Wanneer krijgt u als werkgever met de Ziektewet te maken?

Wanneer uw medewerker ziek uit dienst gaat, kan dit kosten met zich meebrengen. U heeft te maken met de Ziektewet voor:

  • Medewerkers die ziek uit dienst gaan;
  • Medewerkers die binnen 4 weken na einde contract ziek worden;
  • Medewerkers met een tijdelijk contract die ziek uit dienst gaan;
  • Medewerkers met een bijzondere arbeidsovereenkomst die ziek worden, zoals thuiswerkers of stagiaires;
  • Uitzendkrachten die ziek worden waarvan een bedrijf geen vast contract heeft met het uitzendbureau;
  • Oproep- en invalkrachten die geen arbeidscontract hebben en ziek worden;
  • Medewerkers die ziek zijn vanwege orgaandonatie;
  • Medewerkers die ziek zijn vanwege zwangerschap en bevalling;
  • Medewerkers die onder de no-riskpolis vallen;

Deze (ex-)medewerkers krijgen maximaal 2 jaar een Ziektewet-uitkering. U betaalt hiervoor een Ziektewet-premie aan UWV. UWV is verantwoordelijk voor het bepalen van de uitkering en voor de verzuimbegeleiding van de zieke (ex-)medewerker. Als die begeleiding geen effect heeft, betaalt u een hogere ziektewetpremie omdat de (ex-)medewerker langer ziek is.

Het kan zijn dat na 2 jaar ziekte UWV beoordeelt dat uw ex-medewerker arbeidsongeschikt is en recht heeft op een WGA- of IVA-uitkering. Belandt uw ex-medewerker in de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten), dan wordt dit doorberekend in uw WGA-premie voor maximaal 10 jaar.

Als u deze kosten wilt voorkomen, is het alternatief om voor deze (ex-)medewerkers eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden.