Aantal keer gelezen:
 248


Brief Lodewijk Asscher over loondoorbetaling bij ziekte

Werkgevers hebben de verplichting om het loon van een zieke werknemer gedurende twee jaar door te betalen. Werkgevers ervaren knelpunten bij deze verplichting. Minister Asscher zoekt hier oplossingen voor. Hij heeft de SER gevraagd om voor de zomer een advies uit te brengen over een sluitend stelsel voor loondoorbetaling bij ziekte voor zowel ZZP’ers als werknemers.

Hierop vooruitlopend kondigt hij alvast drie maatregelen aan om een aantal prangende knelpunten die werkgevers rondom de loondoorbetalingsverplichting ervaren te verminderen. Deze verbeteringen maken het huidige stelsel voor werkgevers beter. draagbaar en gaan niet ten koste van werknemersrechten. De maatregelen hebben betrekking op de loonsanctie in relatie tot re-integratie tweede spoor, de aanvraag voor een vervroegde IVA-keuring en de premiestelling bij de verzuimverzekering.

Lodewijk_Asscher.jpg
Gepubliceerd op:
 
Meer weten over verzuim? Meld u aan voor één van onze nieuwsbrieven: