Wat is uw keuze rondom WGA-flex?

'Als accountmanager spreek ik regelmatig werkgevers en accountants. Ik krijg ook vragen over de WGA-flex. Voor veel bedrijven een complex onderwerp. Daarom wil ik graag uitleg geven over wat er verandert rondom WGA-flex. Voor vragen hierover kunt u altijd met mij of uw eigen accountmanager contact opnemen of met onze speciale BeZaVa helpdesk, bezava@sazas.nl'

Invloed-stress-werkdruk-op-ziekteverzuim-Edwin-van-Vliet.jpg

De BeZaVa

De overheid heeft de afgelopen jaren een aantal wetswijzigingen doorgevoerd om het (langdurige) ziekteverzuim te verminderen. Zoals de Wet Verbetering Poortwachter. Het ziekteverzuim en vooral in de instroom in de WIA is verminderd. Een groep bleef achter: vangnetters en werknemers met een tijdelijk contract. Het langdurige verzuim onder deze groep bleef onverminderd hoog. Daarom heeft de overheid ook hier maatregelen voor genomen vanuit de wet BeZaVa (wet Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters). De laatste maatregel gaat in op 1 januari 2017. Werkgevers worden dan verantwoordelijk voor de WGA-lasten van vaste werknemers en flexwerkers.

Wat kunt u verwachten?

  • Werkgevers die nu al eigenrisicodrager zijn, krijgen een uitbreiding in de dekking van hun verzekering. De BeZaVa-dekking wordt verruimd en vaste werknemers en flexwerkers zijn voortaan verzekerd. U ontvangt automatisch een aanbod van ons hiervoor.
  • Werkgevers die nu bij het UWV verzekerd zijn, kunnen er ook voor kiezen eigenrisicodrager te worden, ze moeten hun keuze uiterlijk voor 1 oktober doorgeven.

Overwegingen bij uw keuze

Ik kan u niet zo zeggen wat de beste keuze voor uw bedrijf is. Dat is afhankelijk van uw situatie. Ik geef u wel enkele overwegingen mee die kunnen meewegen in uw keuze.

Houd rekening met mogelijke kosten vanuit schade

Zat u als bedrijf bij het UWV en heeft u schade gehad? Dan kan het interessant zijn om eigenrisicodrager te worden, omdat u de lasten (staartlasten) mag achterlaten bij het UWV en met een schone lei mag beginnen bij uw verzekeraar.  

Kijk verder dan de prijs

Natuurlijk kunt u prijzen onderling vergelijken. Mijn advies is om niet alleen naar de prijs te kijken. Dit is een verzekering die om het lange termijn risico draait. Op korte termijn kan het UWV goedkoper lijken. Niet de prijs maar goede verzuimbegeleiding en inzet van regie geven u regie bij een zieke werknemer en voorkomt dat een werknemer in de WGA terecht komt. U mag er bij Sazas op rekenen dat wij vanaf dag 1 voor u klaar staan. Het UWV investeert nauwelijks in re-integratie. Ook al is de premie daar wellicht lager. Bij langdurig verzuim betaalt u uiteindelijk daar wel zelf de rekening voor (voor een periode van maximaal 10 jaar).

Kiest u voor het UWV, dan kiest u hier minimaal 3 jaar voor

Kiest u voor het UWV, dan bent u minimaal voor 3 jaar bij het UWV verzekerd. Dat kan handig zijn om mee te nemen in uw beslissing.

Meer lezen

We houden u op de hoogte van al het nieuws rondom de BeZaVa, bekijk hiervoor ons BeZaVa dossier.

Gepubliceerd op 29 juni 2016