Transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte - de regels vanaf 1 juli 2015

De transitievergoeding bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt jaar bij een dienstverband tot 10 jaar.

Voor ieder jaar dat het dienstverband langer dan 10 jaar heeft geduurd, bedraagt de transitievergoeding een half maandsalaris per gewerkt jaar. Het maximum is € 75.000 of een jaarsalaris bij een inkomen dat hoger is dan 75.000 euro. Vanaf 1 januari 2016 wordt het maximum € 76.000.

Er geldt een overgangsregeling voor werknemers die bij ontslag 50 jaar of ouder zijn

Voor ieder jaar dat de werknemer op ontslagdatum ouder is dan 50 jaar en langer dan 10 jaar in dienst, is de transitievergoeding 1 maand per gewerkt jaar. Ook voor de overgangsregeling geldt een maximum transitievergoeding van € 75.000 of een jaarsalaris bij een hoger inkomen dan  € 75.000. Per 1 januari 2016 wordt het maximum € 76.000. Om de financiële belasting voor kleine MKB werkgevers te beperken, geldt deze hogere 50-plus transitievergoeding niet voor kleine MKB-bedrijven met minder dan 25 werknemers.

Een werkgever hoeft geen transitievergoeding te betalen:

  • Als zijn medewerker korter dan 2 jaar in dienst is geweest.
  • Als het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van zijn medewerker.
  • Als zijn medewerker onder de 18 jaar is en maximaal 12 uur werkt.
  • Als zijn medewerker de AOW-leeftijd of andere pensioengerechtigde leeftijd heeft.
  • Bij faillissement, surseance van betaling of als de werkgever in de schuldsanering zit.
  • Als in de cao een gelijkwaardige voorziening voor een transitievergoeding is opgenomen.

De wet WIA is ingewikkeld. Daarom heeft Sazas de WIA-expert. Bent u klant van Sazas, dan kunt u met al uw vragen over de gevolgen van langdurig verzuim terecht bij Marc Breedveld, WIA-expert op tel. 088 56 79 100.

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: