Inkomen Gezond verzekering

Antwoord op veelgestelde vragen over onze Inkomen Gezond verzekering voor medewerkers in het mkb.


Veelgestelde vragen

Mijn premie voor de verzuimverzekering is gestegen, waardoor komt dit?

Op uw premie zijn verschillende zaken van invloed. Een belangrijk onderdeel hierin is de verzuimontwikkeling in Nederland. Verzuim zit sinds 2014 in een stijgende lijn door factoren als de vergrijzing, de latere AOW-leeftijd, griepgolven en de toename in het langdurig verzuim. Lees verder...

Hoe stelt Sazas de premie vast?

De premie voor de Sazas verzuimverzekering bestaat uit verschillende onderdelen. In de brochure ‘Hoe komt uw premie tot stand?’ leggen we uit hoe de premie is berekend wordt.

Heeft u een MKB verzuim-ontzorgverzekering? Dan wordt er bij de berekening van de premie rekening gehouden met premiedemping. Hoe dit werkt leest u in de brochure ‘Premieopbouw MKB verzuim-ontzorgverzekering’ bekijken.

Vorig jaar heb ik geen verzuim gehad binnen mijn bedrijf. Waarom daalt mijn premie dan niet?

Bij het bepalen van de premie voor het nieuwe jaar wordt gekeken naar: uw bedrijfsgegevens en specifieke bedrijfssituatie: hierbij tellen ook verzuimmeldingen en uitgekeerde vergoedingen voor geleden schade uit (meerdere) voorgaande jaren mee. Lees verder...

Zijn er nog mogelijkheden om mijn premie aan te passen?

Dit kunt u doen door opties van uw verzekering te wijzigen. Een langere eigenrisicoperiode zorgt bijvoorbeeld voor een lagere premie. Ook de mate waarin de werkgeverslasten worden meeverzekerd kunt u aanpassen. We hebben hiervoor een handige tool. Lees verder...

Kan Sazas helpen mijn premie omlaag te krijgen door het verzuim te verlagen?

Wij zijn meer dan alleen een verzekeraar. Samen maken we uw bedrijf gezonder. Wij bieden diverse diensten voor het voorkomen en verlagen van verzuim (preventie). Denk bijvoorbeeld aan: Lees verder...

Is de premiewijziging voor iedereen gelijk?

Nee, dit is niet het geval. Dit is afhankelijk van de omvang van het bedrijf. Voor kleinere bedrijven wordt de premiestijging (of –daling) voor een groot deel bepaald door het resultaat van de groep kleine bedrijven. Lees verder...

Zijn de voorwaarden in 2023 nog aangepast?

We zijn op dit moment bezig met het herschrijven van onze voorwaarden naar begrijpelijke taal. Het herschrijven van de voorwaarden zal begin 2023 afgerond zijn. Lees verder...

Hoe zit het met de WGA-ERD-premies?

De WGA-ERD-premie is een individuele premie gebaseerd op uw feitelijke bedrijfssituatie. Hierbij spelen de leeftijdsopbouw van het personeel en de soorten dienstverband (vast en tijdelijk) een belangrijke rol. Sazas heeft de premies voor 2023 licht verhoogd. Lees verder...

Ik overweeg over te stappen naar een andere verzekeraar. Waarom zou ik bij Sazas blijven?

Of overstappen voor u slim is, is afhankelijk van verschillende factoren zoals uw eigen voorkeur. Hier is geen standaard, eenduidig antwoord op te geven. Het kiezen van de juiste verzuimverzekering doet u niet dagelijks en er is veel om over na te denken. Lees verder...

Wat is de algemene ontwikkeling van het gemiddelde verzuim?

In Nederlands stijgt het verzuim al jaren. Op dit moment, november 2022, zijn de verzuimcijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) bekend over het eerste twee kwartalen van dit jaar. Lees verder...

Wanneer en hoe kan ik mijn verzuimverzekering opzeggen?

U kunt uw verzuimverzekering opzeggen via e-mail of brief. Wanneer u kunt opzeggen hangt van uw situatie af. Lees meer...

Waarom is de premie voor arbodienstverlening gestegen?

Alle ontwikkelingen op het gebied van verzuim, denk aan de vergrijzing, hogere AOW-leeftijd, toename in langdurig verzuim en de gevolgen van het coronavirus, hebben ook effect op de arbodienstverlening. Lees verder...

Ik maak nog gebruik van het arbopakket 'Eigen regie', Waarom adviseren jullie contact op te nemen met de klantenservice?

Wat wij zien in onze cijfers is dat bedrijven, die nog gebruikmaken van het arbopakket 'Eigen regie' structureel meer verzuim hebben dan bedrijven die meer ontzorgd worden op het gebied van arbodienstverlening. Lees verder...

Wat is het maximaal verzekerd dagloon in 2023?

Het maximaal verzekerd jaarloon is per 1 januari 2023 € 125.000,-. Het maximaal verzekerd dagloon (€ 125.000 / 260 werkbare dagen) = € 480,76.

Kan ik de werkgeverslasten meeverzekeren?

Als uw medewerker ziek wordt, bent u niet alleen verplicht om het brutoloon door te betalen, maar lopen ook de werkgeverslasten door. Dit is ongeveer tussen de 20% en 35% van het brutosalaris. U kunt deze werkgeverslasten meeverzekeren.

Mag ik als werkgever zelf kiezen welke medewerker ik verzeker?

Kiest u voor Sazas? Dan verzekert u al uw medewerkers. De enige uitzondering zijn scholieren of studenten. In het antwoord op de volgende veelgestelde vraag leest u wanneer u scholieren of studenten moet verzekeren en wanneer niet.

Moet ik scholieren en studenten aanmelden voor de verzuimverzekering?

Wij hebben een speciale regeling voor scholieren en studenten. Of u hen moet aanmelden, is afhankelijk van twee voorwaarden:

Moet ik gelegenheidswerkers (GLW-regeling) aanmelden voor de verzuimverzekering?

Tot 1 januari 2015 kende de agrarische sector een bijzondere regeling voor gelegenheidswerk. Deze regeling is vervallen. Dit betekent dat alle gelegenheidswerkers bij Sazas als verzekerde moeten worden aangemeld.

Wat betekent de verhoging van de AOW-leeftijd voor de verzekeringen van mijn medewerkers?

Al onze verzekeringen volgen de verhoging van de AOW-leeftijd. De uitkering van Sazas stopt wanneer de verzekerde zijn of haar AOW-leeftijd bereikt, of de leeftijd van 70 jaar bereikt als dit eerder het geval is.

Kan ik mijn betaaltermijn wijzigen?

Ja, u kunt uw gekozen betaaltermijn wijzigen, van maand naar kwartaal en andersom. Dit kan eenmaal per jaar: namelijk wanneer u uw premievoorstel voor het komende premiejaar ontvangt.

Kan ik mijn verzuimverzekering aanpassen?

U kunt een aantal opties van uw verzekering wijzigen, bijvoorbeeld de eigenrisicoperiode of het meeverzekeren van werkgeverslasten. We hebben een handige tool waarmee u makkelijk de opties van uw verzekering aanpast en direct ziet wat het effect is op uw premie.

Kan ik mijn eigenrisicoperiode aanpassen?

U kunt de eigenrisicoperiode van uw verzekering aanpassen. Dit kan jaarlijks in de maand november via onze premietool die in die periode beschikbaar is. U logt hiervoor in via MijnSazas en klikt op 'Verzekering aanpassen'?'. Lees verder...

Wat is het minimaal en maximaal te verzekeren jaarloon voor de verzuimverzekering?

Het minimaal te verzekeren jaarloon is € 500,- en het maximaal te verzekeren jaarloon is € 125.000,-. Hoe berekent u het te verzekeren jaarloon? Dat is het totaal van het functieloon (standaard bruto salaris) van de werknemer op jaarbasis, vermeerderd met de vaste toeslagen die gelden voor elke werknemer op jaarbasis. Voorbeelden daarvan zijn de vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en winstuitkering. Ploegentoeslag, provisie en overwerk vallen eronder als het structurele componenten (terugkerende onderdelen) van het loon zijn.

Hoe wordt de premie van de arbodienstverlening berekend?

De jaarpremie wordt berekend op basis van het individuele loon van uw medewerker. Bij een tijdelijk dienstverband wordt dit naar verhouding omgerekend. Er geldt een minimum en maximum premiebedrag.

Wat is de premie van de arbodienstverlening?

De actuele premie voor onze arbodienstverlening Compleet ligt tussen een minimum- en maximumbedrag.

Hoe wordt de premie van de arbodienstverlening berekend voor medewerkers die niet het hele jaar in dienst zijn?

Bij één of meerdere tijdelijke contracten wordt het premiebedrag berekend op basis van het aantal te werken dagen in de periode van de begin- tot einddatum van het contract.

Hoe wordt het premiebedrag voor arbodienstverlening op de factuur vermeld?

Op uw werknemersspecificatie staat het Vast Verzekerd Loon op jaarbasis van uw medewerker vermeld. Hierover wordt de premie berekend. Deze premie vindt u terug in de laatste kolom op de specificatie. Het totaalbedrag vindt u op uw factuur.

Hoe wordt een minimum of maximum premiebedrag voor arbodienstverlening op de factuur berekend?

Per optie voor arbodienstverlening geldt een verschillend premiepercentage en een verschillend minimum en maximum premiebedrag.

Hoe wijzig ik mijn e-mailadres?

Log in en ga naar: 'Profiel' rechtsboven in het scherm. U kunt hier een ander e-mailadres instellen door te kiezen voor de optie: ‘Wijzig’.

Hoe wijzig ik mijn wachtwoord voor MijnSazas?

Log in en ga naar: 'Profiel' rechtsboven in het scherm. U kunt hier uw wachtwoord wijzigen door te kiezen voor de optie: ‘Wijzig’.

Waarom is het belangrijk om de loongegevens actueel te houden en mijn medewerkers in en uit dienst te melden?

Alleen op die manier krijgt uw zieke medewerker de juiste uitkering. Geef loonwijzigingen of CAO-wijzigingen daarom op tijd door. En meld wanneer het contract van een medewerker stopt. Anders betaalt u te veel.

Wat gebeurt er als ik voor een medewerker een te laag loon heb doorgegeven en de medewerker wordt ziek?

Als u een te laag loon doorgeeft en uw medewerker wordt ziek, dan wordt de verzuimuitkering gebaseerd op het te lage loon. Dit geldt ook voor een eventuele werknemersverzekering zoals PLUS, Inkomen Gezond of WGA-hiaat. Het verschil met het loon dat u moet doorbetalen, krijgt u van ons dan niet vergoed.

Wat kan ik in MijnSazas?

In MijnSazas geeft u eenvoudig al uw gegevens door over: loon, dienstverband en verzuimgegevens van al uw medewerkers. Ook kunt u belangrijke informatie raadplegen. Zoals:

Moet ik elke loonwijziging doorgeven in MijnSazas?

U kunt ervoor kiezen om individuele loonwijzigingen alleen door te geven als het minimaal 10% wijzigt tegenover het eerder opgegeven Vast Verzekerde Jaarloon. Houd er wel rekening mee dat dit gevolgen heeft voor een eventuele uitkering bij ziekte.

Welk loon moet ik doorgeven?

De loonsom voor een heel jaar heet: Vast Verzekerd Loon. Dit bestaat uit:

 • twaalf keer het bruto maandloon;
 • overwerk, vakantiegeld, eventuele eindejaarsuitkering en/of ploegendiensttoeslag.
Wij berekenen automatisch de verzekerde grondslag voor iedere medewerker.

Hoe geef ik een (cao-)loonsverhoging door?

Veel lonen stijgen sterk in 2023. Ruim zes op de tien medewerkers met een nieuwe cao krijgen dit jaar een loonsverhoging van 3% of meer. Stijgen de lonen in uw bedrijf ook door de cao? Vergeet dan niet het aangepaste loon van uw medewerkers aan ons door te geven. Waarom dit belangrijk is en hoe u dit doet, leest u hier...

Moet ik het loon doorgeven als een medewerker dit kalenderjaar uit dienst is gegaan, of maar een deel van het jaar heeft gewerkt?

U geeft het loon door voor alle medewerkers die in dit kalenderjaar hebben gewerkt. Ook als zij dit jaar uit dienst zijn getreden, of maar een deel van het jaar hebben gewerkt.

Hoe meld ik een medewerker in- of uit dienst?

In- of uitdiensttreding van medewerkers meldt u via MijnSazas. Door uw medewerker in- of uit dienst te melden, meldt u hen ook aan, of af voor uw verzekering.

Binnen welke termijn meld ik een medewerker in of uit dienst?

Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen dertig dagen na het begin of beëindigen van het contract.

Ik heb mijn oproepkracht afgemeld voor de verzekering, maar wil deze weer aanmelden.

In MijnSazas staat uw afgemelde oproepkracht nog in het overzicht van medewerkers. Plaats een vinkje bij de oproepkracht die u weer wilt aanmelden en bevestig de aanmelding. De meeste werkgevers laten oproepkrachten voor een jaar aangemeld staan. In dit geval geeft u als werkgever een geschat Vast Verzekerd Loon door voor dat jaar.

Hoe meld ik mijn medewerker ziek of beter?

Dit doet u eenvoudig via MijnSazas. Let op: de medewerker moet dan wel bij ons bekend zijn. Heeft u de arbodienstverlening ergens anders ondergebracht? Dan meldt u uw medewerker ook ziek of beter bij uw eigen arbodienst.

Wat gebeurt er na de ziekmelding?

Heeft u de arbodienstverlening via Sazas geregeld? Dan ontvangen u en uw medewerker een mail van de arbodienstverlener over de aanpak van het verzuim. in geval van arbopakket Compleet gebeurt dit na dag twee van de ziekmelding. Na afloop van een eventuele Eigen Risico-periode start de verzuimuitkering.

Wat zijn de gevolgen als ik een medewerker niet ziek meld?

Meldt u een medewerker niet ziek, dan ontvangt u geen uitkering van Sazas. Wel bent u gewoon verplicht om het loon van uw zieke medewerker door te betalen. Ook komt de arbodienst niet in actie, met het risico dat het verzuim langer duurt dan nodig.

Hoe geef ik door als mijn medewerker ziek uit dienst gaat?

Is uw medewerker ziek op het moment van uitdiensttreding? Ga naar MijnSazas en:

 • Sluit het dienstverband af.
 • Sluit de ziekmelding af met dezelfde einddatum, met de reden: ‘ziek uit dienst’.
Wij melden uw medewerker aan bij UWV voor een eventuele vervolguitkering.

Hoe kan ik aan de slag in MijnSazas?

Bij de start van uw verzekering ontvangt u van ons uw inloggegevens en de link naar MijnSazas. Het is handig om deze link op te slaan in uw favorieten. Ga direct naar MijnSazas.

Kan ik mijn boekhouder of accountant machtigen om de gegevens voor mijn verzekering aan te leveren?

Om uw gegevens te beschermen, hebben wij hiervoor uw toestemming nodig. Dit kunt u aangeven in MijnSazas. Let op: zonder uw toestemming kunnen wij dit niet verzorgen. Ook niet als uw accountant hierom vraagt.

Hoe machtig ik mijn boekhouder of accountant in MijnSazas?

Log in en ga naar: 'Profiel' rechtsboven in het scherm. Als de gegevens van uw accountant bij ons bekend zijn, staan hier de gegevens. U kunt uw accountant machtigen door te kiezen voor de optie: ‘Wijzig’ en de optie: ‘Gemachtigd’ aan te vinken.

Wat zijn de gevolgen als ik een medewerker te laat afmeld?

Gaat een medewerker uit dienst dan moet u de medewerker meteen of uiterlijk binnen 30 dagen afmelden voor de verzekering. Afmelden van een medewerker doet u via MijnSazas. Doet u dit niet binnen een termijn van 30 dagen, dan wordt de afmelding met terugwerkende kracht verwerkt tot...

Hoe werkt een spoedcontrole?

Heeft u uw verzuimmanagementpakket bij ons afgesloten? Dan is het belangrijk om te weten dat een spoedcontrole/huisbezoek geen onderdeel uitmaakt van het verzuimmanagementpakket. Lees verder…

Hoe pas ik gegevens aan via de down- en uploadfunctie in MijnSazas?

Via de down- en uploadfunctie in MijnSazas kunt u makkelijk in een keer de gegevens van meerdere verzekerde medewerkers aanpassen. Hiervoor maakt u gebruik van een Excelbestand dat u via MijnSazas kunt downloaden. Lees verder...

Hoe kan ik mijn salarispakket koppelen met Sazas?

Door onze salariskoppeling worden de gegevens van medewerkers die u invoert in uw salarispakket automatisch aan ons doorgegeven. Interesse in een koppeling? Laat dit weten aan uw accountmanager of onze klantenservice. Lees verder...

Wanneer en hoe meld ik een medewerker ziek als ik alleen de WGA-hiaatverzekering of WIA-pakketverzekering bij Sazas heb afgesloten?

Is uw medewerker 42 weken na de eerste arbeidsongeschiktheidsdag nog steeds arbeidsongeschikt? Dan meldt u dit direct aan ons. Hetzelfde doet u bij 91 weken en 104 weken. Het melden doet u door een e-mail te sturen naar info@sazas.nl. Vermeld in de e-mail de volgende gegevens: naam en geboortedatum van de medewerker, de eerste z...

Mijn medewerker is overleden. Wat nu?

Dan meldt u de medewerker af via MijnSazas met de reden: overlijden. Als overlijdensuitkering keren wij 1/12e deel uit van het verzekerde jaarloon. U bent verplicht de nabestaanden nog een periode salaris uit te betalen:

Hoe geef ik door dat mijn bedrijf is verhuisd?

Een adreswijziging kunt u eenvoudig doorgeven via MijnSazas. Klik op 'Bedrijfsgegevens' links in het scherm. Er opent zich een nieuw scherm. In het onderdeel 'Bedrijfsgegevens' voert u uw nieuwe adresgegevens in. Klik hierna op bevestigen.

Hoe geef ik door dat mijn bedrijf van rechtsvorm is gewijzigd?

U kunt de wijziging doorgeven door het sturen van een e-mail naar info@sazas.nl. Dit kan ook schriftelijk door uw wijziging te sturen naar: OWM Sazas u.a. Antwoordnummer 2444, 3440 WB Woerden. Een postzegel is niet nodig.

Moet ik een adreswijziging ook doorgeven aan de arbodienst?

Als u de arbodienstverlening via Sazas heeft geregeld, geven wij de adreswijziging door aan de arbodienst. Heeft u de arbodienstverlening ergens anders geregeld? Dan moet u zelf de adreswijziging doorgeven.

Kan ik een postadres doorgeven dat afwijkt van mijn bezoekadres, bijvoorbeeld het adres van mijn accountant?

Ja, u kunt een postadres aan ons doorgeven op dezelfde manier als een adreswijziging. Dan sturen wij al uw post naar het opgegeven adres. Let op: wij geven adreswijzigingen niet door aan VanColland; dit moet u zelf aan VanColland doorgeven.

Hoe wijzig ik mijn e-mailadres dat wordt gebruikt voor de ‘wachtwoord vergeten’-functie?

Log in en ga naar: 'Profiel' rechtsboven in het scherm. U kunt hier een ander e-mailadres instellen door te kiezen voor de optie: ‘Wijzig’.

Welke betaaltermijnen kan ik kiezen voor de verzuimverzekering?

Als u een verzuimverzekering afsluit bij Sazas, kiest u voor één van de twee betaaltermijnen: betaling per kwartaal of betaling per maand. U ontvangt uw factuur altijd vooraf. Op de factuur staat de afgesproken premie voor de gekozen betaaltermijn.

Wat is het verschil tussen maand- en kwartaalbetaling?

Kiest u voor betaling per maand? Dan betaalt u 2% opslag op uw premie. Bij maandbetaling geldt als voorwaarde dat u betaalt via automatisch incasso. Voor facturatie per kwartaal geldt geen toeslag en geen verplichting tot automatische incasso.

Ik heb gekozen voor kwartaalbetaling. Waarom ontvang ik toch een factuur tijdens het kwartaal?

Heeft u gekozen voor een kwartaalbetaling? Dan ontvangt u vier keer per jaar een factuur. Hier is een uitzondering op als er sprake is van een correctiefactuur.

Kan ik mijn betaaltermijn wijzigen?

Ja, u kunt uw gekozen betaaltermijn wijzigen, van maand naar kwartaal en andersom. Dit kan één keer per jaar, namelijk wanneer u uw premievoorstel voor het komende premiejaar ontvangt.

Waaruit bestaat mijn factuur?

Uw Sazas-factuur bestaat uit verschillende onderdelen. Kort samengevat:

Welke betaaltermijnen kan ik kiezen voor de PLUS-verzekering?

De premie voor de PLUS-verzekering wordt altijd tegelijk geïncasseerd met de premie voor de verzuimverzekering. De betaaltermijn die u heeft gekozen voor de verzuimverzekering, geldt dus ook voor de PLUS-verzekering. De mogelijkheden zijn per maand of per kwartaal.

Welke betaaltermijnen kan ik kiezen voor de Inkomen Gezond verzekering?

De premie voor de Inkomen Gezond verzekering wordt altijd tegelijk geïncasseerd met de premie voor de verzuimverzekering. De betaaltermijn die u heeft gekozen voor de verzuimverzekering, geldt dus ook voor de Inkomen Gezond verzekering. De mogelijkheden zijn per maand of per kwartaal.

Welke betaaltermijnen kan ik kiezen voor de AVAZ-verzekering?

U kunt kiezen uit betaling per kwartaal of per jaar. Automatische incasso is mogelijk, maar niet verplicht.

Kan ik mijn factuur per e-mail ontvangen?

Uw factuur bevat persoonlijke informatie. Om privacy- en veiligheidsredenen versturen we geen facturen als bijlage per e-mail. In MijnSazas heeft u wel toegang tot een digitale versie van uw factuur. U krijgt een melding als er een nieuwe factuur is.

Wanneer kan ik mijn factuur verwachten?

In ons planningsoverzicht kunt u zien wanneer wij de facturen versturen.

Waarom wijkt het Vast Verzekerd Loon op de werknemersspecificatie voor de arbopremie af van wat ik heb opgegeven?

Voor de arbopremie geldt een minimum en een maximum premiebedrag. Is het premiebedrag voor uw medewerker minder dan het minimum, of meer dan het maximum? Dan wordt het jaarloon vermeld dat hoort bij het minimum, of maximum premiebedrag.

Is het mogelijk om een betalingsregeling af te spreken?

Of een betalingsregeling mogelijk is, hangt van uw situatie af. Heeft of verwacht u problemen met betalen? Neem dan contact met ons op. We kijken dan samen met u naar de mogelijkheden. Lees verder... 

Wat is de eindafrekening?

Kiest u voor eindafrekening? Dan kijken we achteraf naar de daadwerkelijke loonsom. Op basis van deze daadwerkelijke loonsom vindt dan achteraf een afrekening in premie plaats en eventueel (bij arbeidsongeschiktheid) een afrekening in verstrekte uitkering.

Welke gegevens moet ik gedurende het jaar nog wel doorgeven?

U geeft via MijnSazas wel nieuwe medewerkers aan ons door en u meldt medewerkers af van wie het contract is beëindigd. Loonwijzigingen doorgeven mag, maar hoeft niet. Als u (grote) correcties bij de eindafrekening wilt voorkomen, kunt eventuele grote wijzigingen in het loon doorgeven.

Wat kost de eindafrekening?

Kiest u voor eindafrekening? Dan geldt een absolute toeslag van 0,05% op de premie. Als wij naar aanleiding van de eindafrekening aanpassingen uitvoeren, berekenen wij geen rente.

Hoe kies ik voor eindafrekening?

Elk jaar in november kunt u kiezen voor eindafrekening voor het volgende kalenderjaar. Dit doet u via een handige tool die in die maand beschikbaar is in MijnSazas onder de knop 'Verzekering aanpassen'. De eindafrekening vindt plaats na afloop van het kalenderjaar.

Hoe werkt eindafrekening?

Na afloop van het kalenderjaar geeft u de werkelijke jaarlonen door, met terugwerkende kracht. Dit loon staat in kolom drie van de individuele loonstaat. Op basis hiervan passen wij de gefactureerde premie aan en de uitgekeerde schade als dit nodig is. Welke (financiële) correcties kunnen volgen leest u in het antwoord op de volgende veelgestelde vraag.

Welke correcties kunnen volgen na eindafrekening?

Als de werkelijke jaarlonen na afloop van het kalenderjaar afwijken van de eerder opgegeven voorlopige jaarlonen, dan volgen er correcties.

Wanneer geef ik gegevens door voor de eindafrekening 2023?

De definitieve loongegevens over 2022 geeft u aan ons door van 1 februari 2022 tot 1 april 2023. De eindafrekening krijgt u dan bij uw factuur van april 2023. U krijgt hiervan automatisch bericht.

Waar vind ik het scherm voor de eindafrekening in MijnSazas?

De knop eindafrekening is alleen zichtbaar als u heeft gekozen voor de optie eindafrekening.

Moet ik de datum van indiensttreding van de medewerker doorgeven, of de begindatum van mijn verzekering?

Vul altijd de datum van de start van het contract in van uw medewerkers. Behalve als uw verzekering bij Sazas later is ingegaan: in dat geval vult u de begindatum van uw verzekering in.

Welk loon geef ik op?

Het werkelijke salaris uit kolom drie van de individuele loonstaat inclusief:

 • vaste vergoedingen (zoals vakantiegeld en een dertiende maand);
 • regelmatig overwerk.
Eenmalige beloningen brengt u bruto in mindering.

Kan ik de jaaropgave gebruiken voor de opgave van de lonen?

Het is niet verstandig om de jaaropgave aan te houden. Niet alle uitgekeerde vergoedingen vallen onder het Vast Verzekerd Loon. Zoals:

 • een eenmalige bonus;
 • incidenteel overwerk;
 • reiskosten.

Welk loon geef ik bij de eindafrekening op voor een zieke medewerker?

Is uw medewerker langer dan zes maanden ziek? En is het loon verlaagd volgens de CAO? Voor de eindafrekening geeft u dan altijd het oorspronkelijke loon door (dus omgerekend naar 100%).  In alle andere situaties geeft u het werkelijke loon door.

Welk loon geef ik bij de eindafrekening op voor een tijdelijke medewerker?

Geef dan de periode van het tijdelijke dienstverband aan ons door. En het totale loon dat in deze periode is verdiend, inclusief een eventuele vakantietoeslag. Wij zorgen voor de omrekening naar het jaarloon.

Waar vind ik de eindafrekening terug op de factuur?

De post eindafrekening staat als premie over het voorliggende kalenderjaar op uw factuur en kan op één factuur staan met de premie(s) voor het lopend kalenderjaar. Bij het op tijd aanleveren van de definitieve loongegevens (voor 1 april), wordt dit vermeld op de factuur van april.

Wanneer worden de uitkeringen uitbetaald?

Sazas betaalt de uitkeringen per maand achteraf. Zijn er correcties op de VVL (Vast Verzekerd Loon) uitkeringen? Dan kan er later in de maand sprake zijn van een tweede uitbetaling. Bekijk het betalingsschema van de uitkeringen van dit jaar.

Waarom stopt de uitkering bij verlof van een zieke medewerker?

Neemt uw zieke (arbeidsongeschikte) medewerker met uw toemstemming verlof op? Dan houdt u voor deze verlofperiode verlofdagen van uw medewerker in. Tijdens de verlofperiode betaalt u deze dagen aan uw medewerker uit en wordt de uitkering tijdelijk stopgezet. Gezien er niet wordt uitgekeerd, betaalt u over deze periode ook geen premie. Hiervoor is het wel belangrijk dat u het verlof van uw zieke medewerker aan ons doorgeeft.

Wat kost verzuim eigenlijk?

Een zieke medewerker kost gemiddeld € 250,- per dag, maar dat kan snel oplopen. Als werkgever heeft u te maken met verschillende kosten. Denk bijvoorbeeld, naast de loondoorbetaling en kosten voor verzuimbegeleiding, ook aan tijdelijke vervanging en eventueel productieverlies. Zo zit u al snel op zo’n € 400,- per dag.

Wat kan ik doen om de verzuimduur te verkorten?

Wat u zelf kunt doen om de verzuimduur te verkorten, leest u in onze kennisbank.

Wat kan ik doen om te zorgen dat oudere medewerkers vitaal aan het werk blijven?

Wat u kunt doen om ervoor te zorgen dat oudere medewerkers vitaal aan het werk blijven, leest u in onze kennisbank.

Wat betekent spoor 1 en 2 re-integratie?

In de Wet verbetering poortwachter staan de regels waaraan werkgevers en medewerkers zich moeten houden bij langdurig verzuim tijdens de eerste twee ziektejaren. Vaak hoort u de termen: spoor 1 en 2 re-integratie. In onze kennisbank vindt u uitleg over deze begrippen.

Welke verplichtingen heeft een medewerker bij ziekte?

Bij verzuim hebben zowel werkgever als medewerker rechten en regels waar men zich aan moet houden. Welke regels voor uw medewerker gelden, kunt u lezen in onze kennisbank.

Wat is de PLUS-verzekering?

Hoewel u bij ziekte of een ongeval het loon doorbetaalt, kan uw medewerker toch in loon terugvallen. De PLUS-verzekering vult het inkomen aan als uw zieke medewerker langer dan zes maanden niet kan werken.

Voor wie is de PLUS-verzekering?

De PLUS-verzekering is voor medewerkers uit de agrarische en groene sector, van wie de werkgever de verzuimverzekering bij ons heeft afgesloten. Medewerkers nemen automatisch deel aan de PLUS-verzekering en ontvangen hiervoor een polisblad. Een medewerker kan ervoor kiezen om niet deel te nemen door dit binnen twee maanden na ontvangst van het polisblad aan ons door te geven.

Wat kost de PLUS-verzekering?

Het premiepercentage is 1,18% (2023). Op jaarbasis betekent dit ongeveer € 350,- aan premie voor een gemiddelde fulltime medewerker. Per maand is dat iets minder dan € 30,-. Komt het (na een half jaar ziekte) tot een uitkering van 10% aanvulling vanuit de PLUS-verzekering? Dan verdient u deze premie binnen een maand terug.

Op welk loon mag ik het premiepercentage inhouden?

De werknemerspremie van 1,18% mag u inhouden op het brutoloon (vóór afdracht van loonheffing en sociale premies).

Ben ik als werkgever verplicht om de PLUS-verzekering af te nemen?

Nee, de PLUS-verzekering is niet verplicht. U kunt er als werkgever dus voor kiezen om de PLUS-verzekering niet af te nemen.

Hoe hoog is de uitkering uit de PLUS-verzekering?

De uitkering van de PLUS-verzekering is gekoppeld aan het verzekerd jaarloon dat u als werkgever opgeeft. Hierin zijn extra toeslagen meegenomen, zoals:

 • overwerk;
 • winstdeling;
 • vakantiegeld.
De hoogte van de uitkering is:

Worden op de PLUS-verzekering loonheffing en sociale premies ingehouden?

De PLUS-uitkering keren wij netto uit aan uw verzekerde medewerker. Dit betekent dat wij loonheffing en sociale premies inhouden op de uitkering. Waarom netto? Omdat deelname is gekoppeld aan het dienstverband. De uitkering is dan een aanspraak vanuit de dienstbetrekking.

Moet ik mijn medewerkers aanmelden voor de PLUS-verzekering?

Als u als werkgever een verzuimverzekering afsluit bij Sazas, dan nemen uw medewerkers automatisch deel aan de PLUS-verzekering en ontvangen zij een polisblad. Tenzij u ervoor heeft gekozen om de PLUS-verzekering niet af te sluiten. Een medewerker kan ervoor kiezen om niet deel te nemen door dit binnen twee maanden na ontvangst van het polisblad aan ons door te geven.

Waarom moeten medewerkers zich handmatig uitschrijven voor de PLUS-verzekering als zij deze niet willen?

Wij hebben bewust gekozen voor deze methode om uw medewerkers te beschermen. Zij hebben recht op een goede aanvulling. Door handmatige uitschrijving moeten zij heel bewust kiezen om geen gebruik te maken van dit recht.

Hoe kan mijn medewerker de PLUS-verzekering opzeggen?

Opzeggen kan:

 • Via het afmeldformulier (deze vindt u op deze pagina bij 'Downloads' onderaan).
 • Per 1 januari van elk kalenderjaar (opzegtermijn van twee maanden).
 • Per dag als de verzekering is verlengd (opzegtermijn van één maand).
 • Binnen twee maanden na ontvangst van het eerste polisblad.

Kan een medewerker die de PLUS-verzekering heeft opgezegd weer deelnemer worden?

Ja, maar op z'n vroegst per 1 januari van het jaar na het jaar van opzegging. Voorwaarde is wel dat de medewerker niet arbeidsongeschikt is op de gewenste ingangsdatum. U meldt als werkgever de medewerker opnieuw aan via info@sazas.nl. Geef aan dat het gaat om een hernieuwde deelname aan de PLUS-verzekering met de naam en geboortedatum van de medewerker.

De PLUS-verzekering is 'geclausuleerd'. Welke voorwaarden zijn hierbij van toepassing?

Geclausuleerd betekent: dat de uitkering alleen wordt uitbetaald als aan de voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden zijn dat uw zieke medewerker:

 1. Meewerkt aan re-integratie.
 2. Voldoet aan verplichtingen in de Wet verbetering poortwachter.

Heeft een deels arbeidsongeschikte medewerker recht op een PLUS-uitkering?

Ja, ook gedeeltelijk arbeidsongeschikten hebben, onder voorwaarden, recht op een PLUS-uitkering. Hierbij houden wij wel rekening met de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

Kan mijn medewerker de betaalde premie aftrekken van de inkomstenbelasting?

Nee, de medewerker kan de betaalde premies niet als aftrekpost voor de inkomstenbelasting gebruiken. Hier is al rekening mee gehouden bij de inhouding op het loon als aftrekpost voor de loonheffingen.

Is mijn medewerker oververzekerd als hij al een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft?

Dit is niet altijd het geval. Sommige verzekeringen zijn nog een aanvulling op wat de PLUS-verzekering verzekert. Wilt u het zeker weten? Vergelijk dan de voorwaarden van beide verzekeringen. De voorwaarden van de PLUS-verzekering vindt u bij de downloads.

Kan de partner van mijn medewerker ook een PLUS-verzekering afsluiten?

Nee, deze verzekering is alleen voor medewerkers uit de agrarische en groene sector van wie de werkgever de verzuimverzekering bij Sazas heeft afgesloten.

Wat gebeurt er met de PLUS-verzekering als ik als werkgever de verzuimverzekering beëindig?

De PLUS-verzekering geldt alleen als u als werkgever een verzuimverzekering bij Sazas heeft afgesloten. Als de verzuimverzekering wordt beëindigd, eindigt ook de PLUS-verzekering.

Wat gebeurt er met de lopende uitkeringen vanuit de PLUS-verzekering als ik als werkgever de verzuimverzekering beëindig?

 • Is uw medewerker korter dan twee jaar ziek, dan stopt de PLUS-uitkering bij de beëindiging van de verzuimverzekering. Blijft deze medewerker ziek, dan kan hij of zij na twee jaar ziekte alsnog recht hebben op een WIA-aanvulling.
 • Is uw medewerker op het moment van de beëindiging langer dan twee jaar ziek en heeft hij of zij een lopende PLUS-uitkering, dan blijft de uitkering doorlopen. 

Blijft de PLUS-uitkering lopen bij het beëindigen van dienstverband?

Nee, dan vervalt de PLUS-uitkering. Maar dan bestaat er nog wel recht op uitkering van WIA-aanvullingen uit de PLUS-verzekering.

Wordt de PLUS-uitkering doorbetaald bij wanbetaling of royement aan werkgeverszijde?

Ja, de uitkering aan zieke medewerkers wordt doorbetaald, ook als er sprake is van wanbetaling of royement aan werkgeverszijde.

Wat is de impact van de Wet aanpak schijnconstructies op de inhouding van de premie voor de PLUS-verzekering?

Sinds 1 januari 2017 is het verboden een inhouding en/of verrekening te doen waardoor het loon van uw medewerker beneden het geldende wettelijke minimumloon uitkomt. Dit kan gevolgen hebben voor de mogelijkheid om premie voor de PLUS-verzekering in te houden op het salaris van uw medewerker.

Wat is de Inkomen Gezond verzekering?

Hoewel u bij ziekte of een ongeval het loon doorbetaalt, kan uw medewerker toch in loon terugvallen. De Inkomen Gezond verzekering kan het inkomen al aanvullen als uw zieke medewerker langer dan zes maanden niet kan werken.

Voor wie is de Inkomen Gezond verzekering?

De Inkomen Gezond verzekering is een verzekering voor mkb-medewerkers, van wie de werkgever de verzuimverzekering bij ons heeft afgesloten. Als u als werkgever de Inkomen Gezond verzekering voor uw personeel afsluit, lees verder...

Wat kost de Inkomen Gezond verzekering?

De premie die voor de verzekering wordt betaald is afhankelijk van de dekking die u kiest. Als werkgever kunt u ervoor kiezen de premie zelf te betalen of om de premie deels of geheel door te belasten aan uw medewerkers. Lees verder...

Op welk loon mag ik het premiepercentage inhouden?

De werknemerspremie mag u inhouden op het brutoloon (vóór afdracht van loonheffing en sociale premies).

Ben ik als werkgever verplicht om de Inkomen Gezond verzekering af te sluiten?

Nee, de Inkomen Gezond verzekering is niet verplicht. U kunt er als werkgever dus voor kiezen om de Inkomen Gezond verzekering niet af te sluiten.

Hoe hoog is de uitkering uit de Inkomen Gezond verzekering?

De uitkering van de Inkomen Gezond verzekering is gekoppeld aan het verzekerd jaarloon dat u als werkgever opgeeft. Hierin zijn extra toeslagen meegenomen, zoals:

 • overwerk;
 • winstdeling;
 • vakantiegeld.
Lees verder...

Worden op de Inkomen Gezond verzekering loonheffing en sociale premies ingehouden?

De Inkomen Gezond-uitkering keren wij netto uit aan uw verzekerde medewerker. Dit betekent dat wij loonheffing en sociale premies inhouden op de uitkering. Waarom netto? Omdat deelname is gekoppeld aan het dienstverband. De uitkering is dan een aanspraak vanuit de dienstbetrekking.

Moet ik mijn medewerkers aanmelden voor de Inkomen Gezond verzekering?

Als u als werkgever een verzuimverzekering én daarnaast ook de Inkomen Gezond verzekering afsluit bij Sazas, dan nemen uw medewerkers automatisch deel aan de Inkomen Gezond verzekering en ontvangen zij een bewijs van deelname.

De Inkomen Gezond verzekering is 'geclausuleerd'. Welke voorwaarden zijn hierbij van toepassing?

Geclausuleerd betekent: dat de uitkering alleen wordt uitbetaald als aan de voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden zijn dat uw zieke medewerker:

 1. Meewerkt aan re-integratie.
 2. Voldoet aan verplichtingen in de Wet verbetering poortwachter.

Heeft een deels arbeidsongeschikte medewerker recht op een Inkomen Gezond-uitkering?

Ja, ook gedeeltelijk arbeidsongeschikten hebben, onder voorwaarden, recht op een Inkomen Gezond-uitkering. Hierbij houden wij wel rekening met de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

Kan mijn medewerker de betaalde premie aftrekken van de inkomstenbelasting?

Nee, de medewerker kan de betaalde premies niet als aftrekpost voor de inkomstenbelasting gebruiken. Hier is al rekening mee gehouden bij de inhouding op het loon als aftrekpost voor de loonheffingen.

Is mijn medewerker oververzekerd als hij al een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft?

Dit is niet altijd het geval. Sommige verzekeringen zijn nog een aanvulling op wat de Inkomen Gezond-verzekering verzekert. Wilt u het zeker weten? Vergelijk dan de voorwaarden van beide verzekeringen. De voorwaarden van de Inkomen Gezond-verzekering vindt u bij de downloads.

Kan de partner van mijn medewerker ook een Inkomen Gezond verzekering afsluiten?

Nee, deze verzekering is alleen voor mkb-medewerkers van wie de werkgever de verzuimverzekering bij Sazas heeft afgesloten.

Wat gebeurt er met de Inkomen Gezond verzekering als ik als werkgever de verzuimverzekering beëindig?

De Inkomen Gezond verzekering geldt alleen als u als werkgever een verzuimverzekering bij Sazas heeft afgesloten. Als de verzuimverzekering wordt beëindigd, eindigt ook de Inkomen Gezond verzekering.

Wat gebeurt er met de lopende uitkeringen vanuit de Inkomen Gezond verzekering als ik als werkgever de verzuimverzekering beëindig?

 • Is uw medewerker korter dan twee jaar ziek, dan stopt de Inkomen Gezond uitkering bij de beëindiging van de verzuimverzekering. Blijft deze medewerker ziek, dan kan hij of zij na twee jaar ziekte alsnog recht hebben op een WIA-aanvulling. Lees verder...

Blijft de Inkomen Gezond uitkering lopen bij het beëindigen van dienstverband?

Nee, dan vervalt voor de eerste twee ziektejaren de Inkomen Gezond-uitkering. Maar dan bestaat er nog wel recht op uitkering van WIA-aanvullingen uit de Inkomen Gezond verzekering.

Wordt de Inkomen Gezond-uitkering doorbetaald bij wanbetaling of royement aan werkgeverszijde?

Ja, de uitkering aan zieke medewerkers wordt doorbetaald, ook als er sprake is van wanbetaling of royement aan werkgeverszijde.

Wat is de premie Zorgverzekeringswet?

De inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zvw maakt deel uit van ons sociale zekerheidsstelsel. Deze bijdrage wordt door u, of voor u (door de werkgever of verzekeraar) afgedragen aan de Belastingdienst. De inkomsten van de inkomensafhankelijke bijdragen worden gebruikt om de langdurige zorg te betalen.

Waarom houdt Sazas de premie Zvw in op mijn uitkering?

Vanaf januari 2018 is de inhouding van de premie Zvw op uw uitkering verplicht gesteld door de Belastingdienst.

Op het salaris dat ik van mijn werkgever ontvang, wordt geen premie Zvw ingehouden. Hoe kan dat?

Op het salaris dat u van uw werkgever ontvangt, wordt loonheffing ingehouden. In deze loonheffing is de premie voor de Zvw al opgenomen. De ingehouden loonheffing wordt door uw werkgever aan de Belastingdienst afgedragen.

Wat is het premiepercentage Zvw dat wordt ingehouden?

Het premiepercentage dat door Sazas wordt ingehouden op uw uitkering is in 2023 5,43%.

Wat verandert er door de AVG?

De AVG zorgt onder meer voor:

 • Versterking en uitbreiding van uw privacyrechten.
 • Meer verantwoordelijkheden voor organisaties.
 • Dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders.

Geldt de nieuwe privacywetgeving ook voor kleine mkb’ers en zzp’ers?

Ja, de AVG geldt voor álle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Het maakt hierbij niet uit hoe groot uw bedrijf is. Of u nu mkb’er of zzp’er bent: als u persoonsgegevens verwerkt dan geldt de AVG.

Wat zijn persoonsgegevens?

De AVG geeft aan dat 'een persoonsgegeven, elk gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon'. Simpel gezegd: persoonsgegevens zijn de gegevens waarmee men een specifiek persoon binnen een bepaalde groep kan aanwijzen.

Wat houdt het verwerken van persoonsgegevens in?

Gegevensverwerking is bijvoorbeeld het bijhouden van afspraken van klanten, telefoonnummers van klanten of personeelsinformatie. Verwerken bestaat uit alles wat je kunt doen met die gegevens, van verzamelen tot en met vernietigen.

Wat is een verwerkersovereenkomst?

Wanneer Sazas persoonsgegevens laat verwerken door een andere partij, moet een 'verwerkersovereenkomst' worden afgesloten. Doel van deze overeenkomst is dat de andere partij zorgvuldig omgaat met de persoonsgegevens (van bijvoorbeeld klanten) die Sazas aan derden verstrekt en dat dit goed wordt vastgelegd.

Moet tussen Sazas en de werkgever een verwerkersovereenkomst worden afgesloten?

Nee, er hoeft geen verwerkersovereenkomst afgesloten te worden. Voor het uitvoeren van onze dienstverlening (uw verzekeringsovereenkomst) bepaalt Sazas waarvoor en hoe persoonsgegevens worden verwerkt. Als werkgever hoeft u alleen de benodigde gegevens aan te leveren. Daarna is Sazas er verantwoordelijk voor.

Wat is een privacyverklaring?

Onder de AVG heeft Sazas een informatieplicht. Dit betekent dat wij onze (toekomstige) klanten duidelijk moeten informeren over wat wij met hun persoonsgegevens doen. Dit doen wij onder andere via de privacyverklaring op onze website.

Wat staat er in de privacyverklaring?

In de privacyverklaring staat beschreven hoe wij omgaan met uw gegevens. Ook leest u wat uw rechten zijn met betrekking tot uw eigen persoonsgegevens en hoe u hier gebruik van maakt. Zo kunt u uw gegevens laten wijzigingen en heeft u recht op bekijken van uw gegevens.

Wat zijn mijn rechten als betrokkene?

Uw bestaande rechten als betrokkene (de persoon die met de persoonsgegevens geïdentificeerd kan worden) zijn onder de AVG aangescherpt en uitgebreid, namelijk met:

Wanneer royeren wij een verzekering?

Wij royeren een verzekering als een werkgever:

 • de verzekeringspremie niet of onvolledig betaalt;
 • fraudeert;
 • weigert om gevraagde informatie te verstrekken.

Wat houdt een royement in?

Wij beëindigen de verzekeringspolis. Dan is het ook niet meer mogelijk om bij ons opnieuw een verzekering af te sluiten.

Wat zijn de gevolgen voor werkgever en medewerker?

Bij royement stopt de verzekering en vervalt het recht op uitkering aan de werkgever van alle lopende ziektegevallen. Daardoor eindigt ook de deelname aan de PLUS- of Inkomen Gezond verzekering voor alle medewerkers. Medewerkers met een eerste ziektedag vóór de royementsdatum behouden wel hun recht op uitkering.

Hoeft bij een royement de premie niet meer betaald te worden?

Een royement betekent niet dat de werkgever openstaande premiebedragen niet meer hoeft te betalen. Nog openstaande premierekeningen moeten ook na royement betaald worden.

Wat is de PLUS-verzekering?

Hoewel uw werkgever bij ziekte uw loon doorbetaalt, kunt u toch in loon terugvallen. De PLUS-verzekering vult uw inkomen aan als u langer dan zes maanden niet kunt werken.

Voor wie is de PLUS-verzekering?

De PLUS-verzekering is voor medewerkers uit de agrarische en groene sector, van wie de werkgever de verzuimverzekering bij ons heeft afgesloten. Medewerkers nemen automatisch deel aan de PLUS-verzekering en ontvangen hiervoor een polisblad. U kunt er als medewerker voor kiezen om niet deel te nemen, door dit binnen twee maanden na ontvangst van het polisblad aan ons door te geven.

Wat kost de PLUS-verzekering?

Het premiepercentage is 1,18% (2021). Op jaarbasis betekent dit ongeveer € 350,- aan premie voor een gemiddelde fulltime medewerker. Per maand is dat iets minder dan € 30,-. Komt het (na een half jaar ziekte) tot een uitkering van 10% aanvulling vanuit de PLUS-verzekering? Dan verdient u deze premie binnen een maand terug.

Hoe hoog is de uitkering uit de PLUS-verzekering?

De uitkering van de PLUS-verzekering is gekoppeld aan het verzekerd jaarloon dat uw werkgever aan ons opgeeft. Hierin zijn extra toeslagen meegenomen, zoals:

 • Overwerk
 • Winstdeling
 • Vakantiegeld
De hoogte van de uitkering is:

Worden op de PLUS-verzekering loonheffing en sociale premies ingehouden?

De PLUS-uitkering keren wij netto aan u uit. Dit betekent dat wij loonheffing en sociale premies inhouden op de uitkering. Waarom netto? Omdat deelname aan de verzekering is gekoppeld aan uw dienstverband. De uitkering is dan een aanspraak vanuit de dienstbetrekking.

Moet ik mij aanmelden voor de PLUS-verzekering?

Als uw werkgever een verzuimverzekering en de PLUS-verzekering afsluit bij Sazas, dan neemt u als medewerker automatisch deel aan de PLUS-verzekering. U ontvangt daarvan vanzelf een polisblad. Als u zelf ervoor kiest om niet deel te nemen, kunt u dit binnen twee maanden na ontvangst van het polisblad aan ons doorgeven.

Waarom moet ik mij handmatig uitschrijven voor de PLUS-verzekering als ik deze niet wil?

Wij hebben bewust gekozen voor deze methode om u te beschermen. U heeft recht op een goede aanvulling. Door handmatige uitschrijving moeten u heel bewust kiezen om geen gebruik te maken van dit recht.

Hoe kan ik de PLUS-verzekering opzeggen?

Opzeggen kan:
- Via het afmeldformulier (deze vindt u op deze pagina bij 'Downloads' onderaan);
- Binnen twee maanden na ontvangst van het eerste polisblad;
- Per 1 januari van elk kalenderjaar (opzegtermijn van twee maanden);
- Per dag als de verzekering is verlengd (opzegtermijn van één maand).Als ik de PLUS-verzekering heb opgezegd, kan ik dan later weer deelnemer worden?

Ja, maar op z'n vroegst per 1 januari van het jaar na het jaar van opzegging. Voorwaarde is wel dat u niet arbeidsongeschikt bent op de gewenste ingangsdatum. Uw werkgever meldt u dan opnieuw aan via info@sazas.nl. Hij vermeldt daarbij dat het gaat om een hernieuwde deelname aan de PLUS-verzekering met uw naam en geboortedatum.

De PLUS-verzekering is 'geclausuleerd'. Welke voorwaarden zijn hierbij van toepassing?

Geclausuleerd betekent: dat de uitkering alleen wordt uitbetaald als aan de voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden zijn dat u bij ziekte:

 1. meewerkt aan re-integratie;
 2. voldoet aan verplichtingen in de Wet verbetering poortwachter.

Heb ik recht op een PLUS-uitkering als ik deels arbeidsongeschikt ben?

Ja, ook gedeeltelijk arbeidsongeschikten hebben, onder voorwaarden, recht op een PLUS-uitkering. Hierbij houden wij wel rekening met de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

Kan ik de betaalde premie aftrekken van de inkomstenbelasting?

Ja, u kunt de betaalde premies gebruiken als aftrekpost voor de inkomstenbelasting.

Als ik al een arbeidsongeschiktheidsverzekering heb, ben ik dan oververzekerd?

Dit is niet altijd het geval. Sommige verzekeringen zijn nog een aanvulling op wat de PLUS-verzekering verzekert. Wilt u het zeker weten? Vergelijk dan de voorwaarden van beide verzekeringen. De voorwaarden van de PLUS-verzekering vindt u bij de downloads.

Kan mijn partner ook een PLUS-verzekering afsluiten?

Nee, deze verzekering is alleen voor medewerkers uit de agrarische en groene sector van wie de werkgever de verzuimverzekering bij Sazas heeft afgesloten.

Wat gebeurt er met de PLUS-verzekering als mijn werkgever de verzuimverzekering beëindigt?

De PLUS-verzekering geldt alleen als uw werkgever een verzuimverzekering bij Sazas heeft afgesloten. Als de verzuimverzekering wordt beëindigd, eindigt ook de PLUS-verzekering.

Wat gebeurt er met de lopende uitkeringen vanuit de PLUS-verzekering als mijn werkgever de verzuimverzekering beëindigt?

 • bent u korter dan twee jaar ziek, dan stopt uw PLUS-uitkering bij de beëindiging van de verzuimverzekering. Blijft u ziek, dan kunt u na twee jaar ziekte alsnog recht hebben op een WIA-aanvulling.
 • Bent u op het moment van de beëindiging langer dan twee jaar ziek en heeft u een lopende PLUS-uitkering, dan blijft uw uitkering doorlopen. 

Blijft de PLUS-uitkering lopen bij het beëindigen van mijn dienstverband?

Nee, dan vervalt uw PLUS-uitkering. Maar dan bestaat er nog wel recht op uitkering van WIA-aanvullingen uit de PLUS-verzekering. Heeft u de WIA-beschikking van UWV ontvangen? Neem dan direct contact met ons op om te kijken of u recht hebt op een WIA-aanvulling uit de PLUS-verzekering.

Wordt de PLUS-uitkering doorbetaald bij wanbetaling of royement aan werkgeverszijde?

Ja, de uitkering wordt doorbetaald, ook als er sprake is van wanbetaling of royement aan werkgeverszijde.

Wanneer worden de uitkeringen uitbetaald?

Sazas betaalt de uitkeringen per maand achteraf. Zijn er correcties op de VVL (Vast Verzekerd Loon) uitkeringen? Dan kan er later in de maand sprake zijn van een tweede uitbetaling. U vindt hier een betalingsschema van de uitkeringen van dit jaar.

Wat is de premie Zorgverzekeringswet?

De inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zvw maakt deel uit van ons sociale zekerheidsstelsel. Deze bijdrage wordt voor u (door de werkgever of verzekeraar) afgedragen aan de Belastingdienst. De inkomsten van de inkomensafhankelijke bijdragen worden gebruikt om de langdurige zorg te betalen.

Waarom houdt Sazas de premie Zvw in op mijn uitkering?

Vanaf januari 2018 is de inhouding van de premie Zvw op uw uitkering verplicht gesteld door de Belastingdienst.

Op het salaris dat ik van mijn werkgever ontvang, wordt geen premie Zvw ingehouden. Hoe kan dat?

Op het salaris dat u van uw werkgever ontvangt, wordt loonheffing ingehouden. In deze loonheffing is de premie voor de Zvw al opgenomen. De ingehouden loonheffing wordt door uw werkgever aan de Belastingdienst afgedragen.

Wat is het premiepercentage Zvw dat wordt ingehouden?

Het premiepercentage dat door Sazas wordt ingehouden op uw uitkering is in 2021 5,75%.

Heeft het voor mij nog financiële gevolgen dat er tot 2018 geen premie Zvw is ingehouden op mijn uitkering?

Sazas heeft tot 2018 ten onrechte deze premie voor u betaald. Sazas vordert deze premie niet bij u terug. De Belastingdienst is hiervan op de hoogte en heeft toegezegd dat dit geen gevolgen heeft voor de belasting die u heeft betaald over deze jaren.

Wat verandert er door de AVG?

De AVG zorgt onder meer voor:

 • versterking en uitbreiding van uw privacyrechten;
 • meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
 • dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders.

Wat zijn persoonsgegevens?

De AVG geeft aan dat 'een persoonsgegeven, elk gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon'. Simpel gezegd: persoonsgegevens zijn de gegevens waarmee men een specifiek persoon binnen een bepaalde groep kan aanwijzen.

Wat houdt het verwerken van persoonsgegevens in?

Gegevensverwerking is bijvoorbeeld het bijhouden van afspraken van klanten, telefoonnummers van klanten of personeelsinformatie. Verwerken bestaat uit alles wat je kunt doen met die gegevens, van verzamelen tot en met vernietigen.

Wat is een verwerkersovereenkomst?

Wanneer Sazas persoonsgegevens laat verwerken door een andere partij, moet een 'verwerkersovereenkomst' worden afgesloten. Doel van deze overeenkomst is dat de andere partij zorgvuldig omgaat met de persoonsgegevens (van bijvoorbeeld klanten) die Sazas aan andere organisaties verstrekt en dat dit goed wordt vastgelegd.

Wat is een privacyverklaring?

Onder de AVG heeft Sazas een informatieplicht. Dit betekent dat wij onze (toekomstige) klanten duidelijk moeten informeren over wat wij met hun persoonsgegevens doen. Dit doen wij onder andere via de privacyverklaring op onze website.

Wat staat er in de privacyverklaring?

In de privacyverklaring staat beschreven hoe wij omgaan met uw gegevens. Ook leest u wat uw rechten zijn als het op uw eigen persoonsgegevens aankomt en hoe u hier gebruik van maakt. Zo kunt u uw gegevens laten wijzigingen en heeft u recht op bekijken van uw gegevens.

Wat zijn mijn rechten als betrokkene?

Uw bestaande rechten als betrokkene (de persoon die met de persoonsgegevens geïdentificeerd kan worden) zijn onder de AVG aangescherpt en uitgebreid, namelijk met:

Loondoorbetaling

U bent wettelijk verplicht om uw zieke medewerker maximaal twee jaar loon door te betalen. Dit is minimaal 70% van het laatstverdiende loon en dit mag het eerste jaar niet lager zijn dan het wettelijk minimum loon. Dit bent u wettelijk verplicht. Is er een cao van toepassing? Dan kunnen er afspraken zijn over het aanvullen van het loon tot maximaal 100%. Met de MKB verzuim-ontzorgverzekering verzekert u deze loondoorbetaling.

Complete arbodienstverlening

Met onze arbodienstverlening begeleiden we uw zieke medewerker. Dit begint al in de eerste week van de ziekmelding. Ons gezamenlijke doel: een gezonde en snelle terugkeer op de werkvloer. Hierbij volgen we alle stappen uit de Wet verbetering poortwachter. U kunt er dus zeker van zijn dat u voldoet aan alle eisen die deze wet aan u als werkgever stelt. Daarnaast vergoeden we veel interventies en ondersteunen wij u bedrijf bij hoog verzuim.

Re-integratie

Als uw medewerker langdurig ziek is, is het voor u beiden belangrijk dat er alles aan gedaan wordt om uw medewerker zo snel mogelijk (geheel of gedeeltelijk) weer gezond en verantwoord aan het werk te krijgen. Het liefst natuurlijk binnen uw eigen organisatie (1e spoor) of, als dit niet kan, bij een ander bedrijf (2e spoor). Dit noemen we re-integratie. U bent hier samen met uw medewerker verantwoordelijk voor. Het lukt niet altijd om uw medewerker zonder hulp te laten re-integreren. Goede verzuimbegeleiding is erg belangrijk en het kan nodig zijn om interventies in te zetten. Met de MKB verzuim-ontzorgverzekering wordt u bij de re-integratie ook volledig ontzorgd.

Casemanagement

Wordt u medewerker (langdurig) ziek, dan begeleidt de casemanager u en uw medewerker tijdens het proces dat u vanuit de Wet verbetering poortwachter doorloopt. De casemanager ontzorgt u en is als verzuimregisseur de spin in het web. Hij/zij schakelt tussen u, uw zieke medewerker en dienstverleners als bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen. De casemanager zorgt ervoor dat wet en regelgeving worden gevolgd en dat de juiste partijen worden aangehaakt. Ook houdt hij/zij het overzicht en stuurt bij waar nodig. Als werkgever blijft u zelf altijd de eindverantwoordelijke.

Poortwachtergarantie

Als een medewerker ziek wordt, heeft u als werkgever verplichtingen op het gebied van re-integratie van uw medewerker. Dit begint al in de eerste week van de ziekmelding. Samen moet u er alles aan doen om uw medewerker weer zo snel mogelijk verantwoord aan het werk te krijgen. Dit is vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter. Na twee jaar ziekte beoordeelt UWV of u zich aan deze re-integratieverplichtingen heeft gehouden. Is dit volgens UWV niet het geval dan kunt u een boete in de vorm van een loonsanctie krijgen. Onze MKB verzuim-ontzorgverzekering geeft u Poortwachtergarantie: volgt u alle adviezen en voorwaarden op en komt er toch een boete, dan betalen wij deze voor u.

Premiedemping

Dit houdt in dat het verzuim binnen uw bedrijf niet direct een-op-een wordt doorberekend in de premie van de MKB verzuim-ontzorgverzekering. Het bedrijfsverzuim weegt maar beperkt mee bij  het bepalen van de premie: het wordt dus ‘gedempt’. Het aantal medewerkers bepaalt in welke mate het verzuim wordt meegenomen in de premie. In de brochure ‘Uw premie voor de MKB verzuim-ontzorgverzekering’ leest u meer over de kosten van deze verzekering, de premiedemping (inclusief praktische voorbeelden), ons premiebeleid en overige factoren die van invloed zijn op de premie. U vindt de brochure onderaan deze pagina.

Wat zijn de klachten bij griep?

Bij griep is het slijmvlies in de luchtwegen ontstoken. Bij griep gaan klachten als een loopneus en (droge) hoest vaak gepaard met snel en plotseling opkomende (hoge) koorts, hoofdpijn, keelpijn, koude rillingen, heftige vermoeidheid en spierpijn in het hele lichaam. Lees verder...

Wanneer is er kans op ernstigere klachten bij griep?

Sommige mensen hebben een grotere kans op ernstig ziek worden: ernstige benauwdheid, longontsteking krijgen of zelfs overlijden. Dit geldt voor ouderen en mensen met een chronische ziekte of matige gezondheid. Mensen die al hart- en longklachten hebben, kunnen door griep daar meer last van krijgen.

Wat kunt u doen bij griep?

Meestal is griep onschuldig en de meeste mensen genezen zonder medicijnen. U kunt neusdruppels en hoestdrank gebruiken om minder last te hebben van de klachten. Bij pijn en koorts kunt u een pijnstiller gebruiken, bijvoorbeeld paracetamol.

Wanneer belt u de huisarts?

 • als de koorts hoger is dan 38 °C en langer aanhoudt dan 3 dagen bij een verkoudheid, of langer dan 5 dagen aanhoudt bij griep;
 • als de koorts terugkomt na een koortsvrije periode;
 • lees verder...

Wat zijn de klachten bij het coronavirus?

De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Denk aan hoesten en kortademigheid. De klachten komen overeen met de klachten bij het griep- en verkoudheidsvirus. Lees verder...

Hoe gevaarlijk is het coronavirus?

Het overgrote deel van besmette mensen herstelt gewoon. Hoe snel verschilt per persoon. Hierover is nog niet veel bekend. Sommige mensen hebben alleen verkoudheidsklachten en herstellen in een paar dagen. Er zijn ook gevallen bekend van mensen die langdurig... lees verder

Is het coronavirus te behandelen?

Er is (nog) geen specifieke behandeling tegen COVID-19. Als je ziek thuis bent kun je bij pijn en koorts het beste paracetamol gebruiken. Andere pijnstillers, zoals ibuprofen, hebben meer bijwerkingen. Paracetamol werkt ook beter tegen koorts dan ibuprofen. Lees verder...

Wanneer belt u de dokter?

Wordt u in een paar dagen steeds zieker? Krijgt u hoge koorts of heeft u meer dan 3 dagen koorts (38 graden of hoger)? Ademt u steeds sneller of moeilijker (bijvoorbeeld bij het lopen)? Of bent u in de war? Lees verder...

Hoe zit het met een medewerker die ziek is door het coronavirus?

Als blijkt dat een medewerker besmet is (hier wordt op dit moment, begin maart, door huisarts en GGD op getest) én ziekteverschijnselen vertoont, dan moet u deze medewerker ziek melden. Daarnaast is vanaf dat moment de Wet verbetering poortwachter van toepassing. Lees verder...

Hoe zit het met medewerkers die in thuisquarantaine moeten blijven?

Stel: een medewerker is in een risicogebied geweest en moet bij terugkomst (op verzoek van een overheidsinstantie of een medisch deskundige) verplicht in thuisquarantaine. Maar uw medewerker heeft geen ziekteverschijnselen en het is onzeker of er sprake van een besmetting is. Lees verder...

Hoe zit het als mijn medewerker kiest voor vrijwillige quarantaine?

Stel: een medewerker kiest er vrijwillig voor om in thuisquarantaine te gaan, en dit is niet nodig (dus dit is niet op verzoek van een overheidsinstantie of een medisch deskundige). Dan is uw medewerker niet ziek. Lees verder...

Wat als ik als werkgever een medewerker vraag in thuisquarantaine te gaan?

Kiest u er als werkgever voor om een (of meerdere) medewerker(s) uit voorzorg in thuisquarantaine te laten gaan? Bijvoorbeeld omdat uw medewerker verkoudheidsklachten vertoont? Dan komt deze voorzorgsmaatregel voor rekening en risico voor u als werkgever. Lees verder...

Wat als een medewerker thuisblijft uit angst om onderweg of op het werk besmet te worden?

Een medewerker die om deze reden thuisblijft is niet ziek. U kunt afwegen of thuiswerken een mogelijke optie is. Is dat niet het geval, dan moet uw medewerker gewoon op het werk verschijnen. Lees verder...

Wat als een medewerker recent in een besmet gebied is geweest?

Als werkgever kunt u overwegen om deze medewerker uit voorzorg thuis te houden. Uw medewerker mag trouwens ook zelf besluiten om thuis te blijven. Er is een redelijke kans dat uw medewerker besmet is en het zou onverantwoordelijk zijn de eventuele besmetting over te brengen op collega's. Lees verder...

Kan ik als werkgever mijn medewerker(s) verbieden af te reizen naar een bepaald gebied?

Daarin moet een verschil gemaakt worden tussen gebieden met een negatief reisadvies en de gebieden eromheen, die alleen een verhoogd risico hebben. In het laatste geval kunt u als werkgever niet eisen dat uw medewerker er niet heen gaat. Lees verder...

Ik heb mijn medewerker gevraagd niet naar een gebied met negatief reisadvies te gaan, maar hij of zij gaat toch. Wat nu?

Gaat uw medewerker toch naar een gebied waarvoor een negatief reisadvies geldt, terwijl hij of zij daarvoor wel is gewaarschuwd door u? Dan moet uw medewerker er serieus rekening mee houden dat hij/zij het recht op loon verspeelt in het geval er een quarantaine wordt opgelegd. Lees verder...

Kan ik een medewerker ziek melden die thuisblijft omdat een kind niet naar school of opvang kan vanwege sluiting door het coronavirus?

Nee, dan kunt u uw medewerker niet ziek melden. Uw medewerker is namelijk zelf niet arbeidsongeschikt. Het beste is om samen te kijken naar alternatieven zoals thuiswerken, opvang bij andere familieleden of een vrije dag nemen. Lees verder...

Mijn medewerker is niet ziek, maar de partner of een kind van mijn medewerker is dat wel. Wat nu?

Als uw medewerker zelf niet ziek is (en dus ook niet arbeidsongeschikt), dan heeft uw medewerker geen recht op loondoorbetaling bij ziekte. Is thuiswerken geen optie en zijn er ook geen andere alternatieven? Dan kan uw medewerker mogelijk calamiteiten- of kortdurend zorgverlof opnemen. Lees verder...

Kunnen deeltijd-WW en een verzuimuitkering samengaan?

Nee, het is op de volgende manier geregeld: Is een medewerker ziek voordat de vergunningsperiode voor deeltijd-WW ingaat? Dan betaalt u als werkgever het loon van de medewerker door. U meldt de medewerker ziek bij Sazas. Lees verder...

De overheid roept op om de komende weken thuis te werken. Mijn medewerker kan niet vanuit huis werken. Wat nu?

Het advies aan alle Nederlanders is om zo veel mogelijk thuis te werken, voor zover dat mogelijk is. Veel werkgevers zullen daar gehoor aan geven. Overleg hierover met uw medewerker(s) en kijk wat de mogelijkheden zijn. Lees verder... 

Hoe werkt het bij samenloop tussen werktijdverkorting en de verzuimverzekering?

Heeft u vóór 17 maart 2020 een aanvraag voor werktijdverkorting gedaan en is hiervoor door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een vergunning verleend? Lees verder ...

Mijn medewerker is ziek geworden tijdens vakantie in het buitenland. Keert mijn verzuimverzekering uit?

De dagen dat uw medewerker daar ziek is tellen als ziektedagen, niet als vakantiedagen. U moet het loon doorbetalen. U krijgt hiervoor een uitkering van uw verzuimverzekering. Uw medewerker moet zich wel officieel ziek melden. Lees verder...

Mijn medewerker is op vakantie en kan niet terugkomen uit het buitenland. Moet ik loon doorbetalen?

Ook als de vakantie van een medewerker door een uitreisverbod in het vakantieland langer wordt dan gepland, moet u vanaf het officiële eind van de vakantie gewoon loon betalen. Uw medewerker hoeft geen extra vakantiedagen op te nemen.U krijgt hiervoor géén uitkering van uw verzuimverzekering. Lees verder...

Moet ik een zieke tijdelijke kracht doorbetalen?

Voor mensen met een tijdelijk contract heeft u een loondoorbetalingverplichting bij ziekte tot het einde van het dienstverband. U krijgt hiervoor een uitkering van uw verzuimverzekering. Daarna kan de medewerker een Ziektewetuitkering aanvragen bij UWV.

Mijn gezonde medewerkers kunnen niet naar het werk komen vanwege de overheidsmaatregelen. Mag ik hen ziekmelden?

Nee, dat mag niet. U moet het loon doorbetalen. Gezonde medewerkers moeten zoveel mogelijk thuiswerken. Is dat niet mogelijk? Dan kunt u misschien een beroep doen op de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Ik wil mijn medewerker ziek melden om financiële schade aan mijn bedrijf te voorkomen. Mag dat?

Nee, dat mag niet. Uw medewerker is niet ziek en heeft geen recht op loondoorbetaling bij ziekte. Sazas biedt hiervoor dan ook geen dekking.

Heeft een vergoeding vanuit de NOW gevolgen voor mijn verzuimverzekering?

Nee, de NOW heeft geen gevolgen voor de verzuimverzekering. Het zijn twee verschillende ‘regelingen’. De NOW is een tijdelijke overheidsregeling gebaseerd op omzetdalingen en heeft een economisch belang. Het geeft een vergoeding voor al uw medewerkers. Lees verder...

Ik heb relevant omzetverlies en zal in aanmerking komen voor vergoeding van mijn loonkosten via de NOW. Kan ik de verzekerde loonsom op de verzuimverzekering dan verlagen?

Nee. De verzekerde loonsom blijft gelijk. De NOW overbruggingsregeling is erop gericht om werkgelegenheid te behouden. Een voorwaarde van de NOW is daarom dat de werkgever de loonsom zoveel mogelijk stabiel houdt door medewerkers in dienst te houden en salarissen volledig door te betalen. Lees verder...

Hoe stap ik over op de Sazas verzuimverzekering?

U bepaalt zelf de datum wanneer de verzekering ingaat. Dit kan niet met terugwerkende kracht. Kiest u een datum in de toekomst? Dan mag dit tot maximaal 1 jaar van tevoren. Lees verder…

Hoe wordt de premie voor de verzuimverzekering bepaald?

Ons premiemodel is voor kleine en middelgrote ondernemingen gebaseerd op het solidariteitsprincipe. Klanten worden naar grootte ingedeeld in drie groepen namelijk klein, middelgroot en groot. Lees verder…

Waar kan ik voor kiezen bij het afsluiten van de verzuimverzekering?

U kunt uw verzuimverzekering afstemmen op uw eigen wensen. Bij het afsluiten van uw verzuimverzekering heeft u verschillende keuzemogelijkheden. Lees verder…

Wat kost verzuim eigenlijk?

Een zieke medewerker kost gemiddeld € 250,- per dag, maar dat kan snel oplopen. Als werkgever heeft u te maken met verschillende kosten. Lees verder...

Kan ik werkgeverslasten meeverzekeren?

Ja, dit kan. Als uw medewerker ziek wordt, bent u niet alleen verplicht om het brutoloon door te betalen, maar lopen ook de werkgeverslasten door. Dit is ongeveer tussen de 20% en 35% van het brutosalaris. Lees verder...