Sazas: 'Verzuim agrarische en groene sector stijgt'

Aantal keer gelezen:
 913

Woerden, 25 april 2022 - Het gemiddelde verzuimpercentage van medewerkers in de groene en agrarische sector is voor het jaar 2022 uitgekomen op 5,22% voor de eerste twee ziektejaren. Dit betekent een stijging ten opzichte van 2021 toen het gemiddelde verzuimpercentage nog 4,72% bedroeg. Hiermee is voor het eerst sinds 20 jaar de grens van 5% overschreden. Het hoogste ziekteverzuimpercentage in 2022 is te vinden in de sectoren zorgboerderijen met 7%, gevolgd door glastuinbouw met 5,74%. Het laagste ziekteverzuimpercentage heeft de sector bloembollen met 1,36%. Het onderzoek is uitgevoerd door arbodienst Stigas in opdracht van verzuimspecialist Sazas onder 707 bedrijven met in totaal 8.862 medewerkers.

Sazas: 'Verzuim agrarische en groene sector stijgt'

Oorzaak stijging

Een belangrijke reden dat het verzuimpercentage stijgt wordt veroorzaakt door de vergrijzing van de werkende beroepsbevolking. Hoe ouder de medewerker, hoe langer de ziekteduur. In de totale agrarische en groene sector is 18,0% van de medewerkers 56 jaar of ouder in 2021. Onder de werkende bevolking is het landelijke percentage 21,7% in 2022. Het jaar daarvoor was dit 20,5%. Daarnaast neemt het risico op verzuim toe door langdurige fysieke belasting naarmate medewerkers ouder worden en zij langer moeten doorwerken tot de AOW-leeftijd. Het coronavirus heeft ook invloed op de verzuimcijfers. Dit is terug te zien in de verzuimcijfers van het eerste kwartaal van 2022. In dit kwartaal werden de coronaregels versoepeld, maar vielen nog veel medewerkers uit met griepachtige klachten die te vergelijken zijn met klachten van het coronavirus.


Frequent verzuim vrijwel verdubbeld

In 2022 hebben 449 medewerkers zich drie keer of vaker ziek gemeld. In het jaar 2021 betrof dit nog 230 medewerkers. Dit is bijna een verdubbeling. Het aantal verzuimmeldingen in 2022 is veertig procent gestegen naar 4.029 verzuimmeldingen ten opzichte van 2021 - toen het nog om 2.875 verzuimmeldingen ging. De pieken in verzuim zijn in maart en december, maanden waarin er een corona- en griepgolf was.


Over Sazas

Sazas is verzuimspecialist voor het mkb. Het bedrijf is opgericht in 1993 en vindt haar oorsprong in de agrarische en groene sector. Sazas biedt als verzekeraar verzuimdiensten, begeleidt verzuimtrajecten en pakt verzuim preventief aan. 

Gepubliceerd op:
 
Meer weten over verzuim? Meld u aan voor één van onze nieuwsbrieven:

Ook interessant voor u:

  • Tips om verzuim te voorkomen onder 55-plussers - Sazas

    Verzuim voorkomen onder 55-plussers: tips voor meer vitaliteit

    Steeds meer 55-plussers kiezen ervoor om te blijven werken. Dat is positief, vooral vanwege het tekort aan arbeidskrachten. En oudere medewerkers melden zich niet vaker ziek dan hun jongere collega’s. Wel verzuimen ze - als ze uitvallen - langer. Als werkgever kunt u een veel doen om oudere medewerkers vitaal te houden en verzuim zoveel mogelijk te voorkomen.
    nieuws