Premie Zorgverzekeringswet

Antwoord op veelgestelde vragen over de premie Zorgverzekeringswet die door Sazas wordt ingehouden op de (individuele) PLUS-uitkering en Inkomen Gezond-uitkering.


Veelgestelde vragen

Wat is de premie Zorgverzekeringswet?

De inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zvw maakt deel uit van ons sociale zekerheidsstelsel. Deze bijdrage wordt door u, of voor u (door de werkgever of verzekeraar) afgedragen aan de Belastingdienst. De inkomsten van de inkomensafhankelijke bijdragen worden gebruikt om de langdurige zorg te betalen.

Waarom houdt Sazas de premie Zvw in op mijn uitkering?

Vanaf januari 2018 is de inhouding van de premie Zvw op uw uitkering verplicht gesteld door de Belastingdienst.

Op het salaris dat ik van mijn werkgever ontvang, wordt geen premie Zvw ingehouden. Hoe kan dat?

Op het salaris dat u van uw werkgever ontvangt, wordt loonheffing ingehouden. In deze loonheffing is de premie voor de Zvw al opgenomen. De ingehouden loonheffing wordt door uw werkgever aan de Belastingdienst afgedragen.

Wat is het premiepercentage Zvw dat wordt ingehouden?

Het premiepercentage dat door Sazas wordt ingehouden op uw uitkering is in 2024 5,32%.