Premiebetalingen

Antwoord op veelgestelde vragen over het betalen van de premie.


Veelgestelde vragen

Wanneer moet ik de premie betalen?

U betaalt de premie van uw verzekering binnen 14 dagen na de factuurdatum.

Wat doet Sazas als ik niet op tijd betaal?

Gaat het om de eerste premie vanaf de ingangsdatum van uw verzekering? Dan is alles wat na die datum is gebeurd niet gedekt. Gaat het om een vervolgpremie? Dan krijgt u van ons een herinnering. Betaalt u ook niet na onze herinnering? Dan is alles wat vanaf de 15de dag van de datum van onze herinnering is gebeurd, niet langer gedekt.

Betaalt u niet op tijd, dan kunnen wij een incassobureau inschakelen. Naast de kosten van het incassobureau moet u ook alle andere extra kosten betalen, zoals de wettelijke rente over openstaande bedragen.

Wat gebeurt er met de uitkering als ik de premie niet betaal?

Dan betalen wij van geen enkele werknemer de uitkering. Ook stoppen we de lopende betalingen van uitkeringen.

Wat betekent het als de dekking wordt opgeschort?

Dan is de betaling van een uitkering gestopt of uitgesteld. Dit is afhankelijk van de volgende situatie:

1. Werd de werknemer arbeidsongeschikt toen de betaling van de uitkering al was opgeschort? Dan is de betaling van de uitkering gestopt en zullen wij dus niet meer uitbetalen. Ook niet als de werknemer na het herstel van de dekking arbeidsongeschikt blijft;
2. Werd de werknemer arbeidsongeschikt voordat wij de betaling van de uitkering hadden opgeschort? Dan betalen we vanaf het moment waarop de dekking weer is hersteld.

Wanneer stopt de opschorting van de dekking?

Als de premie en alle eventuele extra kosten zijn betaald. De dekking gaat weer in op de datum waarop we het volledige bedrag hebben ontvangen.

Wat doet Sazas als ik de premie niet betaal?

Dan kunnen wij de verzekering stoppen. Als dat gebeurt moet u alle openstaande bedragen betalen, tot aan de datum dat wij de verzekering stopten.