Aantal keer gelezen:
 313

BSN nummer niet meer zichtbaar in MijnSazas

Wat verandert er op MijnSazas?

Momenteel zijn de BSN nummers van uw werknemers zichtbaar op MijnSazas. Vanaf maandag 11 april zijn deze BSN nummers niet meer zichtbaar.

Waarom is het BSN nummer niet meer zichtbaar?

Het BSN nummer van werknemers is persoonsgebonden en oorspronkelijk bedoeld voor contact tussen burgers en de overheid. De Wet Bescherming Persoonsgegevens staat niet meer toe dat wij als verzekeraar nog langer gebruik maken van het BSN nummer.

Wanneer wordt het BSN nummer gebruikt?

Het BSN nummer blijft wel bestaan in MijnSazas, maar is niet zichtbaar. In drie situaties wordt het BSN nummer nog wel opgevraagd.

1. Voor de verzuimbegeleiding van Zorg van de Zaak

Het BSN nummer wordt uitgevraagd voor de doorgifte aan arbodienst Zorg van de Zaak. De arbodienst heeft deze gegevens nodig voor de uitvoering van zijn taak.

2. Voor de doormelding aan het UWV

Als er sprake is van een vangnet ziekmelding (bijv. zwangerschap) dan zal het BSN nummer ook uitgevraagd worden, zodat we de melding kunnen doorgeven aan het UWV.

3. Bij het verstrekken van een uitkering aan de werknemer voor de Belastingdienst

Op het moment dat wij een uitkering verstrekken aan een werknemer dan zijn wij verplicht loonaangifte te doen aan de Belastingdienst. De loonaangifte aan de Belastingdienst gaat altijd met behulp van het BSN. In deze situatie zal op een later tijdstip het BSN nummer uitgevraagd worden.

Gepubliceerd op:
 
Meer weten over verzuim? Meld u aan voor één van onze nieuwsbrieven: