Fraudebeleid

Fraude is het bewust handelen en benadelen van Sazas om hier zelf in financieel opzicht beter van te worden. Wij doen er alles aan om personen op te sporen die fraude plegen, want zij benadelen niet alleen Sazas, maar ook u als klant. Daarom voeren we een zeer actief fraudebeleid.

Wat zijn de gevolgen voor u als klant?

U vertrouwt op ons om uw verzuim terug te dringen. Om u het best te kunnen helpen streven wij naar een open en oprechte samenwerking. Helaas komt het voor dat een klant misbruik maakt van ons vertrouwen en fraude pleegt. Voor u kan dat vervelende gevolgen hebben. De verzuimkosten en de premie kunnen door fraude hoger uitvallen voor u. Fraude is dus niet alleen vervelend voor ons, maar ook voor u.

fraudebeleid

De zes meest voorkomende voorbeelden van fraude

  • Een klant kan bewust een medewerker aanmelden voor de verzekering, terwijl bekend is dat deze medewerker arbeidsongeschikt is;
  • Bewust verzekerde bedragen opgeven die onjuist zijn;
  • Bewust onjuiste of onvolledige informatie doorgeven;
  • Bewust niet melden van deelherstel, zodat er meer wordt geclaimd dan de werkelijk geleden schade;
  • Bewust niet alle medewerkers voor de verzekering aanmelden;
  • Bewust te laat melden van herstel, zodat er meer wordt geclaimd dan de werkelijk geleden schade.

Wat doen wij om fraude te voorkomen?

Bij de aanvraag van de verzekering controleren we nauwkeurig alle gegevens. We gaan na of het bedrijf bekend is bij de Kamer van Koophandel en of een andere verzekeraar ooit een verzekering heeft geweigerd. Dit doen we via het Fraude Informatie Systeem Holland (FISH). Verder onderzoeken we regelmatig ons klantenbestand en trainen we onze medewerkers om fraudesignalen te herkennen.

Welke maatregelen nemen wij?

Als wij fraude bij een van onze klanten vermoeden, stellen we een intern onderzoek in. Als na dit onderzoek dit vermoeden sterker wordt, leggen wij het geval voor aan de directie van Sazas. Als wij met zekerheid de fraude vastleggen, worden de volgende maatregelen genomen: