HandenVrij MKB verzuim-ontzorg


Met onze gecertificeerde verzuimoplossing Handenvrij MKB verzuim-ontzorg wordt uw klant (de werkgever) maximaal ontzorgd. We begeleiden de zieke medewerker van uw klant én uw klant zelf vanaf de tweede ziektedag. Ons gezamenlijke doel: een gezonde terugkeer op de werkvloer. Uw klant blijft zelf verantwoordelijk voor de verplichtingen vanuit de Wet verbetering poortwachter, maar we nemen uw klant wel alle zorgen en het regelwerk uit handen. Daarbij garanderen we met onze Poortwachtergarantie dat uw klant aan alle wettelijke verplichtingen voldoet. Daarnaast geeft deze oplossing uw klant meer zekerheid over de premie door premiedemping. Deze verzekering is af te sluiten voor bedrijven met een loonsom tot 1 miljoen. Vanaf die loonsom kunt u het best gebruikmaken van onze verzuimoplossing Handenvrij Compleet.


Welke onderdelen bevat HandenVrij MKB verzuim-ontzorg?

Onze verzuimoplossing HandenVrij MKB verzuim-ontzorg bestaat uit:


MKB verzuim-ontzorgverzekering

Hiermee wordt bij ziekte de loondoorbetaling van personeel verzekerd. De verzuimverzekering keert uit als een medewerker ziek is. U kunt deze verzekering volledig afstemmen op de persoonlijke voorkeuren van uw klant (de werkgever). Daarnaast profiteert uw klant van premiedemping. Dit houdt in dat het verzuim binnen het bedrijf niet direct een-op-een wordt doorberekend in de premie van de MKB verzuim-ontzorgverzekering. Dit verzuim weegt maar beperkt mee in het bepalen van de premie: het wordt dus ‘gedempt’. Deze verzekering komt standaard met een complete arbodienstverlening.

Arbodienstverlening en re-integratie

De MKB verzuim-ontzorgverzekering bestaat naast een verzekering ook standaard uit een complete arbodienstverlening. Dit houdt in dat we uw klant (de werkgever) en zijn of haar zieke medewerkers begeleiden vanaf dag één. We nemen uw klant alle verplichte zaken rondom verzuimbegeleiding, re-integratie en casemanagement uit handen. Uw klant wordt hierbij maximaal ontzorgd. Ook worden de re-integratie- en interventiekosten vergoed als de bedrijfsarts of casemanager deze activitieten inzet. Zie voor meer informatie de pagina over de MKB verzuim-ontzorgverzekering.

Interventies

Een interventie zorgt voor een snellere terugkeer naar het werk (re-integratie). Of kan voorkomen dat een medewerker zich ziek meldt. Hiervoor werken wij samen met gespecialiseerde interventiebureaus.

Onze experts

Onze experts staan voor uw klant klaar. De Verzuimexpert of WIA-expert helpen uw klant bij de verzuim-beheersing. En de Regres-specialist helpt bij het instellen van verhaal als de arbeidsongeschiktheid veroorzaakt is door iemand anders.

Werknemersverzekeringen

Bij welke sector hoort uw bedrijf?