Wat is mediation 
en wanneer wordt het ingezet?

In een aantal situaties kan bij ziekteverzuim arbeidsmediation worden ingezet. Marceline Schnitzler adviseert het ook soms. Arbeidsmediation, ook wel mediation bij een arbeidsconflict genoemd, kan worden ingezet als de arbeidsrelatie tussen een werkgever en zijn medewerker of de relatie tussen werknemers onderling ernstig is verstoord.

Waarom mediation?

Soms lopen spanningen zo hoog op, dat werken voor een medewerker onmogelijk wordt. Hij meldt zich dan ziek. Hoe langer het verzuim duurt, hoe moeilijker het wordt om het conflict op een simpele manier op te lossen. Het is meestal de bedrijfsarts die voorstelt om tot een oplossing te komen en heldere afspraken te maken om verzuim als gevolg van het conflict in de toekomst te voorkomen. Meestal volgt er dan een verwijzing naar een mediator. Wij werken hiervoor samen met gecertificeerde mediators. Hierbij wordt veel belang gehecht aan afspraken waarbij wordt uitgegaan van het ‘van werk naar werk’-principe.

Hoe het werkt

De betrokken partijen worden door de mediator uitgenodigd om gezamenlijk tot een oplossing te komen. De praktijk wijst uit dat er voor de meeste geschillen een oplossing bestaat die voor beide partijen aanvaardbaar is. Het is voor de betrokkenen echter moeilijk om deze te zien omdat ze te zeer (emotioneel) in het conflict zijn verwikkeld. Hulp van een mediator kan dan uitkomst bieden.

Gezamenlijke oplossing

Het is belangrijk om te weten dat partijen bij mediation zelf de oplossing bepalen. De mediator helpt om beter naar elkaar te luisteren en effectiever met elkaar te communiceren. Er ontstaat dan meer begrip voor elkaars standpunt en elkaars beleving. Vervolgens gaan betrokkenen op zoek naar een oplossing. Daarbij kijken ze naar elkaars wensen en behoeften voor de toekomst. De oplossing moet een gezamenlijke oplossing zijn. Dit zorgt ervoor dat de bereidheid tot het uitvoeren ervan door beide partijen wordt gedragen Als het toch niet lukt Als na meerdere gesprekken blijkt dat herstel van de arbeidsrelatie niet tot de mogelijkheden behoort, kan worden overgegaan tot zogeheten exit-mediation. Het doel is dan om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan en te komen tot beëindiging van het dienstverband op een manier die voor beide partijen aanvaardbaar is.

Natuurlijk proberen we altijd tot een oplossing te komen die het beste is voor beide partijen.

Gepubliceerd op 26 oktober 2017