Verzuim door Long COVID: wat betekent dit voor uw klanten?

Na een coronabesmetting kunnen mensen fysieke en/of mentale klachten ervaren. In de meeste gevallen gaan die klachten na een aantal dagen of weken weer over. Toch zijn er ook mensen die langdurige klachten overhouden na een coronabesmetting. Mensen met Long COVID (langdurige klachten na een coronabesmetting), kunnen deels of volledig uitvallen. Wat zijn de gevolgen voor een bedrijf en wat kunnen uw klanten doen om een zieke medewerker te helpen?

Verzuim Door Long COVID Langdurige Klachten Na Een Coronabesmetting

Langdurige klachten

Een deel van de coronapatiënten houdt na een besmetting daar langdurige klachten aan over. Dit wordt ook wel Long COVID genoemd. Op dit moment wordt er nog veel onderzoek gedaan naar de langdurige klachten van het coronavirus. Voor zover nu bekend heeft maximaal 1 op de 5 personen 4 tot 5 weken na een positieve test nog klachten. Het is mogelijk dat deze klachten voor een langere tijd aanhouden of zelfs niet meer over gaan.


Volgens het RIVM zijn de meeste langdurige klachten fysiek, maar zijn er ook mensen die last hebben van langdurige mentale klachten.

Fysieke klachten:

 • Vermoeidheid
 • Duizeligheid
 • Kortademigheid
 • Pijn op de borst
 • Spierpijn
 • Hoofdpijn
 • Hartkloppingen
 • Aanhoudende verhoging
 • Verlies van reuk- en smaakvermogen

Mentale klachten:

 • Depressie
 • Vergeetachtigheid
 • Concentratieverlies
 • Stemmingswisselingen zoals angstig of somber zijn
 • Slaapproblemen
 • Overprikkeling
 • Stress


Het is nog niet bekend waarom sommige mensen voor een lange tijd klachten over houden aan een coronabesmetting en anderen niet. Er lijkt wel een verband te zijn met een hogere leeftijd en de hoeveelheid klachten die iemand heeft gehad in de eerste fase van de besmetting. Ook mensen die met coronasymptomen opgenomen zijn in het ziekenhuis lijken vaker langdurige klachten over te houden na een besmetting. Dit geldt ook voor mensen met astma en een verhoogd BMI.


Onderzoek naar Long COVID

Om meer te weten te komen over Long COVID doet het RIVM onderzoek naar het aantal mensen dat na een coronabesmetting nog langdurig last heeft van klachten. Er is nog niet veel bekend over Long COVID, daardoor is behandeling lastig. Er wordt bijvoorbeeld onderzocht wat de klachten precies zijn, hoe ernstig ze zijn en hoe veel mensen op lange termijn klachten hebben.


Herstelzorg Long COVID

Als iemand last heeft van langdurige klachten na een coronabesmetting kan de huisarts of medisch specialist beoordelen of iemand in aanmerking komt voor paramedische herstelzorg. Deze herstelzorg kan bestaan uit fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, logopedie en/of hulp van een diëtist. Belangrijk is wel dat dit maximaal zes maanden na de positieve test wordt aangevraagd en binnen een maand van start gaat. De herstelzorg heeft een maximale duur van zes maanden.


Geen aanpassing in de Wet verbetering poortwachter voor Long COVID

Minister Van Gennip van het ministerie van SWZ vindt het niet nodig om het beleid rondom de sociale zekerheid voor Long COVID-patiënten aan te passen. Binnen het stelsel van sociale zekerheid wordt geen onderscheid gemaakt in de reden van ziekte. Voor alle medewerkers die ziek worden en daardoor hun eigen werk niet meer kunnen doen gelden dezelfde regels. Deze regels zijn vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter en de WIA. Naast Long COVID zijn er nog meer ziekten die niet voorspelbaar zijn. Volgens de minister is het belangrijk dat alle mensen die ziek worden gelijke rechten en plichten hebben.


Wat zijn de gevolgen voor uw klant?

Het kan zijn dat een medewerker met Long COVID volledig of deels uitvalt door aanhoudende gezondheidsklachten. In beide gevallen krijgt een werkgever te maken met verzuim. Dit kan nare gevolgen hebben voor een bedrijf. Zo is de werkgever verplicht om het loon door te betalen en te voldoen aan de verplichtingen van de Wet verbetering poortwachter. Daarnaast heeft de werkgever misschien vervanging nodig die ook geld kost. Of neemt de werkdruk bij andere medewerkers toe doordat zij het werk tijdelijk overnemen.


Omgaan met Long COVID

Als een medewerker langdurige klachten overhoudt na een coronabesmetting, is dat natuurlijk heel vervelend voor zowel de medewerker als de werkgever. Hoe kan een werkgever hier het beste mee omgaan? Wij geven een aantal tips.


1. Begrip tonen

Soms is het lastig om te begrijpen dat iemand na lange tijd nog steeds lichamelijke of psychische klachten heeft na een coronabesmetting. Een besmetting met het coronavirus kan voor iedereen anders uitpakken. Waar de één er weinig last van heeft, kampt de ander voor een langere tijd met fysieke en/of mentale klachten. Voor de persoon in kwestie is het ook moeilijk te bevatten. Coronaklachten kunnen een grote impact hebben op het dagelijkse leven. Dat maakt de situatie er niet makkelijker op. Voor een medewerker is het belangrijk dat hij of zij steun en begrip krijgt. Voor werkgevers is het belangrijk om het gesprek met de medewerker aan te gaan. In dit gesprek kan de werkgever begrip tonen en laten weten dat hij of zij er voor de medewerker is.


2. Veilige omgeving

Een veilige werkomgeving zorgt ervoor dat een zieke medewerker zich durft uit te spreken. Bij langdurige coronaklachten kan het zijn dat een medewerker snel zijn of haar grens bereikt. Hierbij is het belangrijk dat een medewerker op tijd aangeeft als iets niet lukt. Als werkzaamheden niet lukken is het verstandig dat de werkgever dit bespreekt met de arbodienstverlener. Dan kan het re-integratietraject afgestemd worden op werkzaamheden die wel lukken. Als een medewerker aan zichzelf voorbij gaat, is de kans groot dat de klachten toenemen. Met als gevolg dat (langdurig) verzuim toeneemt.


3. Naar mogelijkheden kijken

Als een medewerker (nog) niet volledig aan het werk is door Long COVID klachten, kan een werkgever samen met de medewerker kijken of er andere mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld door de zieke medewerker tijdelijk ander werk aan te bieden binnen het bedrijf. Bijvoorbeeld een functie met minder fysiek zwaar werk. Of een flexibele indeling van de werktijd, meer pauzes tussendoor of minder werkuren per week. Bij het zoeken naar een oplossing is het belangrijk dat de balans tussen de lichamelijke en mentale belastbaarheid in balans is.  Op die manier komt er niet te veel druk te liggen op de zieke medewerker en is de kans groot dat hij of zij niet opnieuw uitvalt. Als de werkgever twijfels heeft over wat wel of niet gaat, kan hij of zij die bespreken dit met de arbodienstverlener. Die kan de werkgever advies geven over de beperkingen en mogelijkheden van de zieke medewerker.

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: