Royement

Antwoord op veelgestelde vragen over royement: wanneer gebeurt dit en wat zijn de gevolgen?

Veelgestelde vragen

Wat houdt een royement in?

Wij beëindigen de verzekeringspolis. Dan is het ook niet meer mogelijk om bij ons opnieuw een verzekering af te sluiten.

Wanneer royeren wij een verzekering?

Wij royeren een verzekering als een werkgever:

  • de verzekeringspremie niet of onvolledig betaalt;
  • fraudeert;
  • weigert om gevraagde informatie te verstrekken.

Wat zijn de gevolgen voor werkgever en medewerker?

Bij royement stopt de verzekering en vervalt het recht op uitkering aan de werkgever van alle lopende ziektegevallen. Daardoor eindigt ook de deelname aan de PLUS- of Inkomen Gezond verzekering voor alle medewerkers. Medewerkers met een eerste ziektedag vóór de royementsdatum behouden wel hun recht op uitkering.

Hoeft bij een royement de premie niet meer betaald te worden?

Een royement betekent niet dat de werkgever openstaande premiebedragen niet meer hoeft te betalen. Nog openstaande premierekeningen moeten ook na royement betaald worden.