1e jaars ziekteverzuim hoveniers en groenvoorzieners licht gestegen

Het 1e jaars ziekteverzuim bij hoveniers en groenvoorzieners is licht gestegen van 3,45% in 2013 naar 3,49% in 2014. Dit cijfer ligt wel boven het gemiddelde 1e jaars ziekteverzuimpercentage van de agrarische en groene sector wat op 2,89% ligt. Het 2e jaars ziekteverzuimpercentage is gedaald van 0,66% naar 0,54%.

Verzuimpercentage hoveniers en groenvoorziening stijgt met 0,04%

Ziekteverzuim agrarisch en groen

Het ziekteverzuimpercentage (1e en 2e jaars) van de agrarische en groene sector ligt in 2014 op 3,44%. Daarmee steekt de sector met een laag verzuim gunstig af ten opzichte van andere sectoren in Nederland.

Gemiddelde ziekteduur

De gemiddelde ziekteverzuimduur is gestegen van 22,6 in 2013 naar 24,3 in 2014. Het blijft belangrijk te sturen op re-integratie en deelherstel om te voorkomen dat verzuim leidt tot langdurig verzuim.

Veel voorkomende klachten en bedrijfsongevallen

De meest voorkomende klachten zijn klachten aan het bewegingsapparaat, de rug en psychische klachten. Aandacht voor voldoende beweging, afwisseling en veilige omgang met apparaten en e.v. machines blijft belangrijk. Het aantal bedrijfsgevallen is ook flink toegenomen. Investeren in de veiligheid in en om het bedrijf blijft daarom een belangrijk aandachtspunt.

Gepubliceerd in 2015

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: