Samen met verzuimspecialist Sazas...

... kunt u als accountant uw klanten helpen om ziekteverzuim te voorkomen en te verlagen. Wij zorgen ervoor dat alles in één keer geregeld is.

Als verzuimspecialist kunnen we samen veel voor uw klanten betekenen. Lees alles over onze verzuimverzekering.


Welkom bij Sazas, uw verzuimspecialist 

Ziekteverzuim is één van de risico’s die invloed hebben op het bedrijfsresultaat van uw klant. Uw klanten willen ondernemen, dus verzuim kunnen zij niet gebruiken. Niet bij henzelf en niet bij hun medewerkers.

U kunt uw klanten ondersteunen bij het terugdringen van verzuim. Met cijfers, specialistische kennis en de juiste middelen. Wij zijn daarin graag uw verzuimpartner. Sinds 1993 helpen wij met succes om ziekteverzuim in bedrijven te verminderen en te voorkomen. Wij nemen zorgen uit handen bij ziekte. Samen met u houden we grip op het gehele verzuimproces bij uw klant.

Lees meer over hoe wij u kunnen ondersteunen en ontzorgen bij verzuim onder uw klanten. Een aanbod doen we graag op persoonlijke wijze, maar kan ook via onze online offerte tool: 24 uur per dag, het hele jaar door.

Sazas, de verzuimspecialist voor het mkb

Waarom Sazas?

 • Sociaal en maatschappelijk betrokken

  Bij Sazas hebben we oog voor mens en maat­schappij.

 • Vitale mensen in gezonde bedrijven

  Het gemiddelde verzuimpercentage van onze klanten is lager dan het landelijke gemiddelde.
 • 61% van onze verzekerden is meer dan 10 jaar klant

  Bij Sazas hechten we waarde aan langdurige klantrelaties.


Interessant voor u

 • Kabinet wil eenvoudiger verlofstelsel

  Kabinet: verlofstelsel moet eenvoudiger, begrijpelijker en toegankelijker worden

  Het kabinet wil het verlofstelsel eenvoudiger maken. De regels voor het opnemen van verlof zijn nu namelijk ingewikkeld en onduidelijk. Hierdoor weten medewerkers niet altijd van welke regeling ze precies gebruik kunnen maken. Het nieuwe stelsel moet daar verandering in brengen. Dit moet mensen helpen om een betere balans te krijgen tussen werk en privé. Dit levert ook voordeel op voor werkgevers: het verzuim zal dalen en u heeft minder (administratie)kosten.
  Nieuws
 • LIV vervalt

  Afgeschaft en afgebouwd: aanpassingen bij de LIV en LKV

  Hebben uw klanten oudere of kwetsbare medewerkers in dienst? Of medewerkers met een laag loon? Zo ja, dan zijn de loonkosten van uw klanten vanaf volgend jaar hoger. Dat komt hierdoor: de overheid schaft het lage-inkomensvoordeel (LIV) af en het loonkostenvoordeel (LKV) voor oudere medewerkers wordt afgebouwd. In plaats hiervan komen er ruimere voorwaarden bij het herplaatsen van arbeidsgehandicapte medewerkers.

  nieuws
 • Geen Verhoging Minimumloon

  Geen extra verhoging minimumloon op 1 juli 2024

  De eerder gemelde extra verhoging van het wettelijk minimumloon op 1 juli 2024 gaat niet door. De Eerste Kamer ging niet akkoord met het wetsvoorstel om het minimumloon 1,2% extra te laten stijgen. Toch gaat het minimumloon op 1 juli aanstaande wel omhoog, door de indexatie die ieder half jaar plaatsvindt.
  Nieuws