De Bedrijfsscan

Hoe kan Sazas, samen met de klant, ervoor zorgen dat verzuim zo veel mogelijk wordt voorkomen of wordt teruggedrongen? Deze vraag staat altijd centraal bij Sazas en daar helpen we klanten graag bij.

Een dienst die een antwoord op bovenstaande vraag kan zijn is de Bedrijfsscan. Mala Paltoe, projectmanager bij Sazas, vertelt over de Bedrijfsscan, het proces en waarom innoveren voor Sazas zo belangrijk is.

Mala-Paltoe-Sazas.jpg

Wat is de Bedrijfsscan in het kort?

Paltoe: ‘De naam zegt het eigenlijk al: de Bedrijfsscan is een scan van een bedrijf. De scan laat precies zien waar een organisatie staat op HR-gebied. Dat gebeurt door de werkgever en werknemers uitvoerig onder de loep te nemen. Want hoe gelukkiger het personeel, hoe beter voor de winst van het bedrijf, de werksfeer en de gedrevenheid. Door deze scan komt de werkgever te weten waar kansen en risico’s liggen rondom alle medewerkers. Met deze inzichten kan de werkgever aan de slag om bijvoorbeeld de bedrijfsresultaten naar een hoger niveau te tillen of het verzuimpercentage te verlagen. Op dit moment draaien we een pilot. Bevalt dit vanuit de deelnemers? Dan gaan we de Bedrijfsscan ook echt aanbieden.'

Spannend, een nieuwe potentiële dienst. Hoe is Sazas bij de Bedrijfsscan uitgekomen?

‘We zien om ons heen dat er in de verzekeringsmarkt steeds meer diensten worden aangeboden. Diensten die ervoor zorgen dat medewerkers goed en gezond inzetbaar blijven, hoe jong of oud je ook bent. Sazas wil daarin het voortouw nemen. Zo kwamen we in contact met een jong, enthousiast bedrijf dat de Bedrijfsscan heeft ontwikkeld. Zij zochten een samenwerkingspartner om de Bedrijfsscan op de markt te brengen.’

Waarom wil Sazas de Bedrijfsscan gaan aanbieden?

‘Als bedrijf is het belangrijk te blijven zoeken naar nieuwe kansen en risico’s te minimaliseren. We willen werkgevers en werknemers graag helpen om goed en gezond inzetbaar te blijven en zo ook het verzuim te verlagen. De Bedrijfsscan past hier perfect bij. Het kan een goede tool zijn om verzuim te verlagen. Daarnaast krijgt de werkgever achteraf een overzicht met wat hij kan doen om te besparen.’

Hoe zit de Bedrijfsscan precies in elkaar?

‘We hebben klanten benaderd, waarvan we dachten dat de Bedrijfsscan ze zou kunnen helpen. Maar klanten mochten ook zichzelf aanmelden. Via onze website en social media konden ze reageren op de oproep om deel te nemen. Na bevestiging van deelname is de eerste stap een intakegesprek bij de werkgever. Daarna volgt er een inventarisatie en vinden er interviews op drie niveaus plaats: met de directie, leidinggevenden en andere medewerkers. Zo wordt de hele organisatie in kaart gebracht. De input wordt geanalyseerd en daaruit volgt een advies en een plan van aanpak. Daarin staat overzichtelijk wat een werkgever kan doen om dingen te verbeteren. Het is aan de werkgever zelf hiermee aan de slag te gaan.’

Wat zijn de reacties van de deelnemers?

‘Op het moment van dit interview (eind januari, red.) heeft er een aantal intakegesprekken plaatsgevonden. De deelnemers zijn erg positief. Zelfs uit de intakegesprekken komen al zaken naar voren die belangrijk zijn en waar werkgevers iets aan hebben. Bij een van de intakegesprekken gaf een bedrijf aan dat ze op dit moment te maken hebben met een rouwsituatie. Het was handig geweest als ze hier een rouwprotocol (geeft richtlijnen hoe om te gaan met werknemers die een dierbare hebben verloren) voor hadden gehad. Daarnaast zou het zomaar kunnen zijn dat een werkgever een subsidie aan mag vragen, waarvan hij niet wist dat hij er recht op heeft. Dit zijn voorbeelden van situaties die door de Bedrijfsscan naar voren komen.’

Waarom is innoveren zo belangrijk voor Sazas?

‘De verzekeringsmarkt ontwikkelt zich, klanten ontwikkelen zich, de agrarische en groene sector ontwikkelt zich, de digitale wereld ontwikkelt zich. De wereld om ons heen verandert continu. Daar moet je wat mee als verzekeraar. Als iedereen zich ontwikkelt, kun je niet achterblijven. En daarnaast vinden we het ook leuk om zelf te innoveren. We willen onze slogan, dé verzuimspecialist, graag hoog houden door klanten zo goed mogelijk te helpen. Daarom luisteren we goed naar de wensen van de klant. Want zij bepalen uiteindelijk onze waarde.’

Uit de praktijk

Eskil Fleuren, accountmanager bij Sazas, heeft een aantal intakegesprekken bijgewoond. Met welke reden melden bedrijven zich aan voor de Bedrijfsscan? Eskil Fleuren geeft een aantal voorbeelden. Fleuren: ‘Een aantal bedrijven is al bezig met het thema duurzame inzetbaarheid. De Bedrijfsscan is een mooie manier om dit verder handen en voeten te geven. Daarnaast kampen sommige bedrijven met personeel dat steeds ouder wordt. De gemiddelde leeftijd stijgt. Een klein bedrijf kan de werkzaamheden nu nog wel aanpassen aan de leeftijd, maar het houdt een keer op. En wat dan? Een ander bedrijf is bezig te bekijken hoe ze taken onderling beter kunnen afstemmen. Ook daarin kan de Bedrijfsscan inzicht bieden. De Bedrijfsscan kan dus hulp bieden op verschillende fronten.’ 

Heeft u interesse in de Bedrijfsscan? Omdat we in een pilotfase verkeren bieden we nu een fikse korting. U kunt nog deelnemen. Er zijn nog 4 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij.

Gepubliceerd in 30 maart 2017