Hoe wordt een minimum of maximum premiebedrag voor arbodienstverlening op de factuur berekend?

Per optie voor arbodienstverlening geldt een verschillend premiepercentage en een verschillend minimum premiebedrag en maximum premiebedrag. 

Het minimum Vast Verzekerd Loon bedraagt € 18.077,- (2022). Het maximum Vast Verzekerd Loon bedraagt € 33.462,- (2022).

Dit betekent de volgende minimumpremie en maximumpremie per optie:

  • Compleet (0,52%): minimumpremie € 94,- en maximumpremie € 174,- 
  • Basis (0,46%):  minimumpremie € 83,15 en maximumpremie € 153,92

Ontvangt uw medewerker meer of minder dan de hierboven genoemde bedragen? Dan staat het betreffende minimum of maximum jaarloon vermeld op het overzicht.

◄ Terug naar Veelgestelde vragen: Premie arbodienstverlening