De verschillende soorten en kleuren van verzuim

Wist u dat de verschillende soorten verzuim een eigen kleur hebben? We leggen u graag meer uit over de verschillende (kleur)soorten van verzuim. Zo kunt u de verschillen in verzuim herkennen bij uw zieke medewerkers en weet u met welk verzuim u te maken heeft. Zo kunt u gericht actie ondernemen.

Verzuim in kleuren

Er zijn vier verzuimkleuren: wit verzuim, grijs verzuim, zwart verzuim en roze verzuim. Hieronder leest u de betekenis van alle verzuimkleuren.

Soorten verzuim

Wit verzuim

Wit verzuim is de meest gangbare verzuimsoort: ongeveer 30% van het totale ziekteverzuim is wit verzuim. Er is sprake van wit verzuim als een medewerker ziek wordt en daardoor niet kan werken. De medewerker is dus (tijdelijk) arbeidsongeschikt geworden. Voorbeelden van wit verzuim zijn situaties van griep met koorts, een operatie of een hartinfarct. De medewerker krijgt dan ziekteverlof.

Voorbeeld verzuimprotocol

Is uw verzuimprotocol nog actueel? Of wilt u weten hoe u een verzuimprotocol opstelt? Bekijk onze handige checklist en download ons gratis voorbeeld van een verzuimprotocol:

Grijs verzuim

Bij grijs verzuim is er sprake van ziekte, maar is het voor de medewerker nog wel mogelijk om (sommige) werkzaamheden uit te voeren. Bij grijs verzuim kan uw medewerker ervoor kiezen zich wel of niet ziek te melden. Als werkgever zult u moeten proberen om bij de eventuele ziekmelding een goede inschatting te maken van de situatie. Kan uw medewerker bepaald werk nog uitvoeren? Dan is het uw taak om te zorgen dat deze medewerker het werk ook op een passende manier kan uitvoeren. Kijk hierbij samen wat nog precies mogelijk is.

Zwart verzuim

Zwart verzuim is een vorm van fraude. Een medewerker meldt zich ziek, maar is niet echt ziek en dus ook niet arbeidsongeschikt. Een voorbeeld hiervan is een medewerker die zich ziekmeldt omdat deze al eerder verlof heeft gevraagd, maar niet heeft gekregen. Ook kan de medewerker een ziek kind hebben dat verzorging nodig heeft. Als het kind van een medewerker ziek is, kan deze medewerker kortdurend zorgverlof aanvragen. Zwart verzuim is (waarschijnlijk) minder dan 10% van het totale ziekteverzuim. Is het zeker dat het om zwart verzuim gaat? Dan heeft de medewerker natuurlijk geen recht op ziekteverlof.

Roze verzuim

Bij roze verzuim is een medewerker wel aan het werk, maar presteert hij of zij niet meer zo goed. In deze situatie ligt het verzuim niet aan ziekte, maar is er verzuim op het gebied van arbeid. Arbeidsverzuim zou dus een betere term zijn. Roze verzuim kan zich voordoen bij medewerkers die meer doen dan zij aankunnen. Het kan ook zijn dat de werkdruk te hoog is. Dit is op lange termijn een risico voor de gezondheid van uw medewerker, waardoor bijvoorbeeld een burn-out kan ontstaan.

Ook bij medewerkers die werken terwijl zij ziek zijn is sprake van roze verzuim. Roze verzuim ziet u niet terug in uw verzuimcijfers, maar wel in de productiviteit van uw team, afdeling of bedrijf. Roze verzuim kan leiden tot functioneringsproblemen, ziekteverzuim of zelfs ontslag.

Kort, middellang en lang verzuim

Naast de verschillende kleuren kunnen we ook onderscheid maken tussen kort, middellang en lang verzuim. Hieronder leggen we kort uit wat de verschillen zijn tussen deze soorten verzuim.
 

Kort verzuim

Kort verzuim is de meest voorkomende vorm van verzuim. Een medewerker is dan minder dan een week ziek, bijvoorbeeld bij griep. 

Middellang verzuim

Is een medewerker langer dan een week, maar korter dan zes weken ziek? Dan gaat het om middellang verzuim. Hierbij kan het gaan om rugklachten die zo ernstig zijn dat de medewerker niet meer kan werken. 

Lang verzuim

Bij langdurig verzuim kan een medewerker langer dan zes weken niet werken door ziekte. Het kan hierbij gaan om medewerkers met een chronische ziekte. Ook kan het zijn dat een medewerker last heeft van een geestelijke aandoening. Denk aan een burn-out, depressie of een eetstoornis. 

Verzuim aanpakken met een verzuimverzekering

Met een verzuimverzekering kunt u de lasten van ziekteverzuim beperken. Een verzuimverzekering wordt daarom ook wel een ziekteverzuimverzekering of ziekengeldverzekering genoemd. Hiermee dekt u het risico van de loondoorbetaling af. Ook als u nog geen zieke medewerkers heeft, is het verstandig om hierop voorbereid te zijn.

Sazas biedt verschillende verzuimoplossingen aan. Of het nu gaat om een verzuimverzekering of dienstverlening als een werkplekonderzoek: samen kunnen wij al onze oplossingen afstemmen op de situatie van uw eigen bedrijf. Vraag eens een vrijblijvende offerte aan via onderstaande button.

offerte aanvragen

Ook interessant voor u: