Hoe werken wij samen met onze arbodienstverleners?

Bent u verzekerd bij Sazas en heeft u uw arbodienstverlening via ons geregeld? Dan krijgt u bij verzuim ook met onze deskundige arbodienstverleners te maken. We leggen u graag uit hoe wij met elkaar samenwerken.

 

Uw medewerker is ziek

Is een medewerker ziek, dan geeft u dit aan ons door via MijnSazas. De verzuimmelding wordt geregistreerd en dit is voor ons het teken om de verzuimbegeleiding op te starten.

 

Samen staan we sterker

{"values":{"en-US":"samenwerken met partners sazas"},"dtdGuid":"15a9b32f-61d9-41fc-9290-aa25dfe2889d"}

Sazas regelt meer dan alleen de loondoorbetaling bij ziekte. Loopt uw arbodienstverlening via ons, dan maakt u optimaal gebruik van Sazas als uw verzuimspecialist. Dan zorgen we ook voor de preventie van verzuim en de verzuimbegeleiding van u en uw zieke medewerker. Ook regelen we de eventuele re-integratie. En dit alles is mogelijk doordat we samenwerken met onze arbodienstverleners. Dit zijn specialisten op het gebied van preventie, verzuimbegeleiding, re-integratie.

 

Hoe gaan wij te werk?

Onze arbodienstverleners begeleiden u en uw medewerker bij verzuim. Maar staan ook voor u klaar als u vragen heeft over het verloop van het verzuimtraject, de uitkeringen of de wettelijke verplichtingen. Onderwerpen als deelherstel en loonwaarde blijken in de praktijk bijvoorbeeld lastiger dan verwacht. Voor deze en andere vragen of opmerkingen over het verloop van het verzuimproces, kunt u altijd bij Sazas terecht. Wij helpen u graag.

 

Preventie, verzuimbegeleiding, re-integratie

Maakt u gebruik van onze arbodienstverlening Compleet? Dan ontvangen u en uw medewerker na twee dagen een mail van onze arbodienstverlener over de aanpak van het verzuim. Bij langdurig verzuim van een medewerker, neemt het aantal zaken dat u moet regelen en waar u rekening mee moet houden toe. Er komt dan veel op u af. U wordt tijdens het hele proces begeleid. Zo staat u er niet alleen voor. Ook voor het voorkomen en verlagen van verzuim (preventie) kunt u bij ons terecht.

Blijft uw medewerker langer ziek? Dan wordt een vaste bedrijfsarts/arboprofessional ingeschakeld voor de vervolgstappen in het verzuimproces. Dit houdt in dat diegene u (en uw medewerker) ondersteunt bij het re-integratieproces. Samen met u zorgt hij of zij er ook voor dat u voldoet aan alle wettelijke verplichtingen die aan u als werkgever worden gesteld.

Het doel is altijd om uw zieke medewerker zo snel mogelijk weer terug aan het werk te helpen op een verantwoorde manier. Sazas werkt hiervoor nauw samen met de arbodienstverleners.