In de WIA
loont werken altijd

Vanaf 1 januari 2004 krijgt iemand die ziek is niet meer te maken met de WAO, maar met de WIA. Alleen wie vóór 1 januari 2004 al een WAO-uitkering had, ontvangt mogelijk nog een WAO-uitkering.

Mensen die nog gedeeltelijk kunnen werken, krijgen een WGA-uitkering

Deze mensen zijn 35 procent of meer arbeidsongeschikt. Mensen die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn, blijven in principe in dienst van hun werkgever. WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten.

Mensen die helemaal niet meer kunnen werken krijgen een IVA-uitkering

Deze mensen zijn 80 procent of meer én duurzaam arbeidsongeschikt. Voor hen bestaat geen of een heel kleine kans op herstel. IVA betekent: Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten.

Een verschil met de WAO is dat het in de WIA altijd loont als iemand (meer) gaat werken

Andere verschillen zijn:

  • Iemand met een gedeeltelijke WAO-uitkering kon ook WW krijgen. In de WIA krijgt iemand alleen WIA (de WW component zit ingebouwd in de Loongerelateerde uitkering, deze is gebaseerd op het arbeidsverleden van de werknemer en afhankelijk van het voldoen aan de referte-eis voor een WIA uitkering).
  • Als al snel duidelijk is dat iemand duurzaam arbeidsongeschikt is en er geen of maar een heel kleine kans op herstel bestaat, kan hij in een vroeg stadium al een WIA-uitkering aanvragen. Voor een WAO-uitkering moest iemand eerst een jaar ziek zijn.
  • Voor een WIA-uitkering moet iemand 35% arbeidsongeschikt zijn. Voor de WAO was de grens 15%.

U bent als werkgever samen met uw zieke medewerker de eerste twee ziektejaren verantwoordelijk voor zijn terugkeer op het werk

Het UWV kan u een sanctie opleggen als u te weinig heeft gedaan om uw medewerker te laten terugkeren op het werk. Bijvoorbeeld dat u het loon een jaar langer moet doorbetalen. Als uw medewerker niet meewerkt aan zijn re-integratie kunt u het loon inhouden. Of u kunt hem ontslaan. Laat u zich in dat geval wel juridisch adviseren!

De wet WIA is ingewikkeld. Daarom heeft Sazas de WIA-expert. Bent u klant van Sazas, dan kunt u met al uw vragen over de gevolgen van langdurig verzuim terecht bij Marc Breedveld, WIA-expert op tel. 088 56 79 100.

Gepubliceerd op 3 december 2015
Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: