'Digitale revolutie heeft grote gevolgen voor werk en verzuim'

Aantal keer gelezen:
 601
Woerden, 23 augustus 2018 – Voor veel mensen verandert de manier waarop zij werken en in veel sectoren verdwijnen veel banen geheel door snelle digitale ontwikkelingen. Verzuimverzekeraar Sazas die vandaag 25 jaar bestaat, ziet dat niet alleen het werk verandert, maar ook de verhouding tussen werkgever en medewerkers en zelfs het ziekteverzuim. In de komende jaren zal steeds meer nadruk komen te liggen op duurzame inzetbaarheid en sociale mobiliteit. Dat vergroot de kansen voor medewerkers om een betekenisvol bestaan op te bouwen, zowel voor, tijdens als na een dienstverband. Het helpt bedrijven en (maatschappelijke) organisaties om wendbaarder te worden om zo te kunnen inspelen op de snelle veranderingen.

Hans van Bussel Sazas

Hans van Bussel, algemeen directeur van Sazas: “Sazas werd 25 jaar geleden opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties in de agrarische en groene sector. Na het privatiseren van de Ziektewet in 1994 sloten werkgevers zich bij Sazas aan om het financiële risico van verzuim te beperken en te voorkomen dat medewerkers ziek thuis kwamen te zitten. Na de vervanging van de WAO door de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) nam het risico op een inkomensterugval voor gedeeltelijk afgekeurde werknemers sterk toe en werd ook dit door werknemers en werkgevers gezamenlijk opgepakt. Ook de agrosector is de afgelopen jaren veel meer ‘hightech’ geworden: bloemen komen op roltafels naar de mensen toe, planten oogsten gaat automatisch etc. Dit vraagt om hoger geschoold personeel en het leidt tot een verandering van het verzuim. Fysieke klachten maakten plaats voor burn-outklachten. Ook de vergrijzing heeft invloed op het verzuim: oudere medewerkers zijn niet vaker ziek, maar wel langer.”

Duurzame inzetbaarheid

“Als verzuimverzekeraar helpen wij bedrijven het risico van verzuim te beheersen en verzuim te voorkomen en verminderen. Ons doel is om bedrijven in de agrarische en groene sector en het MKB gezond te houden. Als een MKB-bedrijf te maken krijgt met een zieke werknemer komt er veel op het bedrijf af. Het is dan prettig samen te werken met een partner die helpt het financiële risico te beheersen en helpt het verzuim te verminderen. Maar het voorkomen van verzuim is uiteindelijk het belangrijkste. Ook in MKB-ondernemingen wordt duurzame inzetbaarheid steeds belangrijker. Het werk verandert en het bedrijf en de medewerkers  moeten mee veranderen, om wendbaar te blijven voor de snelle veranderingen in de economie. Dat vraagt ook om sociale mobiliteit, omdat een betekenisvol bestaan vaak niet meer in dezelfde baan en/of bij dezelfde werkgever te vinden zal zijn. Als dat besef eenmaal is ontstaan, zullen medewerkers een andere motivatie ontwikkelen voor hun carrière en hun levenspad en verwachten zij ook andere zaken van hun baan en hun werkgever.”

Sazas, uw verzuimspecialist

“Sazas is specialist in verzuimoplossingen in de agrarische en groene sector en voor het MKB. Naast verzuim- en inkomensverzekeringen bieden we diverse oplossingen om bedrijven gezond te houden. Preventief, maar ook als er al sprake is van verzuim. Voor de verzuimbegeleiding werken we samen met onze partners. Samen zorgen we voor een snelle aanpak en nemen we bedrijven veel regelwerk uit handen.
www.sazas.nl

Gepubliceerd op:
 
Meer weten over verzuim? Meld u aan voor één van onze nieuwsbrieven: