Voorbeeld verzuimprotocol

Een verzuimprotocol is onderdeel van het verzuimbeleid. In het verzuimbeleid staat hoe er binnen een bedrijf wordt omgegaan met verzuim en welke regels er gelden. In het verzuimprotocol staat hoe het bedrijf en medewerkers omgaan met:

  • ziekmeldingen;
  • verzuimregistratie;
  • verzuimgesprekken;
  • verzuimbegeleiding;
  • re-integratie bij (langdurig) verzuim.

Voorbeeld verzuimprotocol
Als accountant kunt u uw klant ook helpen bij het opstellen van een verzuimbeleid voor zijn of haar organisatie. Dit voorbeeld van een verzuimprotocol kunt u delen met uw klanten. Of kunt u zelf gebruiken bij het opstellen van een verzuimprotocol voor uw eigen bedrijf. Vul hieronder uw gegevens in en ontvang meteen het voorbeeld verzuimprotocol.

Voorbeeld Verzuimprotocol Voor Accountants, Tips Voor Uw Klanten