Hoe houd ik mijn personeel gezond?

Gezond personeel is van grote waarde voor uw organisatie. Gezonde medewerkers melden zich niet alleen minder vaak ziek; ze zijn ook productiever en enthousiaster. Hoe kunt u als werkgever een gezonde leefstijl stimuleren?

Ik merk dat veel werkgevers het lastig vinden in gesprek te gaan over de gezondheid van medewerkers. Dat voelt al snel als bemoeienis.  Het is wel belangrijk, zeker als je voor ogen houdt dat iedereen langer moet doorwerken. Dat maakt langer gezond zijn nog belangrijker. Op welke manier vergroot u uw invloed hierop en wat kunt u doen? Mijn tips:

1. Stel risico’s op en bedenk vervolgstappen

Om risico’s in beeld te brengen kan een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) op zijn plek zijn, maar bijvoorbeeld ook een werkplekonderzoek of een medische gezondheidscheck. Denk zelf ook logisch na waar de valkuilen kunnen zitten, door rond te kijken op de werkvloer. Bedenk welke rol u kunt vervullen om de gezondheid van uw medewerkers te bevorderen. Stigas kan een RI&E voor uw bedrijf verzorgen.

2. Ga in gesprek over een gezonde leefstijl

Ga in gesprek over een gezonde leefstijl met uw personeel. Gezondheid is voor iedereen anders. Vraag uw medewerkers wat gezondheid voor hen betekent en hoe u hierin kunt bijdragen. Samen kunt u kiezen voor een gezamenlijk doel. Zo zorgt u er ook voor dat uw mensen betrokken zijn bij het doel. Geef uw medewerkers ook een actieve rol in de uitvoering hiervan.

3. Zorg voor een gezond werkklimaat

Teveel werk, teveel uren, werkdruk, spanning onderling. U kunt zich voorstellen dat dat niet bijdraagt tot een gezond werkklimaat en dat dit een negatieve invloed heeft op het welzijn van uw medewerkers. Andersom kunt u het werkklimaat positief beïnvloeden door uw waardering uit te spreken voor het werk wat uw medewerkers doen, de werksfeer onderling te verbeteren en te zorgen voor een gezonde werkdruk. Onder de streep betaalt zich dat altijd terug. 

4. Stimuleer gezond gedrag

Een gezonde leefstijl begint met gezond gedrag. Dat kunt u stimuleren. Ook door zelf het goede voorbeeld te geven. Stimuleer uw medewerkers om de trap te nemen in plaats van de lift, en om regelmatig tijdens de lunchpauze buiten een rondje te gaan lopen. Demotiveer ongezond gedrag zoals roken of ongezonde voeding. Zorg voor een gezond alternatief. Stimuleer medewerkers af en toe pauze te nemen of een stukje te lopen. 

5. Wees betrokken bij uw medewerkers

Er zijn veel factoren die van invloed zijn op het werk. Natuurlijk is dat niet alleen het werk. Hoe het met een medewerker thuis gaat is ook van grote invloed. Als er privé problemen zijn zoals een scheiding, het verlies van een familielid of schulden dan heeft dat grote impact op het welzijn van deze medewerker. U kunt dat niet oplossen voor uw medewerkers. Maar u kunt er wel zijn voor de medewerker en dit bespreekbaar maken. Zo kunt u bijvoorbeeld samen naar een oplossing zoeken die niet tot verzuim leidt. 

Als u betrokken bent bij de gezondheid van uw medewerkers, laat u juist zien dat u het welzijn van uw medewerkers belangrijk vindt. Ik zou zeggen, zet een stap in de goede richting. Zo draagt u bij tot een gezondere leefstijl en daar is iedereen bij gebaat. 

Gepubliceerd op 9 mei 2016