De invloed van stress en werkdruk op ziekteverzuim

''We hebben allemaal wel eens te maken met stress. Daar is over het algemeen niets mis mee. Alleen als stress langer aanhoudt en hevig is kan een werknemer er ziek van worden. En dat is een probleem, want bij serieuze serieuze psychische klachten – blijft een werknemer langer thuis gemiddeld zelfs 180 dagen. Dat kost de agrarische sector veel geld, zeker als u bedenkt dat een ziektedag gemiddeld zo'n 250 euro kost.''
Invloed-stress-werkdruk-op-ziekteverzuim-Edwin-van-Vliet.jpg

Maak stress bespreekbaar

Ik merk ook regelmatig dat het onderwerp stress en psychische klachten lastig is bespreekbaar te maken. Het is wel belangrijk dat dit gebeurt, zodat er een oplossing gezocht kan worden en er minder zieken ontstaan door stress. Als u een goede relatie heeft met uw werknemers, komt iemand ook sneller naar u toe als het werk hem of haar teveel wordt. Dan kun u ook al tijdig maatregelen nemen, waardoor deze werknemer zich misschien niet ziekmeldt.

Privé en werk

Stress en psychische klachten hebben een groot aandeel in het ziekteverzuim op de arbeidsmarkt. Er zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen. Het kan bijvoorbeeld gaan om problemen in het privéleven in combinatie met problemen op het werk. Baanonzekerheid, een slechte sfeer en werkdruk zijn voorbeelden van factoren op het werk die stress kunnen bevorderen. In de agrarische en groene sector kan ook stress ontstaan in piekperiodes als er sprake is van werkdruk door planningsproblemen.

Hoe voorkomt u dat stress tot verzuim leidt?

Voorkomen van stress lukt niet zomaar. Echter kunt u als werkgever wel de kans verkleinen dat het probleem zich bij u voordoet. Enkele maatregelen die u kunt nemen zijn als volgt.

  • Maak het onderwerp werkstress bespreekbaar in gesprekken met uw werknemers.
  • Houd goed in de gaten of eerste signalen van stress zich voordoen bij uw werknemers. Denk hierbij aan: een slecht humeur, vermoeidheid, prikkelbaarheid, nervositeit en concentratieproblemen.
  • Kijk bij het verdelen van werkzaamheden naar de mogelijkheden van iedere werknemer: de één kan meer werk aan dan de ander.
  • Zorg dat er een vertrouwenspersoon is aangewezen binnen uw organisatie waar uw werknemers altijd terecht kunnen met hun persoonlijke verhaal.
  • Zorg voor een goede ontspannen sfeer op het werk en met de collega's, dat draagt bij tot minder stress.

Samenvattend

Stress kan niet altijd voorkomen worden. U kunt het wel leren herkennen en hierover in gesprek gaan, zodat u samen tot een oplossing kunt komen, die verzuim kan voorkomen.

Handig om te lezen

Hoe kunt u zien of iemand stress en hier goed op inspelen? Lees het artikel 'Hoe bent u stress de baas'.

Gepubliceerd op 28 april 2016