Kamerbrief over ontwikkelingen WGA en Ziektewet

Minister Asscher (SZW) informeert de Tweede Kamer over de ontwikkelingen op het gebied van verzekering van de werkhervattingregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet (ZW).

Belangrijkste bevindingen uit de kamerbrief:

WGA

Het aantal eigenrisicodragers nam toe tot en met 2010. In 2014 keerden er meer werkgevers terug naar het UWV dan er werkgevers eigenrisicodrager worden. Ook in 2015 kiezen meer werkgevers voor een terugkeer naar het UWV. Naar verwachting ligt dat in 2015 rond de 3600.

Ziektewet

De Ziektewet (ZW) kent sinds 2003 de mogelijkheid voor werkgevers om eigenrisicodrager te worden. Sinds 1 januari 2014 betalen middelgrote en grote werkgevers ook voor de ZW een individueel gedifferentieerde premie (die is gebaseerd op de instroom van het aantal ziektegevallen in de Ziektewet). Het aantal eigenrisicodragers voor de ZW is gegroeid.

Uitstel koppeling vaste en flexibele WGA-risico’s

Het doel van de Wet BEZAVA is werkgevers te prikkelen het ziekteverzuim onder flexwerkers te verminderen. Werkgevers zouden in 2016 de keuze krijgen tussen een publieke verzekering bij het UWV of eigenrisicodragerschap in combinatie met een WGA-verzekering (voor vaste werknemers en flexwerkers).

Zorgen over het speelveld

Verzekeraars hebben aangegeven nog niet klaar te zijn voor deze marktuitbreiding naar schadelastbeperking voor flexwerkers. Daarom verschuift de ingangsdatum naar 1 januari 2017. Dit geeft verzekeraars de kans de actuariële gegevens die recent met UWV zijn uitgewisseld goed te verwerken ten behoeve van hun risicoanalyse. Daarnaast kunnen verzekeraars dit jaar gebruiken om re-integratie op maat te ontwikkelen voor flexwerkers.

Gepubliceerd in 2015

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: