Aantal keer gelezen:
 325

Wijzigingen in
de Arbowet per 1 juli

Op 1 juli wijzigt de Arbowet. Als klant van Sazas mag u erop vertrouwen dat er al veel voor u geregeld is. Sazas heeft de veranderingen voor u op een rij gezet.

Hamer in rechtbank

Wat wijzigt er precies op 1 juli?

Er komt meer aandacht voor preventie. De medewerker kan bij twijfel aan het oordeel van zijn bedrijfsarts een second opinion aanvragen en het melden van beroepsziekten wordt gestimuleerd. 

1. Meer preventie in de bedrijven

  • Naast de bedrijfsarts krijgt de preventiemedewerker (een deskundige medewerker die de werkgever ondersteunt bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid op de werkvloer) een belangrijkere rol. De medezeggenschap moet voortaan instemmen met de benoeming van de preventiemedewerker. De arbodienst is verplicht om nauw samen te werken met de medezeggenschap.
  • Het preventiespreekuur wordt in ere hersteld. Medewerkers krijgen het recht de bedrijfsarts te raadplegen over gezondheidsvragen die een relatie hebben met het werk. Ook als er geen sprake is van ziekteverzuim. Voor medewerkers in de agrarische en groene sector is het preventiespreekuur nooit weggeweest.
  • De bedrijfsarts kan de werkvloer bezoeken.

2. Beroepsziekten onderkennen en melden

De bedrijfsarts wordt gestimuleerd beroepsziekten te melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Dit moet leiden tot meer preventie. ISZW (de voormalige Arbeidsinspectie) controleert hierop.

3. Aanscherping randvoorwaarden waaronder de bedrijfsarts zijn werk doet

De werkgever en de arbodienst zijn verplicht een basiscontract op te stellen met afspraken over hun samenwerking. Geregeld is dat de bedrijfsarts:

  • iedere werkplek kan bezoeken;
  • adviseert over preventieve maatregelen;
  • nauw samenwerkt met de preventiemedewerker en de personele vertegenwoordiging;
  • beroepsziekten meldt aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten;
  • een klachtenprocedure heeft.

En verder? De second opinion

Tot slot wordt in de Arbowet ook de mogelijkheid van het aanvragen van een second opinion voor de medewerker die het niet eens is met de uitslag van een medisch onderzoek genoemd. Medewerkers hebben vanaf 1 juli recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts. Dit kan als er onduidelijkheid blijft bestaan over klachten, vragen en oorzaken in relatie tot het werk.

De ‘eigen’ bedrijfsarts dient hieraan mee te werken, tenzij hij gegronde redenen heeft om dit niet te doen. Deze second opinion komt van een andere bedrijfsarts, die niet werkzaam is bij de organisatie waar de eigen bedrijfsarts werkt. De terugkoppeling op de second opinion verloopt via de medewerker en de eigen bedrijfsarts en niet via de werkgever.

De second opinion is iets anders dan het deskundigenoordeel-UWV, daarin beoordeelt het UWV hoe de re-integratie tot op dat moment is verlopen en of er voldoende en juiste inspanningen zijn gedaan. Klik hier voor een uitleg over het verschil tussen een second opinion en het deskundigenoordeel.

In de Arbowet staat dat de kosten voor de second opinion voor rekening van de werkgever komen. Vooralsnog zijn hier voor de bedrijven, die de verzuimbegeleiding via Sazas geregeld hebben, géén kosten aan verbonden. 

Voor (aan)vragen over de second opinion kunt u terecht bij onze klantenservice.

Contact

Heeft u nog vragen over de Arbowet? Neem dan contact op met onze klantenservice. Wij helpen u graag verder en informeren u graag over wat de wijzigingen in de Arbowet voor u betekenen. U kunt onze klantenservice bereiken door te bellen op telefoonnummer 088 56 79 100 of stuur een mail naar info@sazas.nl.

Gepubliceerd op:
 
Meer weten over verzuim? Meld u aan voor één van onze nieuwsbrieven: