Aantal keer gelezen:
 264

Re-integratie: de terugkeer van uw medewerker

Bijna elke werkgever krijgt er vroeg of laat mee te maken: een medewerker die tijdelijk uitvalt door lichamelijke of psychische klachten. Er wordt dan een re-integratieproces gestart om hem of haar weer terug te laten keren in het arbeidsproces. Stigas houdt dit nauwlettend in de gaten en begeleidt de werkgever en de uitgevallen medewerker. Sazas financiert het geheel. Marceline Schnitzler, interventieadviseur bij Stigas, vertelt er meer over.

Fases van re-integratie

“In eerste instantie wordt er gekeken of er bij de huidige werkgever een mogelijkheid is om aangepast werk te doen of een andere functie te vervullen. Als dit niet lukt, wordt er gezocht naar een nieuwe werkgever waar dit wel mogelijk is. Als dit ook niet lukt, wordt er een WIA-uitkering aangevraagd. Dit gebeurt na twee jaar arbeidsongeschiktheid. Slechts een klein percentage van arbeidsongeschikt geraakte medewerkers haalt die twee jaar.”

Klachten en oorzaken

“De meestvoorkomende klachten in de agrarische en groene sector zijn lichamelijk: rugklachten en klachten aan de schouder of arm. Oorzaken hiervan zijn overbelasting, leeftijd en soms ook een bedrijfsongeval. Medewerkers werken vaak te lang door met klachten. Zo verergeren ze en wordt het moeilijker om als men echt uitvalt het terugkeerproces te voltooien. Daarom is het van belang dat er vroegtijdig, uiteraard liefst voordat een medewerker uitvalt, actie wordt ondernomen. Laat een preventieadviseur eens kijken naar de arbeidsomstandigheden. Dit gebeurt in een werkplekonderzoek. De adviseur geeft na afloop tips om de belasting te verminderen. Daarnaast kan een fysiotherapeut de medewerker helpen met adviezen en trainingen, zodat de belastbaarheid kan worden verhoogd. Is uw medewerker daadwerkelijk uitgevallen met lichamelijke klachten? Dan kan de bedrijfsarts een gerichte therapie adviseren.”

Valkuilen

“Een valkuil bij re-integratie is dat de medewerker van de ene op de andere dag weer volledig gaat werken. Het werk wordt dan niet opgebouwd en er kan dan een terugval plaatsvinden. Ook kan er door de langere afwezigheid onbegrip ontstaan tussen de medewerker en de werkgever. Klachten die niet direct aan de buitenkant zichtbaar zijn bijvoorbeeld, kunnen misverstanden opleveren. Ook dient een werkgever er rekening mee te houden dat het re-integratieproces van een oudere medewerker gemiddeld langer duurt dan dat van een jongere. Vaak geldt de regel: hoe langer iemand afwezig is in een bedrijf, hoe moeilijker de terugkeer is. Om die reden wordt de werkgever en de medewerker dan ook geadviseerd tijdens de afwezigheid contact te houden.”

Over het proces

“Er zijn globale stappen te onderscheiden in het verzuimproces. Dit zijn het laten maken van een probleemanalyse, het opstellen van een plan van aanpak, de (eerstejaars)evaluatie, het actueel oordeel van de bedrijfsarts/arbodienst en de eindevaluatie. Tijdens het gehele re-integratieproces wordt van zowel werkgever als de medewerker voldoende inspanning verwacht. Als dit niet het geval is, kan het voor beide partijen gevolgen hebben.”

Gepubliceerd op:
 
Meer weten over verzuim? Meld u aan voor één van onze nieuwsbrieven: