Sturen op verzuim

In het verzuimbeleid legt u uw visie op mensen, personeel en arbeidsomstandigheden vast. Door te sturen op verzuim kunt u het verzuim omlaag brengen. Het geeft meer inzicht in verzuim en verzuimgedrag en geeft u meer handvatten voor een gerichte aanpak. Hoe past u dit toe in uw bedrijf?

Stap 1. De analyse

Allereerst brengt u in kaart hoe het er in uw bedrijf voor staat rondom verzuim. Wat is het verzuimpercentage binnen het bedrijf? Waar zit het verzuim? Is er sprake van lang, kort, frequent verzuim. Is hierin een patroon te herkennen? Kortom u wilt een beeld kunnen vormen van de situatie. Met de analyse brengt u cijfers boven water en worden eventuele problemen concreet en zichtbaar.

Stap 2. De doelstellingen

Met de gegevens uit de analyse fase gaat u aan de slag voor het formuleren van de verzuimdoelstellingen. Waar moet u op letten bij het formuleren hiervan?

  • Formuleer realistische/ haalbare doelstellingen.
  • Maak de doelstellingen tijdgebonden: een periode van een half jaar of een jaar.
  • Richt u op het verzuim wat te beïnvloeden is.
  • Richt u op beïnvloeding van de verzuimcijfers, maar ook op de meldingsfrequentie, het re-integratiepercentage en het omlaag brengen van het aantal hoog verzuimers.

Stap 3: De aanpak

In uw aanpak geeft u aan hoe u denkt het verzuim omlaag te brengen, met welke methode en middelen. Dat kunt u doen door in te zetten op preventie, het voeren van verzuimgesprekken, het voeren van leeftijdsbewust personeelsbeleid, goede begeleiding van zieke medewerkers noem maar op. Let er wel op dat u dit afstemt op de mogelijkheden binnen uw organisatie. Leg ook duidelijk de randvoorwaarden hiervoor vast. Om te kunnen toetsen of u de verzuimcijfers omlaag brengt, is een goede verzuimregistratie onmisbaar. Daarnaast is het belangrijk om de voortgang ook regelmatig te bespreken binnen directie of MT. Ziekteverzuimcijfers zeggen overigens niet alles. Kijk ook naar de personeelsopbouw binnen uw bedrijf: aantal ouderen, jongeren, flexkrachten, opleidingsniveau. Maak voortgang inzichtelijk voor de organisatie. Spreek verantwoordelijken regelmatig aan op de voortgang.

Stap 4. Delen

Goede resultaten mogen gedeeld worden. Als u op een goede manier samen met uw medewerkers ervoor hebt gezorgd uw bedrijf gezonder te maken, dan mag daar ook best bij worden stilgestaan. Uiteindelijk zorgt aandacht en zorg voor uw personeel dat ook voor een betere werksfeer en een betere omgang met elkaar.