Hoe wordt een minimum of maximum premiebedrag voor arbodienstverlening op de factuur berekend?

Voor arbodienstverlening geldt zowel een minimum als een maximum premiebedrag. Bij de berekening kijken wij naar het Vast Verzekerd Loon. 

Het minimum Vast Verzekerd Loon bedraagt € 18.036,- (2024). Het maximum Vast Verzekerd Loon bedraagt € 33.571,- (2024).

De berekening van genoemde premiebedragen is dan als volgt:

  • Compleet (0,56%): minimum premiebedrag € 101,- en maximum premiebedrag € 188,-.

Ontvangt uw medewerker meer of minder dan de hierboven genoemde bedragen? Dan staat het betreffende minimum of maximum jaarloon vermeld op het overzicht.

◄ Terug naar Veelgestelde vragen: Premie arbodienstverlening