Uitkering

Antwoord op de vraag wanneer wanneer de uitkering wordt uitbetaald.

Veelgestelde vraag

Wanneer worden de uitkeringen uitbetaald?

Sazas betaalt de uitkeringen per maand achteraf. Zijn er correcties op de VVL (Vast Verzekerd Loon) uitkeringen? Dan kan er later in de maand sprake zijn van een tweede uitbetaling. Bekijk het betalingsschema van de uitkeringen van dit jaar.

Waarom stopt de uitkering bij verlof van een zieke medewerker?

Neemt uw zieke (arbeidsongeschikte) medewerker met uw toemstemming verlof op? Dan houdt u voor deze verlofperiode verlofdagen van uw medewerker in. Tijdens de verlofperiode betaalt u deze dagen aan uw medewerker uit en wordt de uitkering tijdelijk stopgezet. Gezien er niet wordt uitgekeerd, betaalt u over deze periode ook geen p...

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: