Kosten voor zieke ex-medewerkers

U heeft te maken met de Ziektewet voor:

  • medewerkers die ziek uit dienst gaan
  • medewerkers die binnen vier weken na einde contract ziek worden
  • medewerkers met een tijdelijk contract die ziek uit dienst gaan
  • medewerkers met een bijzondere arbeidsovereenkomst die ziek worden, zoals thuiswerkers of stagiaires.

Deze (ex-)medewerkers krijgen maximaal twee jaar een Ziektewetuitkering. U betaalt hiervoor een Ziektewetpremie aan UWV. UWV is verantwoordelijk voor het bepalen van de uitkering en voor de verzuimbegeleiding van de zieke (ex-)medewerker. Als die begeleiding geen effect heeft, betaalt u een hogere Ziektewetpremie omdat de (ex-)medewerker langer ziek is. En als hij na de eerste twee ziektejaren door UWV arbeidsongeschikt wordt bevonden en in de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) belandt, wordt dit doorberekend in uw WGA-premie voor maximaal tien jaar.

Als u deze kosten wilt voorkomen, is het alternatief om voor deze (ex-)medewerkers eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden.