Uitstel koppeling vaste en flexibele WGA risico's

Minister Asscher geeft met dit besluit gehoor aan de vraag van verzekeraars die aangeven meer tijd nodig te hebben om deze wijziging voor te bereiden.

Hoe zit het ook alweer?

Vanaf 1 januari 2014 geldt de Wet BEZAVA (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters). Het doel van de wet is zieke werknemers met een tijdelijk dienstverband, die ziek uit dienst zijn gegaan, sneller aan het werk te krijgen. Daarvoor worden financiële prikkels ingebouwd bij u als werkgever. U wordt afgerekend op uw instroom bij het UWV voor zieke tijdelijke krachten.

Eigenrisicodrager zijn voor de WGA

Mogelijk bent u al eigenrisicodrager voor de WGA voor vaste werknemers. De wet BEZAVA bepaalt dat werkgevers óók de mogelijkheid krijgen om eigenrisicodrager WGA te worden voor tijdelijke krachten. Om dit mogelijk te maken worden de vaste en flexibele WGA -premies samengevoegd tot één gecombineerde WGA-premie. Inmiddels hebben verzekeraars bij de minister van SZW aangegeven nog niet klaar te zijn voor deze ‘marktuitbreiding’

Uitstel verleend tot 1 januari 2017

Minister Asscher verleent hiervoor uitstel tot 1 januari 2017. Dat geeft verzekeraars de tijd zich goed voor te bereiden. Het geeft ook u langer de tijd om u te oriënteren op het eigenrisicodragerschap. Wilt u eigenrisicodrager worden/blijven voor de WGA én wat besluit u ten aanzien van het flexibele WGA-risico?

Bent u nu al eigenrisicodrager voor de WGA?

Dan houden wij u op de hoogte over de ontwikkelingen hierin zodat u tijdig voor 1 januari 2017 uw keuze kunt maken of u eigenrisicodrager wilt blijven.

Wat kunt u doen in de tussentijd?

  • Leg een administratie van tijdelijke krachten aan.
  • Pas uw arbeidsovereenkomsten aan (zorg dat hierin opgenomen is dat een werknemer meewerkt aan re-integratie nadat hij of zij uit dienst is).
  • Zet een sluitende no-riskpolis administratie op.
  • Monitor uw ex-werknemers (re-integratie, herkeuring).
  • Alles draait om werk: stuur op werk of op IVA.
  • Controleer beschikkingen van UWV.
  • Houd in gedachten dat niets doen veel geld kan kosten.
Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: