3-stappen-check Arbowet

Heeft u bij Sazas een verzuimverzekering maar niet de verzuimbegeleiding ondergebracht? Doe dan onze 3-stappen-check.

Ondernemer in de keuken

1. Check uw contract

Zorg dat het volgende vermeld staat in uw arbocontract.
De bedrijfsarts:

  • kan iedere werkplek bezoeken;
  • heeft een klachtenprocedure;
  • werkt nauw samen met preventiemedewerker en OR of personeelsvertegenwoordiging;
  • adviseert over preventieve maatregelen;
  • meldt beroepsziekten aan Nederlands Centrum Beroepsziekten;
  • kan met uw medewerkers spreken tijdens de preventiespreekuren.
    Dit is gratis als u bent aangesloten bij Colland Arbeidsmarkt.

Pas dit aan in alle lopende contracten (overgangstermijn 1 jaar: dus uiterlijk vóór 1 juli 2018). Het is verplicht voor alle nieuwe contracten vanaf 1 juli 2017.

2. Instemming preventiemedewerker

De OR of personeelsvertegenwoordiging heeft per 1 juli instemmingsrecht bij de benoeming van de preventiemedewerker. Zet dit dus op de agenda!

3. Second opinion

Medewerkers hebben per 1 juli recht op een second opinion. Dit kan als er onduidelijkheid blijft bestaan over klachten, vragen en oorzaken in relatie tot het werk. De second opinion moet van een andere bedrijfsarts uit een andere organisatie komen.

Wilt u de 3-stappen-check opslaan of printen? Klik dan onderaan bij downloads op het PDF-bestand.