De ledenraad

Onze ledenraad bestaat uit werkgevers en medewerkers. Dat betekent ook dat de belangen van werkgevers en medewerkers goed beschermd zijn. De werkgevers zijn klant bij Sazas en de medewerkers ook.

Wat zijn de taken van de ledenraad?

 • Vaststellen jaarrekening en kwijting verlenen aan directie en commissarissen voor voor de uitoefening van hun taak;
 • Vaststellen kapitaalbeleid;
 • Vaststelling beloningsbeleid directie;
 • Besluitvorming over statutenwijziging en ontbinding.


Wie zitten er in onze ledenraad?

 • De heer C. Aangeenbrug
 • De heer S.H.G. Niessen
 • De heer C. de Greeve
 • De heer T. Kuijpers
 • De heer M.G.J.A.M. Meijs
 • De heer P. Blok
 • De heer A. Kalter
 • De heer B. Remers
 • De heer R. Prins
 • De heer W. van Ginkel

Ledenraad 24 mei 2024

Op vrijdag 24 mei 2024 vindt de eerstvolgende vergadering van de Ledenraad van Sazas plaats.

 • Tijdstip: 10.30 – 17.00 uur
 • Locatie: Sazas, Beneluxlaan 2D te Woerden

Interview met Peter Blok (lid ledenraad)

Van wat voor soort bedrijf bent u werkgever?
‘Ik heb een hoveniersbedrijf samen met mijn broer. We hebben 15 tot 20 medewerkers in dienst en doen opdrachten voor de particuliere en kleinzakelijke markt, maar ook voor de overheid specifieke opdrachten.’

Met welke motivatie bent u lid geworden van de ledenraad van Sazas?
‘Ik had vroeger geen duidelijk beeld over verzekeringsmaatschappijen: ik wist niet goed waar mijn geld eigenlijk heen ging. Vervolgens werd ik benaderd door iemand van de VHG om deel te nemen aan de ledenraad van Sazas. Hierdoor kreeg ik een kans om achter de schermen te kijken in de verzekeringswereld en mee te denken over hoe klanten een zo goedkoop mogelijke verzekering betalen, waar ze zo veel mogelijk voordelen aan hebben. Als ondernemer vind ik het ook belangrijk om mijn kennis en netwerk uit te diepen.’

Waarom zou u andere werkgevers adviseren aan de ledenraad deel te nemen?
‘Ik adviseer om deel te nemen aan een ledenraad om als ondernemer je kennis te verbreden. Met je bedrijf heb je zelf ook te maken met de producten en diensten die Sazas aanbiedt. Je kunt in de ledenraad je stem laten horen én laten meetellen.’

Welke rol ziet u weggelegd voor de ledenraad?
‘De ledenraad is één van de hoogste organen van Sazas. Wij houden toezicht op de naleving van statuten, maar ook statutenwijzigingen gaan via ons. We stemmen bovendien over kandidaten voor het bestuur en de Raad van Commissarissen. We keuren de jaarrekening goed, denken mee en stellen vragen. Het sturende element komt telkens terug.’

Is er een bepaalde rolverdeling binnen de ledenraad van Sazas?
‘Op dit moment is er geen vaste rolverdeling. De ledenraad van Sazas bestaat uit werkgevers, medewerkers, vakbonden en brancheorganisaties, dus er zijn allerlei verschillende interessevelden vertegenwoordigd. Daardoor vindt er van nature een rolverdeling plaats. Als er meer behoefte is aan orde, dan kunnen we dit prima onderling afstemmen wanneer nodig.’

Waar houdt u zich het meest mee bezig als lid van de ledenraad van Sazas?
‘Ik heb altijd al van cijfers gehouden. Ik ben dan ook vooral geïnteresseerd in hoe een resultaat (premie) tot stand komt. Hoe kunnen we zorgen dat klanten zo min mogelijk betalen voor een zo goed mogelijk resultaat? Dat is de vraag die me vooral bezighoudt.’

Wat maakt het zo leuk/interessant om lid van de ledenraad te zijn?
‘Wat ik zo boeiend vind aan de afgelopen jaren bij Sazas, is dat ik een hele transitie heb mogen meemaken. Sazas is zelfstandig geworden vanuit de grote verzekeringsmaatschappij waar ze vroeger onderdeel van waren. Hierdoor is Sazas sneller in staat om te luisteren naar klanten. De lijnen zijn korter. Maar ook is Sazas beter dan voorheen in staat om medewerkers te motiveren om een actieve, eigen rol te vervullen. Zeer indrukwekkend hoe het de directie gelukt is om deze transitie door te laten dringen in het hele bedrijf.

Het vertaalt zich door naar mooie mijlpalen, zoals dat Sazas in 2020 voor de vierde keer op rij de nummer 1 positie in het Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk van het Verbond van Verzekeraars kreeg. Eén keer is al knap, maar om die plek nog drie jaar langer vast te houden is nog veel moeilijker. We worden goed op de hoogte gehouden van dit soort ontwikkelingen door middel van presentaties in de ledenraadsvergaderingen.’

Wat wilt u bereiken als lid van de ledenraad van Sazas?
‘Ik ben tevreden wanneer Sazas een financieel gezond bedrijf is. De producten moeten blijven aansluiten bij de behoeften van klanten: namelijk van werkgevers én medewerkers. Behalve het aanbieden van een goede verzuimverzekering, moeten ook de juiste prikkels gegeven worden aan klanten bij ziekmeldingen. Op die manier kan het verzuim hopelijk op een zo goed en snel mogelijke manier opgelost worden. Maar de focus moet zijn: het zo zuiver en scherp mogelijk houden van de premie.’