Privacy en AVG

Antwoord op veelgestelde vragen over hoe Sazas omgaat met uw privacy en de verplichtingen vanuit de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

Veelgestelde vragen

Wat verandert er door de AVG?

De AVG zorgt onder meer voor:

  • versterking en uitbreiding van uw privacyrechten;
  • meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
  • dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders.

Wat zijn persoonsgegevens?

De AVG geeft aan dat 'een persoonsgegeven, elk gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon'. Simpel gezegd: persoonsgegevens zijn de gegevens waarmee men een specifiek persoon binnen een bepaalde groep kan aanwijzen.

Wat houdt het verwerken van persoonsgegevens in?

Gegevensverwerking is bijvoorbeeld het bijhouden van afspraken van klanten, telefoonnummers van klanten of personeelsinformatie. Verwerken bestaat uit alles wat je kunt doen met die gegevens, van verzamelen tot en met vernietigen.

Wat is een verwerkersovereenkomst?

Wanneer Sazas persoonsgegevens laat verwerken door een andere partij, moet een 'verwerkersovereenkomst' worden afgesloten. Doel van deze overeenkomst is dat de andere partij zorgvuldig omgaat met de persoonsgegevens (van bijvoorbeeld klanten) die Sazas aan andere organisaties verstrekt en dat dit goed wordt vastgelegd.

Wat is een privacyverklaring?

Onder de AVG heeft Sazas een informatieplicht. Dit betekent dat wij onze (toekomstige) klanten duidelijk moeten informeren over wat wij met hun persoonsgegevens doen. Dit doen wij onder andere via de privacyverklaring op onze website.

Wat staat er in de privacyverklaring?

In de privacyverklaring staat beschreven hoe wij omgaan met uw gegevens. Ook leest u wat uw rechten zijn als het op uw eigen persoonsgegevens aankomt en hoe u hier gebruik van maakt. Zo kunt u uw gegevens laten wijzigingen en heeft u recht op bekijken van uw gegevens.

Wat zijn mijn rechten als betrokkene?

Uw bestaande rechten als betrokkene (de persoon die met de persoonsgegevens geïdentificeerd kan worden) zijn onder de AVG aangescherpt en uitgebreid, namelijk met: