Premiebedragen voor verzuimbegeleiding worden begrensd per 1 januari 2015

Sazas heeft besloten om per 1 januari 2015 de kosten van de verzuimbegeleiding gelijkmatiger over alle deelnemers te verdelen.

De verzuimpakketten houden dezelfde premiepercentages als het afgelopen jaar. Sazas voert hiervoor wel een minimum- en maximumbedrag in, gekoppeld aan het vast verzekerd loon.

Bij een verzuimpakket ‘Compleet’ (0,45% premie) vertaalt zich dit in een minimum van € 20,- en een maximum van € 200,- premie per werknemer bij een volledig dienstverband per kalenderjaar.

Voor de verzuimpakketten ‘Basis’ en ‘Eigen regie’ (0,39% respectievelijk 0,29% premie) zijn de premiepercentages lager en wordt het bedrag naar rato berekend, respectievelijk € 17,33 - € 173,33 en € 12,89 - € 128,89 premie. Bij één of meerdere tijdelijke dienstverbanden wordt het bedrag gerelateerd aan het aantal werkbare dagen in de betreffende periode van begindatum tot einddatum dienstverband berekend.

Dit betekent concreet dat op uw werknemersspecificatie op jaarbasis het vast verzekerd loon van minder dan € 4.444,- wordt verhoogd tot dit bedrag en het vast verzekerd loon van meer dan € 44.444,- wordt gemaximeerd op dit bedrag. Hierover wordt vervolgens de premie berekend. Deze premie vindt u terug in de laatste kolom op de specificatie. Het totaalbedrag vindt u op uw factuur.

In de bijlage "Sazas nieuwsbrief december 2014" ziet u naast bovenstaande tekst drie voorbeelden van een maximering bij een fulltime dienstverband, een verhoging tot het minimum bij een vast fulltime dienstverband en een verhoging tot het minimum bij een tijdelijk dienstverband.

Gepubliceerd in 2015