Even voorstellen: directie Sazas


Hans van Bussel, algemeen directeur

'Mijn naam is Hans van Bussel, algemeen directeur, getrouwd. Een zoon en dochter. Opgegroeid in en rond Arnhem en nu al meer dan 35 jaar met veel plezier wonend in de “De Liemers". Dichtbij grensovergang Bergh richting Oberhausen. 

Ik ben een “doorzetter” zoals ze dat in deze streek zeggen. Ik ben een ambitieuze verbinder met oog voor resultaat en politieke verhoudingen. Resultaten behaal ik het liefst met teams. Successen vieren met z'n allen is leuker dan alleen. Een mensenmens dus.'

Ervaring

'Ik heb ervaring opgedaan in de zorg, het bankwezen en het verzekeringswezen. Vanuit diverse invalshoeken heb ik kennis mogen maken met organisatie-, bestuur- en marktdynamieken. Hierbij heb ik diverse rollen vervuld vanuit werkgevers- en werknemersperspectief en bestuurs- en toezichtperspectief.  De arbo-, zorg- en verzuimvraagstukken hebben mijn bijzondere belangstelling al vanaf de privatisering van het verzuimvraagstuk.'


Hoe ziet een dag bij Sazas eruit?

'Ik ben eindverantwoordelijk voor Sazas en verantwoordelijk voor de strategie en het bewaken van de doelstellingen. Ik neem deel aan het directie- en het managementoverleg en zorg voor een goede zakelijke verhouding tussen de directie, onze raad van commissarissen en de ledenraad. Met onze aanpak willen we Sazas als zelfstandige speler op de kaart zetten, waarbij we goed willen inspelen op ontwikkelingen vanuit de markt. Daarnaast ben ik eindverantwoordelijk voor het risico- en kapitaalbeleid. En ik draag er zorg voor dat de strategie op een juiste wijze wordt vertaald naar de praktijk.'


Welke bijdrage wil je leveren aan Sazas?

'Mijn missie is om de klant nog beter te helpen. We moeten onze klanten koesteren. Een klant wil de juiste aandacht krijgen, goed en tijdig geholpen worden en het juiste advies krijgen. En dat creëer je als je medewerkers hebt die plezier hebben in wat ze doen. Het is belangrijk dat we mee kunnen gaan met veranderingen om de klant goed te kunnen blijven ondersteunen in de toekomst. En dat kan, want Sazas is een kleine organisatie. Als medewerker heb je direct invloed op het beleid en de aanpak. Persoonlijk met elkaar en samen voor de klant.'

Eelco de Haan, financieel directeur Sazas

'Als echte West-Fries ben ik, Eelco de Haan, nuchter en doeltreffend. Ik woon in Hoorn samen met mijn vrouw en zoon. In deze streek ben ik ook opgegroeid, waarbij mouwen opstropen voorop staat. Ik probeer moeilijke materie inzichtelijk te maken, zodat het voor een ieder begrijpelijk is. En dit alles uiteraard in teamverband om van elkaar te leren en elkaar sterker te maken.'


Ervaring

'Na mijn studie wiskunde heb ik ervaring op gedaan in de verzekeringswereld. Hierbij lag de focus vooral op het financiële vlak. Denk hierbij aan premiestelling, verklaring van resultaat en risicomanagement. Gedurende deze periode heb ik ook de opleiding bedrijfskunde gedaan om zo meer oog te krijgen voor de verschillende facetten die binnen en buiten een bedrijf spelen.'

Hoe ziet een dag bij Sazas eruit?

'Binnen Sazas ben ik verantwoordelijk voor het financiële beleid en de operatie (acceptatie, polisbeheer en schadeafwikkeling). Dit betekent dat ik mij bezig houd met het bewaken van de financiële gezondheid van de organisatie. Dit in het belang van onze klanten, zodat wij aan onze verplichtingen op korte en lange termijn kunnen voldoen.'


Welke bijdrage wil je leveren aan Sazas?

'Ik wil zorgen voor een toekomstbestendig Sazas dat onze klant op het vlak van verzuim helpt te ontzorgen. En dit op een manier waarbij de klant aandacht krijgt. Sazas is een kleine en persoonlijke verzekeraar. Die betrokkenheid voel je binnen de hele organisatie bij iedere medewerker en dat maakt het plezierig om hier te werken. Ik hoop die betrokkenheid voor onze klant nog meer naar voren te laten komen.'