Ziekte tijdens proeftijd

De proeftijd is een periode waarin u als werkgever kennismaakt met een nieuwe medewerker. Er wordt dan gekeken in hoeverre de functie bij de medewerker past. Tijdens de proeftijd gelden minder strenge regels dan na afloop van de proeftijd, vooral rondom ontslag. Zo mag het contract in de proeftijd zowel door u als werkgever als door uw medewerker direct worden opgezegd. Maar hoe zit dit als uw medewerker tijdens proeftijd ziek wordt?


Ontslag tijdens ziekte in proeftijd

Sazas ziekte tijdens proeftijd

Tijdens de proeftijd gelden er bijzondere ontslagregels. Waar u als werkgever  in een normale situatie niet zomaar een zieke medewerker kunt ontslaan, ligt dat in een proeftijd anders. Tijdens de proeftijd mag u besluiten om niet verder te gaan met een medewerker die ziek wordt. Toch zijn er belangrijke uitzonderingen waarbij het beëindigen van het contract tijdens een proeftijd niet geldig is. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer:

 • U zich niet houdt aan de wettelijke regels rondom de proeftijd;
 • U zich niet houdt aan de basisregels van goed werkgeverschap;
 • De ziekte van uw medewerker de reden is van het ontslag.

Regels rondom proeftijd

U mag het contract tijdens de proeftijd alleen beëindigen als de proeftijd geldig is. Een geldige proeftijd voldoet aan alle wettelijke regels, zoals de maximale periode van de proeftijd. De belangrijkste regels zijn:

 • Als de looptijd van het contract zes maanden of minder is, mag er geen proeftijd zijn;
 • De proeftijd mag maximaal één maand duren bij een tijdelijk contract met een looptijd van meer dan zes maanden, maar korter dan twee jaar;
 • Bij een contract van onbepaalde tijd of met een looptijd van twee jaar of langer, mag de proeftijd maximaal twee maanden duren;
 • Er mag alleen een proeftijd zijn in het eerste contract tussen u en uw medewerker.

Ziekte, proeftijd en goed werkgeverschap

Als u tijdens de proeftijd geen goed werkgeverschap heeft getoond, kan de rechter de beëindiging van het contract tijdens ziekte als onterecht zien. Goed werkgeverschap is opgenomen in het burgerlijk wetboek (artikel 7:611) en is voor u dus een plicht, ook tijdens de proeftijd.

Wanneer bent u een ‘goed werkgever’? Er bestaan zes basisregels van goed werkgeverschap waaraan u zich hoort te houden:

Waarom een verzuimverzekering?

Een zieke medewerker kost u als werkgever gemiddeld € 405,- per dag. Een verzuimverzekering beschermt u als werkgever tegen de hoge kosten van zieke medewerkers. Bijvoorbeeld kosten als loondoorbetaling, verzuimbegeleiding, re-integratie. Maar ook de kosten voor een eventuele vervanger.

1. Het zorgvuldigheidsbeginsel

Het zorgvuldigheidsbeginsel betekent dat u als werkgever netjes met iedere medewerker moet omgaan. U moet bij grote beslissingen, zoals bij ontslag, de hele situatie onderzoeken, luisteren naar de bezwaren van uw medewerker, en begrijpen wat voor uw medewerker het beste is.


2. Maak geen misbruik van uw machtspositie

Als goed werkgever maakt u richting uw medewerker geen misbruik van uw plaats als werkgever.


3. Motiveer grote beslissingen

Grote beslissingen moet u goed kunnen uitleggen. Daarmee geeft u uw medewerker de kans om zich te verdedigen of bezwaar te maken.


4. Het vertrouwensbeginsel

Het vertrouwensbeginsel betekent dat uw medewerkers op u kunnen vertrouwen. Bij goed werkgeverschap horen verwachtingen die u moet waarmaken, zoals dat u ook echt doet wat u zegt.


5. Behandel medewerkers gelijk

Als goed werkgever maakt u geen verschil tussen medewerkers en behandelt u iedereen hetzelfde. Dit is het gelijkheidsbeginsel, bedoeld om discriminatie en willekeur tegen te gaan. Dit is vooral belangrijk bij grote beslissingen.


6. Zorgen voor een goede verzekering

Als werkgever zorgt u dat uw medewerkers goed verzekerd zijn. De meeste verzekeringen voor personeel zijn niet wettelijk verplicht. Verzekeringen die belangrijk zijn voor uw medewerkers zijn de ongevallenverzekering en een regeling bij langdurige arbeidsongeschiktheid, zoals een WGA-hiaatverzekering.

Ziekte van medewerker mag niet de reden van ontslag zijn

U mag een zieke medewerker tijdens de proeftijd ontslaan, mits de proeftijd geldig is en u een goed werkgever bent geweest. Maar let op: ziekte mag nooit reden van ontslag zijn, ook niet tijdens de proeftijd. Dat is discriminatie. Als een medewerker kan laten zien dat het ontslag een direct gevolg is van zijn of haar ziekte, kan een rechter besluiten dat het ontslag niet geldig is.

Om een zieke medewerker te ontslaan tijdens een proeftijd, moet u geldige redenen hebben. Denk aan het niet goed uitvoeren van taken of een re-organisatie. Als goed werkgever moet u een geldige reden hebben voor het ontslag van een medewerker.


Ook interessant voor u:

 • vrolijke medewerker op kantoor achter een bureau

  6 tips voor meer werkgeluk

  Wij geven u 6 tips om het werkgeluk van uw medewerkers te behouden en zelfs vergroten. Dit gaat onder meer over zinvol werk en het vinden van genoeg uitdaging.
  Kennisbank
 • Soorten verzuim

  De verschillende soorten en kleuren van verzuim

  Wist u dat er verschillende soorten verzuim zijn en dat ze een eigen kleur hebben? Als werkgever kunt u te maken krijgen met wit, grijs, zwart en roze verzuim. We leggen u graag meer uit over de verschillende soorten en kleuren.
  Kennisbank
 • Ongevallenverzekering

  Sazas Ongevallenverzekering

  Uw medewerkers zijn onmisbaar. De Sazas Ongevallenverzekering biedt financiële dekking, vergoedingen voor werkhervatting en uitkeringen bij arbeidsongeschikt door ongevallen.
  VERZEKERING