbeidsongeschikt te worden is niet hoger dan gemiddeld. We sluiten de verzekering af, zonder bijzondere voorwaarden of een hogere premie.
 • Het risico om arbeidsongeschikt te worden is hoger dan gemiddeld. Sazas bepaalt of de ondernemer een hogere premie gaat betalen of dat er bijvoorbeeld beperkende voorwaarden gelden.
 • Het risico om arbeidsongeschikt te worden is duidelijk te hoog. De medisch adviseur adviseert ons dan om de ondernemer niet te verzekeren.

Dit zijn adviezen. Wij als verzuimverzekeraar beslissen uiteindelijk over de aanvraag.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering AVAZ

Lees hier meer over de gezondheidsverklaring die de ondernemer invult voor de Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Agrarisch Zelfstandigen.

Arbeidsongeschiktheids­verzekering Agrarisch Zelfstandigen afsluiten?

De ondernemer stuurt ons dan het volledig ingevulde aanmeldformulier met de gezondheidsverklaring. Hij of zij betaalt eenmalig afsluitkosten van € 76,-. U leest hier meer over in het dienstverleningsdocument dat u onderaan deze pagina onder 'Downloads' vindt.

Meer informatie over de AVAZ

Wilt u meer weten over de AVAZ arbeidsongeschiktheidsverzekering van Sazas? Download onderaan deze pagina de brochure. Of vul het onderstaande formulier in; wij nemen dan snel contact met u op. U kunt ook direct zelf contact opnemen met onze Klantadviseurs via info@sazas.nl of 088 56 79 100.