Sazas zet stapje meer voor WGA-flex

Vanaf 2013 geldt de wet BeZaVa (de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters). Op 1 januari 2017 wordt deze wet afgerond om ook vangnetters (flexwerkers) sneller aan het werk te krijgen. Dit stelt u als werkgever tot het maken van een keuze. Wordt u eigenrisicodrager of betaalt u het gehele WGA-risico aan het UWV? Sazas helpt u bij het maken van deze keuze door middel van een persoonlijk advies formulier. Hieronder geven wij u meer informatie over dit onderwerp.

Even terug

Waarom is er een BeZaVa–wet? De overheid probeert door middel van wetten het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid zoveel mogelijk te verminderen. Bij vaste werknemers lukt dit een stuk beter dan bij flex-werknemers. De BeZaVa-wet moet ervoor zorgen dat verzuim en arbeidsongeschiktheid ook van flex-werknemers zo veel mogelijk terug gedrongen wordt. Zo moet de WGA-instroom verminderen.

Wat verandert er voor u?

Na 1 januari 2017 bent u naast uw vaste werknemers ook verantwoordelijk voor de WGA-kosten en re-integratie van uw flexwerkers. Dit betekent dat in 2017 uw WGA-risico uitgebreider wordt. De premie voor de WGA voor vast personeel wordt samengevoegd met die voor medewerkers met een tijdelijk contract (WGA-flex).

Wat kunt u doen?

U heeft twee keuzes:

1. U betaalt het volledige WGA-risico (WGA vast + WGA flex) aan het UWV in de vorm van een premie.
2. U wordt eigenrisicodrager en betaalt de WGA-kosten zelf. Daarover kunt u zich verzekeren bij verschillende verzekeraars, waaronder Sazas.

Het stapje meer van Sazas

Wat doet Sazas meer dan het UWV voor de WGA-gevallen?

  • In combinatie met onze verzuimverzekering bent u voor de maximale periode van 12 jaar verzekerd voor het risico van arbeidsongeschiktheid.
  • U wordt minder afhankelijk van het UWV. U voert de eigen regie over uw zieke medewerkers. Daarnaast worden UWV-declaraties door ons rechtstreeks met het UWV afgewikkeld, zodat u daar geen omkijken meer naar heeft.
  • Wij staan vanaf dag één van ziekte voor uw werknemer klaar, zodat verzuim niet langer duurt dan nodig. Wij bieden meteen hulp en focussen op een zo snel mogelijke, maar reële en bekwame re-integratie. 
  • Onze WIA-expert Marc Breedveld helpt u met het beperken van de WGA instroom en stuurt op uitstroom tijdens de WGA. Daarnaast kan hij al uw vragen omtrent WIA helder beantwoorden.

Is het eigenrisicodragerschap iets voor mij?

Sazas helpt u bij het beantwoorden van deze vraag. Het eigenrisicodragerschap kan u mogelijk voordeel opleveren. Vaak worden bij verzekeraars betere resultaten bij re-integratie behaald dan bij het UWV. Hierdoor zijn u totale lasten lager. Welke keuze voor u het beste is, hangt af van een aantal factoren. U kunt meer informatie opvragen via deze link

Voor meer informatie over de BeZaVa-wet kunt u een kijkje nemen in ons BeZaVa-dossier

Gepubliceerd op 10 augustus 2016