Houd uw gegevens actueel in MijnSazas

Heeft u een verzekering bij Sazas? Zorg er dan ook voor dat de personeelsgegevens actueel zijn in MijnSazas het digitale klantportaal.

Wanneer geef ik iets door in MijnSazas?

  • Geef het door als een werknemer in of uit dienst treedt.
  • Zorg dat de lonen actueel zijn (geef loonsverhogingen door op individueel of collectief niveau cao-wijzigingen kunnen ineen keer verwerkt worden).

    Ondernemer met Ipad

Waarom is dit belangrijk?

  • Zo zorgt u ervoor dat het vast verzekerde loon in MijnSazas aansluit bij het werkelijke loon. Dat zorgt ervoor dat bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid het juiste bedrag wordt uitgekeerd.
  • Het aan- en afmelden van werknemers is belangrijk voor het recht op uitkering. Een medewerker moet zijn aangemeld voor de verzekering om recht op een uitkering te hebben bij ziekte. En een medewerker die niet meer bij u in dienst is, kunt u natuurlijk afmelden voor uw verzekering.

Hoe geeft u dit bij ons door?

U gaat naar MijnSazas en logt in. Klik op werknemers en het tabje lonen te klikken, en vervolgens  op “lonen wijzigen”. Daar kunt u het loon voor een individuele werknemer aanpassen of voor alle werknemers door een percentage aan te geven. 

Gepubliceerd op 14 maart 2017