Aantal keer gelezen:
 235

De Ledenraadsvergadering

Op 19 mei jl. kwam de ledenraad van Sazas samen. De ledenraad van Sazas heeft een belangrijke rol voor u als klant. De ledenraad houdt toezicht en is klankbord voor de directie. Maar vooral hebben de leden een directe link met Sazas en vertegenwoordigen op die manier de stem van u als klant.

Wat gebeurde er tijdens de ledenraadsvergadering?

 1. Benoeming en afscheid

  Een officieel moment was het afleggen van de belofte door het nieuw benoemde RvC (Raad van Commissarissen) lid Eric Douma. Ook werd er afscheid genomen van de heer Meijs als RvC lid. Sazas is hem persoonlijk dankbaar voor zijn inzet de afgelopen jaren.

  Waarom legt een RvC lid een eed of belofte af?
  Een lid van de RvC bekleedt een belangrijke functie binnen Sazas. De eed of belofte borgt dat het RvC-lid de functie integer en zorgvuldig uitoefent, de wetgeving naleeft en het klantbelang centraal stelt.

 2. Het jaarverslag staat op de agenda

  De ledenraad moet instemmen met het jaarverslag en het kapitaalbeleid. De directie geeft hier een uitgebreide toelichting op. Sazas staat er financieel goed voor. Voor de lange termijn is het wel belangrijk dat we groeien. De ledenraad heeft ingestemd met zowel het jaarverslag en het kapitaalbeleid.

 3. De ontwikkelingen binnen Sazas

  Sazas is volop in ontwikkeling. We innoveren en vernieuwen. Dat betekent dat we als organisatie een omslag maken om u als klant nu en in de toekomst nog beter te kunnen bedienen. De basis die we leggen helpt ons onze regierol op verzuim te vergroten. En dat is uiteindelijk positief voor u als klant.

 4. Een nieuw gezicht

  We hebben een nieuw lid welkom mogen heten: Sandra Eremita. Zij is directeur van BTL Nederland. Wij wensen haar veel succes toe.

Onze ledenraad is belangrijk

We vinden het belangrijk een sterke ledenraad te hebben, zodat uw stem goed vertegenwoordigd is. Daarom willen we onze ledenraad verder versterken. Bent u werkgever of werknemer en heeft u interesse? Neem dan contact op met Sazas. 

Gepubliceerd op 24 mei 2017

Gepubliceerd op:
 
Meer weten over verzuim? Meld u aan voor één van onze nieuwsbrieven: