We zijn een verzekeraar met een sociaal gezicht

In 1994 hevelde de regering het verzekeren van ziekteverzuim naar de sociale partners over. Dat leidde in de agrarische en groene sectoren tot Sazas, ‘een onderlinge waarborgmaatschappij’: een verzekeringsmaatschappij zonder winstoogmerk. Sazas was de eerste jaren een verplichte verzekering voor de gehele sector. Deze ‘verplichte winkelnering’ werd in 2006 losgelaten. Op dit moment is de helft van alle agrarische werknemers bij Sazas aangesloten. Sazas is vanaf het begin een onafhankelijke verzekeringsmaatschappij.

Kroonjuwelen

Het bestuur van Sazas bestaat uit werknemers (vakbonden) en werkgevers. Hans van Bussel: ‘FNV-bestuurder Marcella Bense is voorzitter van onze Raad van Commissarissen. De gedeelde zeggenschap van bonden en werkgevers is een van de kroonjuwelen van Sazas. Daarin zijn we uniek. Natuurlijk zijn we in de eerste plaats een verzekeraar en willen we onze verzekerden zo snel mogelijk helpen. Als door ziekte een inkomensterugval dreigt, heb je geen boodschap aan onze prachtige doelstellingen. Dan wil je dat je inkomen snel wordt aangevuld. Dat doen we en dat doen we zo goed en zo snel mogelijk.’ 

Preventie

Maar Sazas doet meer. Van Bussel: ‘We doen ook aan preventie, het voorkomen van ziekteverzuim door het geven van voorlichting en trainingen over gezond werken en het veilig omgaan met machines. Verder kunnen verzekerden via onze arbodienst een beroep doen op deskundige bedrijfsartsen.’

Driesporenbeleid

Van Bussel roemt het ‘driesporenbeleid’ van Sazas. “Het eerste spoor geldt voor elke werkgever: we helpen door preventie verzuim zoveel mogelijk te voorkomen en uitgevallen werknemers zo snel mogelijk te re-integreren. Bij het tweede spoor kijken we naar de werknemer: we zoeken in overleg een nieuwe functie buiten het bedrijf. Bij het derde spoor richten we ons op de werknemer die langer dan twee jaar ziek is en in de WIA is beland. Dan mag je aannemen dat het ernstig is. Wij vinden het belangrijk hem niet te vergeten en hem een handje te helpen om werk weer deels of geheel te hervatten. 

Maatschappelijk betrokken


De agrarische sector komt zo nu en dan in het nieuws door werkgevers die lak hebben aan de regels van goed werkgeverschap. Hoe stelt Sazas zich dan op? Van Bussel: ‘Als een werkgever al bij ons is aangesloten, zijn onze mogelijkheden beperkt. Een klant is een klant en uiteindelijk bepaalt de werkgever zelf hoe hij het werkgeverschap invult. Maar ik spreek hem er wel op aan. Dan staan we voor onze principes als maatschappelijk betrokken verzekeraar.’


PLUS verzekering vult inkomen aan

De PLUS verzekering voorkomt dat bij langdurige ziekte je inkomen daalt. In veel agrarische en groene cao’s daalt je inkomen na een half jaar tot 90 procent en na een jaar tot 85 procent. Een PLUS verzekering vult dat verschil aan. Na twee jaar ziekte word je gekeurd door het UWV. Wat kun je nog wel en wat niet meer? Als je dan in de WIA terecht komt, betekent dit vaak dat je inkomen daalt. Ook dat vangt de PLUS verzekering op.

De premie is 0,79 procent van het bruto maandsalaris. Vaak sluit je werkgever deze verzekering voor je af en betaalt hij de premie. Maar hij kan ook de premie aan je doorberekenen. Dat kun je zien op je loonstrook.

Is jouw werkgever niet bij Sazas aangesloten? Dan kun je ook zelf een PLUS verzekering afsluiten. Ga je van baan veranderen en is je huidige werkgever wél maar je nieuwe werkgever níet bij Sazas aangesloten? Ook dan kun je zelf een PLUS verzekering afsluiten. Zo voorkom je dat je jaren hebt betaald voor deze aanvullende verzekering en toch met lege handen komt te staan.

Dit artikel is gepubliceerd in FNV magazine. Gepubliceerd op 12 december 2017.